Streha – obnova ali menjava

0
2161

Na hiši z že izdelano mansardo je običajno smiselna in cenovno primerna rešitev menjava kritine, letev in zračnega kanala, medtem ko nosilno ostrešje ostane v izvirni obliki:

  • vezi (z njimi se izvede sidranje ostrešja),
  • lege (osnovni horizontalni del ostrešja, ki prenese obremenitev strehe),
  • škarniki (tram ostrešja, ki sega od slemena do kapa (kap – najnižji del strehe).

O menjavi strehe razmislite, v kolikor so elementi ostrešja začeli trohneti ali so jih poškodovali insekti.

Kdaj pridobiti gradbeno dovoljenje

Obnova strehe, pri kateri ne posegate v nosilno konstrukcijo, v velikost in obliko strehe ter menjate le strešno kritino, ne zahteva gradbenega dovoljenja. V načrtovanje obnove in pregled stanja strešne konstrukcije vključite strokovnjaka, ki bo popisal nujna dela obnove. V primeru posega v nosilno konstrukcijo strehe in pri spremembah oblike (npr. frčade, naklon, dvig strehe, oblika strehe, novo ostrešje, strešni balkoni, strešna okna – če z njihovo velikostjo posegate v nosilne elemente- špirovce) preverite prostorske akte občine (ti opredeljujejo kakšni nakloni strehe so dovoljeni, katere vrste in barve kritine lahko izberete, možneoblike strehe, frčade, ali je možno streho povišati, da pridobite prostor v mansardi) in pridobite gradbeno dovoljenje.

Preverite v kakšnem stanju je kritina

Bodite pozorni na to kako so zaključeni napušči (stičišče poševne strehe in fasade) in kako so izvedene obrobe – zaključki strehe. V koliko so še vedno nameščene vlaknocementne plošče (valovitke – so azbestne in škodljive), jih je treba zamenjati.

Če se opečna kritina lušči, če je betonska kritina porozna, če so strešniki polomljeni ali stojijo postrani, so lahko letve pod kritino strohnele. Lahko je opeka stara, krhka in postaja oprhla – lahko se v roki lomi, drobi. Obstoječa opečna kritina je navadno najmanj problematična, tudi če se lušči, še vedno ne prepušča vode, razen če je oprhla. Betonska, in vlakocementna pa lahko postane skozi leta porozna, skoznjo pa začne pronicati voda. Pri pločevinasti kritini je treba preveriti, če je na spojih deformirana ali poškodovana (zaradi toče, večjega trdega predmeta), saj lahko na teh mestih začne korodiraditi (oksidirati, rjaveti) in kasneje puščati.

Zamakanje

Pri izdelani mansardi iz notranjosti bivalnega prostora ne boste videli puščanja kritine, razen če  so vidni madeži po stropu. Vir puščanja po navadi ni na istem mestu, kjer je madež na stropu ali poševnini. Pri hiši z neizdelano mansardo in stropi, brez rezervne kritine (paroprepustne folije pod kritino) si ostrešje oglejte v dežju. Mesta zamakanja bodo jasno vidna. Če so na kritini vidne bele lise, ali se na lesu poznajo madeži, lahko to pomeni pronicanje vode skozi kritino ali rahlo zamakanje na stikih posameznih kosov kritine

V kolikor ima streha žlote (strehi v dveh ali več ravninah, ki se stikata – npr. frčada), je vmes pločevinast kanal, ki je pod strešniki. Preozka ali preplitva žlota je lahko vzrok za puščanje. Če imate razgibano streho, okrogle frčade, strešna okna je to velik izziv. Preveriti je treba, kako so žlote speljane, kako se obnašajo v dežju, snegu.

Drugi razlog za zamakanje je premajhen naklon strešine. Pred izbiro kritine je treba preveriti tehnične podatke proizvajalca, ki opredeljujejo minimalni naklon strehe za posamezno kritino.   

Dotrajanost pri ravnih strehah opazimo zaradi napak pri tesnosti. Na strehi, med padavinami nastanejo »bazeni« (zastajanje vode). Morebitna napaka v tesnosti se takoj pokaže v obliki zamakanja v konstrukcijo objekta. V primerjavi z dogajanjem na ravni strehi, streha z naklonom dopušča napake v tesnosti, ker voda stalno odteka, so puščanja manj intenzivna.

Stiki

Stik dveh strešnikov: Strešnik lahko pušča, ker je počen, ali se je v zobu strešnika nabral mulj (zarastel mah). Strešnik (betonski, opečen, pločevina, valovita plošča se na eni strani konča z zobom navzgor, na drugi pa z zobom navzdol). Tam kjer se stikajo levi in desni strešniki se nabere mulj. Voda na takšnih stikih kapilarno zateka podobno kot čaj po vrvice filtrske vrečke iz skodelice.

Stik med streho in zidom: Klasična dvokapna streha je kot jadrnica z odprtimi jadri, ki je pri močnem vetru močno obremenjena. Ostrešja, ki so samo položena na zid in niso sidrana v steno, katera je povezana v temelj ali v masivno ploščo, lahko dovolj močan sunek vetra dvigne ali odnese. Če v podstrešju, ki je neustrezno pritrjeno na hišo, izdelate bivalne prostore, ostaja varnost / odpornost ostrešja pred poškodbami zaradi vetra nespremenjena, torej neustrezna. Rešitve sidranja ostrešja zahtevajo sodelovanje strokovnjaka.

Glive in insekti

Vsako ostrešje, starejše od 20 let, je skoraj zagotovo poškodovano s strani insektov ali gliv (les je črviv, trohni). Spremembe na lesu se začnejo že takoj ko je les posekan, nanj vplivajo način poseka, skladiščenje, glive in insekti, katerih hrana je, ali zatočišče za jajčeca. Pri skladiščenju so nanj lahko prišli insekti iz drugega okuženega lesa ali pa zlegli jajčeca. Ko je les prišel do točke, da so ga vgradili v ostrešje, je bil lahko že poškodovan (razen, če je bil prej ustrezno tretiran z zaščitnimi premazi). Na tem mestu ni rešitve, prej ali slej pride do »napada«, saj je les naraven. Sanacije ostrešja zaradi napada insektov se praviloma ne izvaja. Napad lesa z glivami, ki povzročajo trohnobo,  se v pretežni meri prepreči z zagotavljanjem pogojev za ohranjanje suhega lesa oz. čim hitrejšim sušenjem.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here