Uporabno dovoljenje

Po dokončanju gradnje in pred začetkom uporabe, je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Izda vam ga organ, ki vam je izdal gradbeno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je pogojev za določitev hišne številke V primeru...

Imenovanje nadzornika, zakoličba in prijava začetka gradnje

Imenovanje nadzornikaPred zakoličenjem in začetkom gradnje morate imenovati nadzornika. Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti...

Dokazilo o pravici graditi

Gradnjo lahko izvajate le na zemljiščih na katerih imate lastninsko ali drugo stvarno pravico. Pravico graditi morate dokazati tako za zemljišče na katerem je predvidena gradnja stavbe in njena gradbena parcela, kot...

Komunalni prispevek

Eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja je tudi plačilo komunalnega prispevka. Komunalni prispevek predstavlja pomemben del proračuna gradnje. Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme,...

Pridobivanje mnenj (kdo so mnenjedajalci)

Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja si morate pridobiti tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Z mnenjem se mnenjedajalci opredelijo o skladnosti dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) s predpisi iz...
Gradnja nepremičnine

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja

Vsebina - Dokumentacija, ki jo uredite na pristojnem organu vsebuje pregled vlog in dokumentov ter njihove okvirne stroške, ki jih vložite ali pridobite na UE, občini, sodišču, GURSU.

Projektna dokumentacija in izbira projektanta

Za pridobitev dovoljenj in gradnjo enostanovanjske stavbe morate skleniti pisno pogodbo s projektantom. Projektant vam bo izdelal:projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

Prostorski pogoji (prostorski akti in načrti)

Ni vsaka lokacija primerna za gradnjo oziroma drugače enostanovanjske stavbe ne morete graditi kjerkoli, ampak samo tam, kjer je to dopustno s prostorskimi izvedbenimi akti. Prostorski izvedbeni akti občine so občinski prostorski...

Lesene masivne konstrukcije po X-Lam sistemu

Strokovnjaki, statiki in konstruktorji podjetja CBD d.o.o. poskrbijo, da je lesena masivna konstrukcija objekta izvedena kvalitetno in cenovno optimalno.

Znova so v trendu barvni okvirji

Okvirji dodajo piko na i v prostoru. Če želite prostor malce posodobiti oz. osvežiti, izberite okvirje, ki so v trendu, če vam za trende ni mar, pa izberite, kar najbolje odraža vašo...