Zavarovanje kredita

0
1113
Zavarovanje kredita
Zavarovanje kredita

Ko v banki sklenete kredit za novo stanovanje ali hišo, banke zahtevajo zavarovanje kredita. S tem zahtevajo zavarovanje za primer, če kreditojemalec ni sposoben odplačevati obrokov kredita.

Ko v banki sklenete kredit za novo stanovanje ali hišo, banke zahtevajo zavarovanje kredita. S tem zahtevajo zavarovanje za primer, če kreditojemalec ni sposoben odplačevati obrokov kredita (npr. v primeru izgube službe, bolezni, smrti …). S takšnim zavarovanjem dobi banka kritje, da na nek način dobi denar nazaj. Možnosti zavarovanja kredita so različne in odvisne od samega sklenjenega kredita.

Zastava nepremičnine – hipoteka

Kreditojemalec v tem primeru zavaruje kredit s svojo nepremičnino, ki mora biti zavarovana proti stvarnim rizikom (požar, izliv vod, ujme in strele), zavarovanje mora biti preneseno v korist banke, ta pa mora biti prvi hipotekarni upnik. Če se zastavlja nepremičnina, ki se kupuje, se njena vrednost ugotovi na podlagi prodajne cene. Prednost takšnega zavarovanja je možnost višjega kredita in daljša doba odplačevanja, slabost pa so visoki stroški zavarovanja (odobritev kredita, notarski zapis kreditne pogodbe, obvezno zavarovanje).

Zavarovanje s poroki

V tem primeru kreditno pogodbo poleg vas podpišeta dva ali trije plačilno sposobni poroki, ki tako jamčijo, da bodo poravnali vaše dolgove, če bi vi postali plačilno nesposobni. Poroki ne smejo biti zaposleni pri istem delodajalcu kot vi in morajo biti v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas. Slabost takšnega zavarovanja je, da je možno le za kredite s krajšo odplačevalno dobo (nekje do 15 let), prednost pa so manjši stroški.

Zavarovanje kredita pri zavarovalnici

Če kredit zavarujete pri zavarovalnici, to pomeni, da v primeru nezmožnosti plačevanja zavarovanca, zavarovalnica poravna kredit banki, kasneje pa se sama lahko ukvarja z izterjavo kredita. V primeru takšnega zavarovanja preverite višino premije, način in dolžino plačevanja premije, zavarovalno dobo in svoje stanje. Stroški zavarovanja so odvisni od banke oziroma zavarovalnice, s katero ima banka sklenjeno pogodbo ter tudi od vrste kredita, posojilne vsote in odplačevalne dobe.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Je namenjeno vsem, ki ne želite, da se v primeru smrti, breme kredita prenese na najbližje oziroma dediče, torej za vse, ki imajo koga odvisnega od svojih prihodkov. Zavarovalna vsota, ki je padajoča (med trajanjem zavarovanja se znižuje in je ob izteku zavarovanja enaka nič), se v tem primeru nameni za poplačilo preostanka neodplačanega kredita. Prednost sklenitve takšnega zavarovanja je tudi ugodnejša obrestna mera. Odločite se lahko za zavarovanje v primeru smrti ali pa za naložbeno življenjsko zavarovanje, kjer ste prav tako zavarovani za primer smrti, poleg tega pa varčujete v vzajemnem skladu, ki si ga izberete sami. Pri slednjem je seveda prisotno naložbeno tveganje, primerno pa je za daljše zavarovanje oziroma na dolgi rok. Takšno zavarovanje lahko sklenete tudi naknadno, ko že odplačujete kredit, a še niste življenjsko zavarovani. Trajanje takšnega zavarovanje je  ponavadi enako odplačilni dobi stanovanjskega kredita, odločite pa se lahko tudi za številna dodatna zavarovalna kritja. Vsekakor je odgovorno da pri najemu kredita poskrbite za svoje najbližje, tako da jim v primeru smrti ne bo potrebno skrbeti še za odplačevanje kredita. Zato vam priporočamo sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalcev.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.