(Skoraj) ničenergijska hiša

0
2753
Skoraj ničenergijska hiša
Skoraj ničenergijska hiša

Dr. Boštjan Lesar pojasnjuje, da sta sNES in pasivna hiša termina, ki obravnavata porabo energije v stavbah. sNES je visoko energijsko učinkovita.

(Skoraj) nič energijska gradnja
Zaradi prenovljene Direktive o energetski učinkovitosti stavb bodo od leta 2020 morale biti vse novogradnje (skoraj) ničenergijske. Za javne stavbe to velja od leta 2018.

Podrobna opredelitev (skoraj) ničenergijske gradnje je prepuščena posamezni državi, pri čemer je treba slediti usmeritvi, navedeni v direktivi. Države članice Evropske unije še vedno razpravljajo o tem, kako nizke morajo biti energijske potrebe takšne stavbe, kateri obnovljivi viri se bodo upoštevali in kako blizu je lahko proizvedena energija iz obnovljivih virov. Dr. Boštjan Lesar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pravi, da je učinkovito izvajanje direktive velik izziv za mnoge države. Slovenija se že pripravlja na sprejetje strožjih pravilnikov o energetski učinkovitosti, ki bodo skladni z evropsko direktivo.

Opredelitev (skoraj) ničenergijske stavbe (sNES)

Dr. Boštjan Lesar pojasnjuje, da sta sNES in pasivna hiša termina, ki obravnavata porabo energije v stavbah. sNES je visoko energijsko učinkovita. S tem terminom se obravnava vse nizkoenergijske, pasivne in pogosto tudi plusenergijske hiše. Pasivna hiša je sNES s točno definirano porabo energije. Najpogosteje omenjena mejna vrednost je poraba energije za ogrevanje, ki mora biti pri pasivni hiši manjša od 15 kWh/m2 ogrevane površine letno. Za svoje delovanje sNES  potrebujejo tako  malo  energije,  da  lahko  potrebe  po  energiji  v  pretežni  meri  pokrijejo  z  obnovljivimi  viri. Pri tem lahko vključijo tudi obnovljivo energijo, proizvedeno na stavbi ali v njeni bližini. Energetska učinkovitost stavbe se bo po novem merila z izključno celotno rabo energije stavbe, kar vključuje ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo in pripravo tople vode. Energija iz obnovljivih virov je določena kot energija iz obnovljivih nefosilnih virov, predvsem vetra, sonca, aerotermalne, geotermalne, hidrotermalne energije in energije oceanov, vodne energije, biomase, deponijskega plina, plina iz komunalnih čistilnih naprav in bioplina.

To pomeni, da hiša, ki je velika 200 m2, lahko porabi največ 3000 kWh energije. Strošek, ki pri tem nastane, je odvisen od ogrevalnega sistema. Če je hiša ogrevana s toplotno črpalko, nastane strošek v višini cca. 120 evrov.

Gradnja sNES

Hiše so lahko zgrajene v vseh načinih gradnje (klasična, lesena gradnja …). Vsak način gradnje zahteva svoje rešitve in izvedbo posebnih detajlov, s katerimi se doseže visoke standarde, ki izvirajo iz zahtev sNES. Za vsak način gradnje je zelo pomembno, da ga načrtujejo in gradijo strokovnjaki, ki dobro poznajo principe in detajle sNES.

Že en sam nekakovosten podizvajalec, ki ne pozna celotnega koncepta, lahko povzroči zelo veliko težav investitorjem, saj takšna stavba ne bo delovala kot bi morala.

Poleg energetske učinkovitosti stavb pa postaja vedno bolj pomembno, da so stavbe načrtovane in grajene trajnostno. To pomeni, da je za stavbe prihodnosti treba uporabiti materiale, za katere se porabi malo energije. Po koncu življenjske dobe se takšne materiale ponovno uporabi, v osnovni obliki ali pa predelane.

Gradnja sNES se prične z načrtovanjem, ki temelji na energijski ozaveščenosti. Veliko atributov deluje brez energijskega vira. V času toplejših sezon lahko pasivni ventilacijski sistem potegne mrzel zrak iz nižin čez najvišjo točko stavbe. Strešni sistem lahko zbira deževnico, da se zmanjša raba obdelane vode. K doseganju statusa sNES pa prispevajo tudi sončni paneli, sistemi obnovitve toplote, geotermalno ogrevanje in vetrne turbine. Stene morajo imeti dobro izolacijo, ki znaša okoli 0,5 m. Za gradnjo je še posebej primerna montažna gradnja, saj poteka v proizvodnih dvoranah, prednost pa je proizvodnja v optimalnih pogojih. Ker delo poteka v zaščitenem delovnem prostoru in neodvisno od vremenskih razmer, so takšne hiše kakovostnejše.

Subvencija

V Sloveniji lahko dobite nepovratno finančno spodbudo, vse ukrepe, ki so predmet subvencije, pa morajo izvesti usposobljeni izvajalci, za vgradnjo potrebujete njihove izstavljene račune. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Načela gradnje skoraj ničenergijskih stavb so preprosta:

  • primerno oblikovana in usmerjena stavba (maksimalen izkoristek lokacije);
  • sklenjen toplotni ovoj brez toplotnih mostov (brez prekinitev v izolaciji stavbe);
  • biti mora zrakotesna;
  • energijsko učinkovita okna;
  • vgrajeno mehansko prezračevanje z vračanjem energije;
  • skrbno izvedeni detajli.

Tehnologije za izgradnjo sNES so na voljo že danes. Tovrstne tehnologije so v mnogih državah EU že nekaj povsem vsakdanjega. V Sloveniji je trenutno omejeno število usposobljenih izvajalcev, ki pa iz leta v leto narašča. Če želite več informacij, obiščite eno od hiš (skoraj ničenergijska hiša), ki so grajene po načelu pasivnosti, kjer boste dobili vpogled v življenje v takšni hiši ali stanovanju iz prve roke – lokacije najdete na www.0energijskehise.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Boštjan Lesar

dr. Boštjan Lesar

Biotehniška fakulteta

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here