Vgradnja stavbnega pohištva

0
2125

Vgradnja oken in vrat je gradbeni poseg, ki terja celovito načrtovanje in skrbno izvedbo, kar še posebej velja za menjavo stavbnega pohištva. Pri sodobni vgradnji oken in vrat se namreč upošteva tudi vidike trajnostne gradnje in zadnje stanje stroke. To pa zahteva dodatna znanja, veščine in kompetence oz. usposobljenost vseh vpletenih strokovnjakov (proizvajalci, projektanti, nadzorniki, izvajalci).

Pri nas se pod »klasična vgradnja« razume način vgradnje, ki ni celovito načrtovan in pri katerem se okna in vrata namesti v odprtino, pritrdi v nosilno konstrukcijo z vijaki na vseh štirih straneh, podloži s trajnimi podložkami in distančnikov ter tesni rego/fugo, ki ni vnaprej določena, le z montažno peno. Sodobna vgradnja je nadgradnja klasičnega načina vgradnje z zahtevano celovitostjo načrtovanja, kjer se poleg tehtanja različnih tehničnih značilnosti presoja tudi ekonomski vidik investicije na podlagi primerjave izvedbenih možnosti, tudi vpliv na vseživljenjske stroške, in zadovoljstvo uporabnika. Tehnično-tehnološke rešitve s postopki vgradnje morajo slediti zadnjemu stanju stroke, kar je podrobneje opisano v nemški smernici RAL, ki vsebuje podrobna tehnična navodila ter besedilne in slikovne opise postopkov vgradnje. Zmotno je prepričanje, da se smernica RAL (pogovorni izraz »RAL vgradnja«) ukvarja le s tesnjenjem rege/fuge v treh ravneh, opisuje namreč vse korake vgradnje (od izbire oken, tesnilnih in pritrdilnih sredstev do priprave odprtin in postopkov vgradnje, ki so vnaprej načrtovani, npr. detajli pritrjevanja, sistem tesnjenja in zaključna obdelava špalet).

Usposobljenost ponudnika

Pri izbiri oken in vrat se pozanimajte o ponujenem načinu vgradnje (klasična ali sodobna) in usposobljenosti ponudnika. Poleg referenc preverite tudi njihovo usposobljenost in potrdila, ki to dokazujejo.

Vključenost v vseživljenjsko učenje je ena izmed prioritet EU in Slovenije, kar je bilo prepoznano tudi v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor (www.care4climate.si), v okviru katerega med drugim izvajajo za strokovnjake tudi tridnevna usposabljanja o energijsko učinkovitem zunanjem stavbnem pohištvu in sodobni vgradnji s predvidenim preverjanjem znanja (www.trajnostnagradnja.si).

Sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva se pri nas na podlagi najsodobnejših strokovnih meril ocenjuje v okviru sheme Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG). V okviru ZGK preverjajo tudi usposobljenost in kakovost vgradnje. Prejemniki certifikata ZKG torej obvladujejo sodobno vgradnjo, so dodatno usposobljeni in kupcem nudijo letna servisiranja.

Vrsta materiala profilov (okvir in krilo) ni ključna

Vrsta materiala profilov (les, PVC, kovina ali njihova kombinacija) ni odločilna pri izbiri oken in vrat. Ključno je, da za dano situacijo izberete okna in vrata z najustreznejšimi lastnostmi in tehnično-tehnološkimi rešitvami.

Med bistvene lastnosti, navedene v izjavi o lastnostih in CE oznaki, sodijo:

  • vodotesnost in
  • prepustnost zraka na pripirah,
  • odpornost na obremenitev z vetrom,
  • toplotna prehodnost ter
  • prepustnost energije sončnega sevanja in
  • svetlobna prepustnost zasteklitve.

Bodite pozorni na nivo kakovosti sestavnih delov (profili, okovje, zasteklitev, tesnila). Pri nakupu ne pozabite na zunanja senčila, ki so sestavni del vsakega okna, saj ščitijo prostore pred prekomernim pregrevanjem in v hladnejših obdobjih služijo kot dodatna toplotna zaščita.

Na kaj naj bo kupec pozoren pri izbiri oken in vrat

Neustrezna vodotesnost dvokrilnega okna in nepravilna vgradnja zunanje police pri menjavi okna na stavbi kulturne dediščine, vir: Neva Jejčič.

Priporoča se nakup izdelkov priznanih proizvajalcev z dolgoletnimi izkušnjami, ki imajo urejen proizvodnji proces, skrbijo za razvoj, sledijo novostim in trendom, nudijo svetovanje pri nakupu ter ponujajo sodobno vgradnjo in letno servisiranje, pa tudi možnost nakupa sestavnih delov po preteku garancije. Bodite pozorni pri ponudbi oken iz tujine, tudi za te izdelke velja, da se podrobno pozanimate glede vseh naštetih parametrov, ne le privlačne cene.

Pri nakupu oken in vrat, kar še posebej velja za menjavo, je treba načrtovati tudi ustrezen režim prezračevanja (rekuperator ali redno zračenje preko oken) ter tudi vzdrževanja primernih temperatur in vlage v prostorih.

Kaj mora vedeti ozaveščen investitor o vgradnji stavbnega pohištva

Pri sodobni vgradnji so vsi procesi načrtovani oz. podrobneje razdelani in obdelani (npr. celo transport na mesto vgradnje ter vrsta vijakov in končno čiščenje prostorov po vgradnji) z rešitvami in detajli ter protokolom zagotavljanja kakovosti.

Prikaz pripravljene podlage oz. špalete med izvedbo tesnjenja rege v treh ravneh (znotraj je predvidena tesnilna folija, nameščena trenutno le po vertikalni stranici okvirja, vmes montažna pena in zunaj impregniran predstisnjen trak, ki ni prikazan na fotografiji); na desni strani v kotu je nameščena trajna podložka, vir: GI ZRMK.

Pred vgradnjo oken morajo investitorji oz. zidarji (to ni naloga monterjev) pripraviti odprtine ustreznih dimenzij in podlago, ki mora biti gladka in brez nečistoč. V že pripravljene odprtine nato monterji namestijo okna in vrata, jih izravnajo in pritrdijo v nosilno konstrukcijo (zid, steber) na vseh štirih straneh (levo, desno, zgoraj in spodaj) z vijaki, sidri ali posebnimi pritrdilnimi sredstvi. Spodaj pa jih podložijo s trajnimi podložkami in ob straneh z distančniki.

Rego/fugo med konstrukcijo in stavbnim elementom morajo trajno tesniti v treh ravneh, da se prepreči toplotne in zvočne mostove, vdor meteorne vode in vetra ter prehod vodne pare in zraka. Obstaja več sistemov tesnjenja (tesnilne mase, impregnirani predstisnjeni trakovi, tesnilne folije, tesnilne letve), izbira je odvisna od dane situacije. Ključno je, da izberete na zunanji strani tak sloj, ki je vodotesen in paroprepusten, hkrati pa zagotavlja vetrno zaščito. Na notranji strani pa sloj, ki je paroneprepusten in zrakotesen. Vmes mora biti toplotno in zvočno izolativni sloj, npr. montažna pena.

Pri vgradnji ne pozabite na skrbno izvedbo in tesnjenje zunanjih polic, senčil, prebojev (npr. električna inštalacija za senčila) in stikov (npr. dveh elementov – okno in vrata).

Redno vzdrževanje stavbnega pohištva

Okna morajo biti vsako leto servisirana, kar pomeni, da vam pooblaščeni serviser nastavi okovje in vse mehanske dele naolji, slednje velja tudi za tesnila. Po končani vgradnji izdelkov vam morajo biti predana navodila za vzdrževanje, kjer je opisan tudi postopek čiščenja. Z rednim servisiranjem in vzdrževanjem podaljšujete življenjsko dobo izdelkov in njihovo funkcionalnost, s tem pa tudi vaše zadovoljstvo.

6 ključnih nasvetov ozaveščenega kupca Vgradnja oken in vrat je celovito načrtovan in skrbno izveden gradbeni projekt, kjer je predviden tudi režim prezračevanja.Izdelke izbirajte med priznanimi proizvajalci z urejenim proizvodnim procesom, ustrezno kakovostjo sestavnih delov in končnih izdelkov, usposobljenim kadrom in referencami. Vrsta/tip oken in vrat je odvisna od njihovih lastnosti, dane lokacije (kraji z burjo, mestna jedra), lege (okno v 10. nadstropju stolpice, v hiši pod balkonom), orientacije (smer neba in pogledi), prostora (dnevna soba, shramba) in vrste stavbe (blok, hiša, kulturni spomenik) ter tehnično-tehnoloških rešitev (drsna vrata, okna večjih dimenzij). Ponujen sodoben način vgradnje z usposobljenimi izvajalci in referencami. Dodatna dokazila o kakovosti, npr. certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu – ZKG.Poprodajne aktivnosti – letna servisiranja in možnost kasnejšega nakupa sestavnih delov.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here