Stanovanje v hiši staršev – prizidki in prezidave

0
2818
Prizidek
Prizidek

Ste se odločili, da si boste uredili svoje stanovanje kar doma, pri vaših starših ali pri tašči in tastu? Potem imate na voljo tri možnosti. Lahko zgradite prizidek k stanovanjski hiši, lahko si preuredite celotno nadstropje hiše ali pa si uredite mansardo.

Danes mladi težko iščejo in kupijo stanovanje, zato jih vedno več razmišlja, da bi si uredili stanovanje pri starših. To lahko naredite na tri načine. Lahko zgradite prizidek k stanovanjski hiši, lahko si preuredite celotno nadstropje hiše ali pa si uredite mansardo. »Preden pa se lotite ene izmed možnosti, si postavite časovni in finančni okvir del,« svetuje Robert Gradišar iz podjetja Lesmo d.o.o.

Za kaj se odločiti

V osnovi gre pri obnovi objektov za tri vrste posegov:

  • Investicijsko vzdrževalna dela, kjer se ne posega v nosilno konstrukcijo objekta in zunanji izgled objekta. Za tovrstne posege ni potrebno gradbeno dovoljenje.
  • Rekonstrukcija objekta, to je v primeru, ko posegamo v nosilno konstrukcijo objekta ali zunanji izgled objekta. Pod rekonstrukcijo spada tudi povečanje objekta do 10 %. Za tovrsten poseg je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta. (prizidek)
  • Novogradnja je v primeru, ko določen objekt povečamo za več kot 10 %. Pri tem terminu gre lahko za nadzidavo ali dozidavo. Tudi za to vrsto objekta je treba pridobiti gradbeno dovoljenje za novogradnjo.

Uredite gradbeno dokumentacijo

Zakon o graditvi objektov jemlje gradnjo prizidka kot gradnjo novega objekta, za to boste potrebovali gradbeno dokumentacijo:

– idejni projekt,
– lokacijska informacija, ali je gradnja na parceli sploh dovoljena in pod kakšnimi pogoji (pred pripravo dokumentacije investitor potrebuje tudi geodetski posnetek)
– gradbeno dovoljenje (enak postopek kot za novogradnjo), saj boste s prizidkom pridobili nove bivalne prostore in hkrati spremenili zunanji videz že obstoječega objekta in gradbeno dovoljenje za posege na obstoječem objektu. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se izdela projekt za izvedbo, nato sledi izbor izvajalca in nadzornega inženirja.
– soglasja, odvisno kje bo prizidek stal in kolikšen bo odmik od meje sosednih parcel (soglasje sosedov), soglasje upravljavcev javne infrastrukture, kjer potrebujete le soglasje, da lahko obstoječe priključke na že obstoječem objektu uporabite tudi za priključitev prizidka.

Opozoriti je treba tudi na nekaj pasti, ki se jim je dobro izogniti. Paziti morate, da so temelji prizidka na istem nivoju, kot je primarna zgradba, treba je upoštevati tudi posedanja objektov, ki je različno glede na teren, na katerem stavba stoji. Pametno je, da novega objekta ne pripenjate fizično na starega, saj se bosta lomila, med njima morate pustiti delitacijske prehode, ki so narejeni iz posebnih mas in so na zunaj neopazni.

Prezidava hiše je lahko kompleksna zadeva in v kolikor se spremenijo gabariti obstoječega objekta ali pa se posega v nosilno konstrukcijo je potrebno prav tako pridobiti klasično gradbeno za manjše prezidave v hiši, prezidava sobe, kjer se ne posega v nosilno konstrukcijo ni potrebnega gradbenega dovoljenja. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v nosilno konstrukcijo pa je potrebno tudi mnenje statika.

Tudi pri rušenju sten je potrebno biti pozoren. Kadar namreč rušimo steno, ki ni nosilna, ne potrebujemo dovoljenja, medtem ko za steno, ki je nosilna, potrebujemo gradbeno dovoljenje, saj posegamo v nosilno konstrukcijo objekta.

Sodelujoči strokovnjaki:

Marko Ekart

http://www.triplan.si/

vodja gradbenih del, Triplan gradbeništvo

Robert Gradišar

podjetje Lesmo d.o.o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here