Zelene strehe & terase na strehi

0
525
Zelene strehe
Zelena streha

Zelene strehe prinašajo prijeten in pomirjajoč vpliv, terase na strehi pa dodaten prostor za preživljanje prostega časa. V večini občin danes spodbujajo gradnjo hiš z zelenimi strehami, ki ugodno vplivajo na mikroklimo prostora. Posebnih omejitev glede vgradnje zelenih streh ni. V mestih pa veljajo določeni predpisi, na primer da se mora zelena površina, odvzeta za gradnjo objekta, nadomeščati z zeleno streho. Ponekod so ravne zelene strehe v prostorskih aktih dovoljene, klasične ravne strehe pa niso. Z vegetacijo ter dodatnim nanosom agregata (zemljine) je lahko življenjska doba takšne strehe podaljšana in hkrati izboljšana njena izolacijska vrednost. Zelena streha se lahko izvede tudi v kombinaciji sončno elektrarno.

Zelene strehe

Izkoriščeni m2 strehe s teraso

Če prostorski akt to dopušča, si lahko na strehi uredite zeleno oazo. Pogoste so različne izvedbe teras na dvokapnih strehah, kjer z odvzemom volumna na delu strehe pridobite povsem uporabno površino ter s tem izhod na prostor v mansardi. Teh možnosti je nešteto, a rešitve morajo biti v skladu s prostorskimi akti in mnenji mnenje dajalcev.

Predvsem v centrih mest in ostalih zaščitenih območjih (zaščitena območja Nature 2000 ter območja varstva okolja (ARSO) – slednja nimajo predpisov glede vrste streh in kritine, saj primarno varujejo naravno okolje), kjer veljajo posebna pravila varovanja kulturne dediščine in silhuete mesta, vam arhitekt takšnih rešitev ne bo predlagal na ulični fasadi objekta, ampak na dvorišču pod pogoji in mnenji stroke (npr. Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije).

Vrste zelene strehe

Intenzivne zelene strehe: Strehe, na katerih so zasajena drevesa, grmovnice in trave. Zahtevajo več vloženega dela (zalivanje, košnja) in tudi substrata. Predvidite dostope in morebitne priključke, da si olajšate vzdrževanje. Intenzivne zelene strehe  segajo v globino okoli 40 cm, lahko tudi več. Ker se teža strehe z večanjem debeline zemlje poveča, je ključno ustrezno načrtovanje nosilne konstrukcije. Strehe z intenzivno ozelenitvijo lahko spremenite tudi v bivalne terase in jih oblikujete kot del vašega bivalnega prostora, ali pa si na njih uredite vrtiček. Zasaditev je lahko umeščena na delih strehe tudi v korita. Pri intenzivni zasaditvi z grmovnicami in trajnicami je vzdrževanje podobno kot pri ostalih okrasnih zasaditvah (gnojenje, obrezovanje).  

Ekstenzivne zelene strehe: Enostavnejše ozelenitve streh, na katerih so zasajene nizke rastline, trajnice (trave, zelišča, sedumi, zeli), ki pričarajo vtis preprog v zelenih in zemeljskih tonih. Takšne strehe imajo zemljine okoli 10 cm in s tem manjšo težo. Ni nujno, da je streha ravna, naklon je lahko tudi večji. [UM1] Za vzdrževanje so enostavnejše, saj izbor rastlin zahteva manj pogosto zalivanje, pregleduje se le odtoke in odstranjuje odpadke, kot pri ostalih strehah. Običajno je dovolj 1 x na leto. Preveriti je potrebno ali je odtok vode prosto prehoden in ga po potrebi očistiti. Za bolj bujno rast je priporočljivo gnojenje 1x na leto, vendar ni nujno.

Zelena streha se polaga na leseno ali betonsko podlago, ki mora biti zaščitena s proti koreninsko hidroizolacijo. Če je pod njo ogrevan prostor, mora biti tudi toplotno izolirana. Minimalni naklon strehe naj bo 2 %.

Prednosti zelene strehe

 • Izboljšana energijska varčnost objekta (objekt je dodatno izoliran). Pozimi zelene strehe prispevajo k zmanjšanju izgub toplote v okolje, v poletnih mesecih pa k zmanjšanju pregrevanja objekta.  
 • Zadrževanje padavinskih vod (preprečevanje hipnega odliva vode in posledično poplavljanje).
 • Podaljšana življenjska doba ravne strehe (plast zelene strehe oz. vegetacija zaščiti plast hidroizolacije pred mehanskimi poškodbami in vremenskimi vplivi (toča, strela)).
 • Pridobi se dodaten življenjski prostor (vrt, terasa, vrtiček).
 • Blaži posledice onesnaževanja in segrevanja ozračja.

Zelena streha blaži pregrevanje objekta in okolice. Pri ravnih strehah prekritih le s hidroizolacijo ter po navadi obteženih s prodcem je pregrevanje bolj intenzivno.

Slabosti zelene strehe

Zelena streha zahteva nekoliko višjo investicijo, kot če ravno streho izoliramo le s hidroizolacijo. Zahteva več vzdrževanja, s čimer so povezani stroški, in sprotnega spremljanja. Dolgoročno se ta začetna investicija poplača, saj so manjše energetske izgube pri ogrevanju in hlajenju hiše, hkrati pa zelena streha podaljša življenjsko dobo hidroizolacije in strehe.

Graditelje navadno skrbi tesnost ravne strehe. Vendar so materiali in tehnologije, ki se uporabljajo za izolacije streh danes, bolj kakovostni kot pred 30 ali več leti. Pomembno je tudi, da streho izolira vešč mojster, ki dobro pozna tudi sorodna področja, kot so toplotna in hidroizolacija, kleparska dela. Pozanimajte se pri prodajalcih materiala in opreme, da bodo izbrani materiali, poleg prostorskih aktov, ustrezali tudi vaši geografski legi in podnebnim razmeram, terenu, okolici.

Plasti zelenih streh

V osnovi se izvedba zelenih streh razlikuje med klasično in obrnjeno, pri prvi je izvedba izolacije enostavnejša, druga pa je trajnejša. Ne glede na izvedbo so zelenim streham skupne plasti (razlikuje se vrstni red posamezne plasti):

 • podkonstrukcija, izvedena kot na objektih s klasično streho (betonska, lesena),
 • zaščitna plast pred vdorom korenin skozi hidroizolacijo,
 • zaščitna plast pred mehanskimi poškodbami hidroizolacije,
 • plast odvodnjavanja in drenaže, s katero se preprečuje zastajanje vode na strehi,
 • filtrirna plast, s katero se prepreči izpiranje prsti in mehanskimi poškodbami spodnjih plasti,
 • plast substrata in vegetacijska plast (ustrezna zemljina),
 • vegetacija oz. zasaditev (ekstenzivna ali intenzivna zasaditev).

Viri: https://zelenestrehe-mg.si, www.atelje-onkraj.si, www.coinhab.si, www.zelena-streha.si.


Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here