Sodelovanje z arhitektom

0
2774

Arhitekt ni samo strokovnjak s področja arhitekture, ki je usposobljen ter ima dovoljenje – skladno z Direktivo evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij – za načrtovanje, projektiranje in nadzor nad gradnjo objektov, temveč je tudi odličen vizionar ustvarjanja kakovostnih bivalnih in poslovnih okolij za naročnika. Njegov slog je prilagojen kontekstu v katerega posega, zaveda se trajnostnih rešitev, zato v prostor posega odgovorno. Arhitekturo razume kot funkcionalno orodje za izboljšanje kakovosti življenja in kot poetiko prostora. 

Vodil vas bo skozi postopke pridobivanja dovoljenj, načrtovanja in gradnje ali prenove objekta. Njegova ključna vloga je biti oblikovalec dodane vrednosti vašemu projektu, ne glede na njegovo velikost. 

Arhitekt, projektant ali arhitekturni projektant

Pogosto prihaja do nejasnosti pri uporabi izrazov in investitorji ne vedo, kaj so pravzaprav naloge arhitekta in kaj naloge projektanta. Projektanta je smiselno naslavljati z nazivom, s katerim opredelite za katerega projektanta gre oz. kaj pravzaprav načrtuje.Z novimi pravili in zakonodajo, ko se daje vse več poudarkov tudi na umestitev arhitekturne zasnove v prostor in razporeditev prostorov, ter na vplive na okolje, se izraz projektant uporablja za glavnega načrtovalca projekta. V primeru stanovanjskih hiš je pravzaprav pravi izraz arhitekturni projektant. (V preteklosti je bil projektant hkrati oseba, ki je imela licenco za opravljanje poklica projektanta – to so bili arhitekti in tudi inženirji različnih strok. Pooblaščeni projektanti so lahko poskrbeli za izris načrtov tlorisa, konstrukcij, inštalacij.) Sodobne tehnologije pa so naredile takšen preskok, da vseh teh načrtov ne more pripraviti en projektant, ampak je v projekt treba vključiti projektante različnih strok– arhitekturne projektante, projektante gradbenih konstrukcij, projektante elektro in vodovodnih inštalacij. 

Arhitekturni projektantposkrbi za načrtovanje, izris, pridobitev dovoljenj in komunikacijo z ostalimi projektanti pri gradnji stavbe (npr. elektro projektant, projektant vodovodnih inštalacij). Njegovo delo vključuje strokovna področja – izdelavo celotnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, načrtovanje objekta za pridobitev dovoljenj ali mnenj (npr. priključitev na komunalno infrastrukturo), razporeditev prostorov (z vidika funkcionalnosti in glede na strani neba), varstvo okolja (spodbujanje trajnostne gradnje, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine), umestitev objekta v prostor (načrtovanje, da je stavba usklajena z okolico in drugimi zahtevami prostorskega načrtovanja), načrtovanje v skladu s predpisi za varno uporabo stavbe (požarna varnost). 

Naziv pooblaščeni arhitekt lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenih pooblaščenih arhitektov, ki ga vodi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Samostojno opravlja arhitekturno projektiranje, ima licenco za opravljanje storitev in bo za vaš dom opravil arhitekturno projektantska dela – odgovoren bo za – izdelavo, urejanje in usklajenost projektne dokumentacije. 

Dobrodošla pomoč arhitekta

S sistematičnim pristopom arhitekt vaše želje pretvori v odlične praktične rešitve, v skladu z vašimi finančnimi zmožnostmi.  Ker je odličen opazovalec in poslušalec, lahko hitreje predvidi situacije in napake. Sposoben je ustvariti stabilen in uravnotežen bivanjski prostor. To pa je bistveno ogrodje za prihodnost vašega novega doma. 

Arhitekt za vas projektira novogradnje, prizidave, nadzidave, rekonstrukcije, prenove, energetske sanacije; poskrbi za celovito ureditev, prenovo ali le osvežitev stanovanja, Z njim se lahko dogovorite tudi za oblikovanje notranje opreme po meri (npr. izdela lahko mizarske načrte, pomaga pri izboru opreme iz katalogov).

Arhitekt investitorjem svetuje na vseh korakih gradnje ter oblikovanja prostora:
–  pooblaščen je za projektiranje vseh vrst zahtevnosti objektov; ureja gradbeno dokumentacijo za novogradnje, legalizacije ter druge gradbene posege; izvaja inženiring in strokovno skrbi za projekt v vseh fazah gradnje (po dogovoru z naročnikom). 
 
Z vašim pooblastilom lahko na upravni enoti vloži tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prvi stik sodelovanja v začetni fazi gradnje

Ne glede na to, ali se odločate za manjši ali večji gradbeni poseg, se je že v začetni fazi najboljše posvetovati z arhitektom, ki bo oblikovalec dodane vrednosti vašega projekta. Morebitne težave bo reševal na kreativen način, kar bo vaši naložbi zagotovilo najboljšo vrednost. 

Pred izbiro arhitekta se najprej pozanimajte pri arhitektih, ki jih poznate osebno oziroma preko svojih prijateljev in sorodnikov. Če načrtujete objekt s specifično opremo (npr. oprema prostorov za ljudi s posebnimi potrebami), priporočamo bolj natančen proces izbire. Preden vzpostavite prvi stik z arhitektom, preverite njegove reference oziroma pri kakšnih projektih je bil do sedaj vključen. 

Prvi pogovor

Z arhitektom se boste najverjetneje najprej slišali po telefonu. Prvi sestanek v živo običajno poteka najkasneje v roku enega tedna, na to pa vpliva tudi zasedenost arhitekta z obstoječimi projekti. Uvodni sestanek z arhitektom – kjer mu poveste svoje želje, se pogovorite o načinu dela in časovnem okviru – je lahko opravljen že v obliki telefonskega pogovora, ki traja približno pol ure in je brezplačen. Stik s pomočjo telefona vam že lahko omogoči, da spoznate, ali ste si izbrali arhitekta, ki ima na oblikovanje prostora enake poglede kot sami. Ta prvi pogovor je navadno nezavezujoč, zato si v primeru nestrinjanja še vedno lahko izberete drugega. 

Prva srečanja

Na sestanku v živo boste še hitreje ugotovili, ali se z njim ujamete tudi osebnostno. Nekateri arhitekti vam bodo na začetku dali vprašalnik, s pomočjo katerega se bodo tudi sami odločili, ali ste za njih primerna stranka ali ne. Drug drugega bosta morala prepričati, da bosta s skupnim sodelovanjem zastavljene cilje pripeljala do uspešnega zaključka. Ključni element sodelovanja med stranko in arhitektom je namreč odnos, ki omogoča dobro komunikacijo. Na prvem srečanju bo v središču dober načrt, ki vključuje tudi časovni okvir sodelovanja. Pomembnejšo vlogo ima še proračun, ki arhitekta usmerja na pravo pot.  

Arhitekt bo na prvem sestanku želel vedeti, kakšen je vaš slog življenja, s čim se ukvarjate, kaj vam v življenju veliko pomeni in vam prinaša veselje, kako preživljate prosti čas, kako se prehranjujete, kakšna je vaša družinska in socialna dinamika. Vsebina pogovora se bo že navezovala na opis projekta, način dela in na časovni okvir. Prvi sestanek je praviloma brezplačen in je navadno krajši. Svetovanje in podajanje konkretnih rešitev pa se lahko po dogovoru zaračuna. 

Samostojno vodenje ali nadzor projekta

Pooblaščeni arhitekt projektant lahko samostojno opravlja arhitekturno projektiranje– za to ima posebej pridobljeno licenco. Ni odgovoren le za izdelavo in medsebojno usklajenost projektne dokumentacije, ampak se povezuje tudi z vsemi potrebnimi izvajalci in lahko celostno izvaja projekt, brez navzočnosti investitorja. Pri tem vam sam predlaga izvajalce in prevzame celotno komunikacijo z njimi. Vam pa o delu na gradbišču le poroča. 

Lahko pa se za arhitektom dogovorite le za nadzor. Ob tem tesno sodeluje s skrbno izbranimi izvajalci – gradbenimi in strojnimi inženirji (specialisti za vodovodne inštalacije, odvod kanalizacije, napeljavo plina, prezračevanje), projektanti elektroinštalacij, požarnega reda, obrtniki, mojstri, ki ste jih izbrali vi; z njimi združuje izkušnje za ustvarjanje uporabniku prilagojenih, visoko kakovostnih ter inovativnih arhitekturnih rešitev ter ustvarja atraktivna in uporabna okolja, ki dobro vplivajo na življenje uporabnikov in okolico. 

Ključno je zaupanje

Arhitekt se zaveda pomembnosti odnosa med njim in investitorjem. Zaupanje je nujen pogoj za ustvarjanje kakovostnih arhitekturnih del. Dober arhitekt si izoblikuje način dela, ki v središče projektiranja postavi uporabnika, obenem se podrobno posveti projektu in ves čas bdi nad natančno izvedbo. 

Vrhunski arhitekt ima pod svojim okriljem ekipo arhitektov in oblikovalcev, soavtorje v projektu. Prav vsak med njimi je s svojimi specifičnimi znanji ter osebno motivacijo usmerjen v izvajanje najbolj kakovostnih in uporabnih rešitev.  

PRISOTNOST MOŠKEGA IN ŽENSKEGA VIDIKA
Dober arhitekt je prepričan, da prisotnost tako ženskega kot moškega vidika v arhitekturo prinaša prav posebno noto. Težnja po skladnosti in pozornost v iskanju ravnovesja v vseh oblikah se kot osnovna umeritev življenja kaže tako v pristopu k vodenju projektovkot tudi v premišljenih arhitekturnih rešitvah

Cena storitev

Cena je najbolj odvisna od lokacije, težavnosti ter faz projekta, in od vsebine storitev, ki jih določeni arhitekt ponuja. Cena za individualne projekte stanovanjskih hiš se v povprečju gibljejo med 2–5 % vrednosti investicije. Tipski načrti (projekti z že izdelano zasnovo, ki se lahko prilagajajo naročniku) so ugodnejši, sprotne spremembe, ki arhitektu omogočajo več svobode pri delu, projekt pričakovano podražijo. 

Uspešno zaključen projekt

Sodelovanje z arhitektom se načeloma zaključi, ko so pogodbe z vsemi izvajalci zaključene. Izkušnje kažejo na to, da se sodelovanje z dobrim arhitektom v resnici nikoli ne konča. Uporabnik ima ves čas želje, ambicije za dodajanje idej svojemu projektu. Ko je čas, da se ideje realizirajo, se stranke ponovno obrnejo nanj

Sodelujoči strokovnjaki:

Sašo Jovanovič, u.d.i.a.

GABER JOVANOVIČ arhitekti

Tanja Grujičić

POKE studio

Petra Božič

POKE studio

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here