Priročnik Dom Pred nakupom, adaptacijo ali gradnjo

Pred nakupom, adaptacijo ali gradnjo

Uporabno dovoljenje

Po dokončanju gradnje in pred začetkom uporabe, je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Izda vam ga organ, ki vam je izdal gradbeno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je pogojev za določitev hišne številke V primeru...

Imenovanje nadzornika, zakoličba in prijava začetka gradnje

Imenovanje nadzornikaPred zakoličenjem in začetkom gradnje morate imenovati nadzornika. Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti...

Dokazilo o pravici graditi

Gradnjo lahko izvajate le na zemljiščih na katerih imate lastninsko ali drugo stvarno pravico. Pravico graditi morate dokazati tako za zemljišče na katerem je predvidena gradnja stavbe in njena gradbena parcela, kot...

Komunalni prispevek

Eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja je tudi plačilo komunalnega prispevka. Komunalni prispevek predstavlja pomemben del proračuna gradnje. Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme,...

Pridobivanje mnenj (kdo so mnenjedajalci)

Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja si morate pridobiti tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Z mnenjem se mnenjedajalci opredelijo o skladnosti dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) s predpisi iz...
Gradnja nepremičnine

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja

Vsebina - Dokumentacija, ki jo uredite na pristojnem organu vsebuje pregled vlog in dokumentov ter njihove okvirne stroške, ki jih vložite ali pridobite na UE, občini, sodišču, GURSU.

Projektna dokumentacija in izbira projektanta

Za pridobitev dovoljenj in gradnjo enostanovanjske stavbe morate skleniti pisno pogodbo s projektantom. Projektant vam bo izdelal:projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

Prostorski pogoji (prostorski akti in načrti)

Ni vsaka lokacija primerna za gradnjo oziroma drugače enostanovanjske stavbe ne morete graditi kjerkoli, ampak samo tam, kjer je to dopustno s prostorskimi izvedbenimi akti. Prostorski izvedbeni akti občine so občinski prostorski...

PRIROČNIK DOM za družine 2023

V uredništvu smo že 15. leto pripravili brezplačen Priročnik Dom za družine 2023, v katerem pari in družine dobijo informacije s področja gradnje (financiranje, dovoljenja, energetska gradnja, gradbeni materiali, itd.), prenove in...

Usklajeno nad načrtovanje doma

Načrtovanje doma in gradnja od para zahteva sodelovanje, usklajevanje in prilagajanje. Ključno je, da se par zna o vseh ovirah odkrito pogovoriti in skleniti tudi kakšen kompromis. V dolgotrajnih gradbenih delih, spremembah,...