Temeljenje

0
3858

S temelji je obtežba objekta prenesena na temeljna tla in zagotavlja stabilnosti konstrukcije. Ločimo med plitvim in globokim temeljenjem stanovanjskih objektov. Stanovanjske hiše plitvo temeljijo na pasovnih temeljih ali temeljnih ploščah, globoko temeljenje se izvede z različnimi vrstami pilotov.

Z novim GZ, so v uporabo stopili tudi novi podzakonski akti, ki sledijo zahtevam ključnih evropskih gradbenih standardov Evrokod. Ti zahtevajo, da je za vsak objekt pripravljen tudi projekt temeljenja, ki črpa podatke iz poročila o preiskavah tal.

Načrt temeljenja in geotehnične preiskave tal

Prepogosto se dogaja, da investitorji ne posvetijo dovolj pozornosti pripravi tal in temeljenju objekta, saj so ti ukrepi očem skriti, povezani pa so z določenimi stroški. Predvsem stroški preiskav tal se investitorju včasih zdijo odveč, a so nujni za kakovosten projekt temeljenja objekta in se običajno merijo v promilih celotne investicije. Nasprotno pa se zaradi slabe presoje vplivov tal na novogradnjo lahko hitro kje zalomi in tako kasnejši ukrepi ali celo škoda dosegajo več 10 % investicije.

Podzakonski akti, ki se pripravljajo za uporabo z novim Gradbenim zakonom, ki začne veljati junija 2018, bodo sledili zahtevam evropskih gradbenih standardov Evrokod. Ti zahtevajo za vsak objekt projekt temeljenja, ki črpa podatke iz poročila o preiskavah tal. Ta del projekta bo na podlagi arhitekturne zasnove in obtežb določil način temeljenja. Najpogosteje bo v okviru preiskav tal dovolj, da se na bodoči lokaciji stavbe naredi izkop ali dva z rovokopačem in se tako ugotovi sestava tal in lega podzemne vode, po potrebi se odvzamejo vzorci zemljin, ki se jih nato analizira v laboratoriju. S temi podatki zna projektant izračunati nosilnost tal, pričakovane posedke objekta, pritiske tal na kletne zidove, vplive novogradnje na obstoječe sosednje objekte in podobno. Pri gradbenih parcelah na zelo mehkih tleh, poplavnih območjih in na potencialno plazovitih pobočjih bodo raziskave tal praviloma bolj obsežne, projekt temeljenja in zemeljskih del pa zahtevnejši.

Kakovosten projekt temeljenja

Prepogosto se dogaja, da investitorji ne posvetijo dovolj pozornosti pripravi tal in temeljenju objekta, saj so ti ukrepi očem skriti, povezani pa so z določenimi stroški. Predvsem stroški preiskave tal se investitorju včasih zdijo odveč, a so nujni za kakovosten projekt temeljenja objekta in se običajno merijo v promilih celotne investicije. Nasprotno se zaradi slabe presoje vplivov tal na novogradnjo, lahko hitro kje zalomi in tako kasnejši ukrepi ali celo škoda dosegajo več 10 % investicije.

Projekt temeljenja na podlagi arhitekturne zasnove in obtežb določi način temeljenja. Vsebuje vse računske analize (nosilnost tal, posedki in druge informacije glede na konkreten primer) ter določi način temeljenja in konkretne dimenzije temeljev. V primeru enodružinskih stanovanjskih objektov (preprosi primeri) je to del gradbenega projekta, medtem ko je v zahtevnejših primerih (npr. plazovita območja) za to izdelan ločen dokument.

Za poročilo o preiskavi tal ne potrebujete urediti nobenih dodatnih dokumentov. Projektant objekta pove, katere podatke potrebuje in pri izvajalcu tovrstnih storitev naroči preiskave ter poročilo o preiskavi tal. Najpogosteje je v okviru preiskav tal dovolj, da se na bodoči lokaciji stavbe, z rovokopačem, naredi izkop ali dva in se tako ugotovi sestava tal in lega podzemne vode, po potrebi se odvzamejo vzorci zemljin, ki se jih nato analizira v laboratoriju. S temi podatki zna projektant izračunati nosilnost tal, pričakovane posedke objekta, pritiske tal na kletne zidove, vplive novogradnje na obstoječe sosednje objekte in podobno. Pri gradbenih parcelah na zelo mehkih tleh, poplavnih območjih in na potencialno plazovitih pobočjih bodo raziskave tal praviloma bolj obsežne, projekt temeljenja in zemeljskih del pa zahtevnejši.

Manj stisljiva in dobro nosilna tla

Pasovni temelji se uporabljajo na manj stisljivih in dobro nosilnih tleh ter pri enakomerni zasnovi stavbe, ki zagotavlja, da so nosilni elementi in obtežba enakomerno porazdeljeni po tlorisu objekta. Širina pasovnih temeljev je odvisna od obtežbe in lastnosti tal, globino pa določijo glede na lego nosilnega sloja in predvideno globino zmrzovanja. Temelje si lahko predstavljate, kot razširitev sten na stiku s tlemi. S tem se razmeroma velika obremenitev od teže stavbe raznese na večjo površino tal, saj imajo tla slabše mehanske lastnosti od sten objekta. Danes gradijo temelje stanovanjskih hiš skoraj izključno iz armiranega betona. Dobra praksa je, da izkop za temelje pred betoniranjem pregleda strokovnjak. Preveril bo, ali so pogoji tal pod vsemi temelji dovolj podobni in skladni z ugotovitvami pri preiskavah tal.

Neenakomerna arhitekturna zasnovi in bolj stisljiva temeljna tla

Pri nekoliko slabših, bolj stisljivih temeljnih tleh, ali pri neenakomerni arhitekturni zasnovi stavbe, je pogosto izbrano temeljenje na temeljni plošči. Ta bo morda nekoliko dražje, je pa izvedba bolj preprosta in hitrejša, plošča zagotavlja bolj enakomerne posedke tudi v primeru neenakomerne sestave tal in kar je danes pomembno – omogoča toplotno izolacijo temeljev. Slednje je pri pasovnih temeljih praktično neizvedljivo.

Gradnja na zelo mehkih tleh

Tehnike globokega temeljenja se uporablja pri gradnji na zelo mehkih tleh (na primer Ljubljansko barje), kjer sloji tal blizu površja niso primerni za temeljenje stavb. V tem primerih se obtežbe objekta prenese v nosilne sloje tal v večjih globinah. Za to uporabljajo pilote, ki so lahko armiranobetonski, jekleni, izjemoma tudi leseni, in jih v tla lahko vtisnejo, ali betonirajo na mestu z različnimi tehnologijami uvrtanih pilotov. Če uporabijo na mestu izdelane uvrtane armiranobetonske pilote, jih lahko uporabite tudi za izkoriščanje toplotne energije tal s toplotno črpalko.

Sodelujoči strokovnjaki:

izr. prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.

katedra za Geotehniko na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here