Priključitev vodovodne inštalacije

0
856
Priključitev

Priključitev: Izpustna mesta (armature) so lahko priključena na vodovodno inštalacijo zaporedno, vzporedno ali kombinirano.

Priključitev je odvisna od:

 • števila izpustnih mest,
 • kako pogosto bo posamezna armatura uporabljena,
 • trajanja pretoka vode na posameznem izpustnem mestu,
 • stagnacijskega časa vode v posameznih delih cevovoda,
 • vodenja samo hladne ali tudi tople vode,
 • načina vgradnje (podometno, predstensko ali v kanalu).

Zaporedna priključitev:

Primerna predvsem pri priključenih elementih, ki se ne uporabljajo sočasno in je razdalja od priključka voda do odjemalnih mest velika. Pomembno je upoštevati tudi stagnacijski čas vode v delu cevovoda (ob redkejši uporabi zadnjega izpustnega mesta), saj lahko poslabša kakovost vode. Prednost je predvsem v majhni porabi materiala.

Vzporedna priključitev:

Ima dva dovodna voda (za razliko od zaporedne, ki ima enega), ki povezujeta izpustna mesta z zanko. Primerna je predvsem v prostorih, kjer je skupaj več izpustnih mest (kopalnica). Iz hidravličnega in higieničnega stališča je najugodnejša izbira. Pri izpustu vode, iz katere koli armature, pride do pretoka vode v celotni zanki in posledično do krajšega stagnacijskega časa. Pretok se ustrezno razporedi po zanki, zato je tudi pri sočasnem pretoku vode, skozi več armatur, vpliv nihanja tlaka manjši.

Za manjše/zmanjšanje širjenja zvoka po objektu je priporočljivo, da je/so:

 • sanitarni elementi združeni, 
 • inštalacija ustrezno dimenzionirana, s čim manj spremembami smeri,
 • cevi pritrjene na masovne zidove,
 • imajo pritrditveni element elastičen vmesni del (preprečuje prenos vibracij na zid),
 • cevi izolirane z lahkim in elastičnim izolacijskim materialom,
 • izberete cevi, ki so plastične ali sistem cev v cevi,
 • izberete podstensko inštalacijo.

Sodelujoči strokovnjaki:

doc. dr. Matjaž Prek

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here