Strešno okno ali frčada

0
2906
Strešno okno, foto: Velux
Strešno okno, foto: Velux

Pri prenavljanju mansarde, pa tudi pri gradnji hiše, se odločamo med strešnim oknom ali frčado, če želimo zgornje prostore ustrezno osvetliti z naravno svetlobo. Kaj moramo pri tem paziti?

Pri prenavljanju mansarde, pa tudi pri gradnji hiše, se odločamo med strešnim oknom ali frčado, če želimo zgornje prostore ustrezno osvetliti z naravno svetlobo. Kaj moramo pri tem paziti?

  • Okna je potrebno vgraditi tako, da je njihova najvišja točka oddaljena največ 200 cm od tal. Ko sedimo, mora biti spodnji rob okna na višini 90 cm. Takšna namestitev omogoča pogled iz prostora tudi v sedečem položaju in preprostejše odpiranje ter zapiranje oken.
  • Če ne zagotovimo ustrezne izolacije okna, lahko v hladnih mesecih čutimo pihanje ali pa se izloča zračna vlaga v obliki kondenzata, ki uničuje špaleto in okno. Potem je treba razdreti notranje obloge, dobro izolirati, poskrbeti za parno oviro in na novo izdelati obloge. Pomembno je, da izolacija sega do ali celo preko okvirja strešnega okna in tudi parna ovira mora biti pritrjena v utor namenjen za priključitev špalete.
  • Prostor bo bolje osvetljen, če namestite več enakomerno razporejenih oken, kar bo omogočilo, da bo po celotnem prostoru svetloba enakomerno razpršena.
  • Zaradi vročine je v toplejših mesecih pomembno tudi, da na okna namestite senčila. Žaluzije omogočajo, da z obračanjem vodoravnih lamel uravnavate količino svetlobe v vašem prostoru. Zunanje žaluzije ščitijo okna pred zunanjimi vplivi in preprečujejo segrevanje steklenih površin. Za senčenje strešnih oken je idealna plise zavesa, ki lahko nadomesti žaluzije in zavese.
  • Koristno je, da namestite takšno strešno okno, ki ima vgrajeno energijsko varčno in na zunanji strani kaljeno steklo (ščiti pred točo).
  • Cene strešnih oken se glede na dimenzijo in različne dodatke (kaljeno steklo, refleksno steklo, plastificiran les, prezračevalna loputa, kot odpiranja, z odpiranjem na elektromotor, z dežnim senzorjem …) gibljejo od 200 evrov naprej.

Frčada je smiselna tam, kjer želite povečati prostor podstrešnega dela ali tam, kjer morate pridobiti dodatno stojno višino.

V prostore, kjer ne morete namestiti strešnega okna, lahko vključite svetlobnik, s katerim v prostor vnesete naravno svetlobo. Z večjim posegom lahko namestite tudi strešne frčade, za katere morate prilagoditi strešno konstrukcijo in seveda celoten izgled objekta, saj posegate v zunanji prostor.  Drugače pa so frčade iz funkcionalnega vidika nesmiselne, saj ne zagotavljajo zadostne osvetljenosti. Ker je frčada na strehi zelo opazen element, so zanjo posebno občutljiva stara mestna jedra.

Katera dovoljenja so potrebna

V  primeru,  da  podstrešno stanovanje že obstaja, frčada pa se izvede med tramovi ostrešja, gradbeno dovoljenje ni potrebno, potrebno pa je soglasje  morebitnih  etažnih  lastnikov  objekta,  ker  se posega v skupne elemente  objekta  (streho,  fasado)  ali  morda soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če je objekt spomeniško zaščiten, nam je pojasnil Željko Vogrin, univ. dipl. prav., načelnik UE Maribor.

Če  je  frčada  širša in gre za spremembo  nosilne  konstrukcije,  je potrebno  gradbeno  dovoljenje  za  rekonstrukcijska dela. V tem primeru je poleg  dokazila  o  pravici do gradnje (popolno izkazano lastništvo), potrebno priložiti  še  dva  izvoda  projekta  za pridobitev gradbenega dovoljenja z morebitnimi  že navedenimi soglasji. V takšnem primeru pomeni to le strošek za  izdelavo  projekta,  ki vsebuje le lokacijske podatke v vodilni mapi in statični izračun (po tarifi projektantov) ter gradbeno upravno takso (glede na vrednost investicije). Slednja verjetno ne bo presegala 50 EUR.

Če gre za izkoriščanje praznega podstrešja, pomeni to spremembo namembnosti v  tem  delu  objekta,  zato  je  pred  vsakršno  aktivnostjo  za  ureditev podstrešja  v  mansardno  stanovanje  pametno  pridobiti  informacijo pri krajevno  pristojni občinski službi, ali prostorski izvedbeni akt (PIA), ki velja  na  izbrani  lokaciji,  dopušča  gradnjo  oz.  spremembo namembnosti podstrešnih  prostorov.  Omejitve  v  PIA so lahko glede določitve posebnih območij,  faktorja  izrabe  površine  gradbene  parcele,  varstva  kulturne dediščine ipd.

G. Vogrin dodaja, da mora za pridobitev gradbenega dovoljenja investitor pri pristojni upravni enoti priložiti podatke o parcelni številki, podatke o katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo, podatke o vrsti objekta glede na njegov namen, najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi sestavinami (PGD), druge listine, če tako določa  zakon in priložiti  dokazilo o pravici do gradnje, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Kakšna je investicija

Stroške lahko le informativno naštejemo: taksa za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo objekta (17,73 EUR), stroški za izdelavo PGD, vključno s soglasji komunalnih in drugih organizacij (po določeni tarifi projektantov), taksa za pridobitev gradbenega dovoljenja z ozirom na predvideno vrednost investicije po Zakonu o upravnih taksah (po izkušnjah ocenjujemo med 100–200 EUR), komunalni prispevek, ki ga z odločbo določi pristojni občinski organ (odvisno od stopnje komunalne opremljenosti in predvidene površine za ureditev podstrešnega stanovanja).

Sodelujoči strokovnjaki:

Željko Vogrin

univ. dipl. prav.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here