Sindrom bolnih stavb

0
2248
Sindrom bolnih stavb
Sindrom bolnih stavb

Za slabo počutje v domačem okolju in zdravstvene izzive, je lahko kriv tudi sindrom bolnih stavb. Kaj je to, kako ga preprečiti in sploh prepoznati?

V sodobni družbi ljudje v notranjem okolju stavb preživimo okoli 80-90 % časa, zato je načrtovanje zdravih in udobnih stavb ključnega pomena. Gradnja energetsko varčnih stavb s povečano tesnostjo stavbnega ovoja in slabo načrtovanimi ter vzdrževanimi sistemi prezračevanja se pogosto odrazi v nezdravih in neudobnih razmerah ter pojavu simptoma bolnih stavb (SBS).

SINDROM BOLNIH STAVB
Sindrom bolnih stavb (angl. Sick Building Syndrome – SBS) predstavlja neugodne in nespecifične zdravstvene probleme (npr. glavobol, slabo počutje) v času zadrževanja v notranjem okolju stavbe. Ko stavbo, kjer so prisotni dejavniki tveganja za SBS zapustimo, običajno simptomi izzvenijo.

Bolezni povezane z bivanjem v stavbi (angl. Building Related Illness – BRI) – simptome bolezni je mogoče z ustreznimi kliničnimi preiskavami prepoznati in jih pripisati dejavnikom tveganja v notranjem okolju stavb. Od izpostavljenosti dejavnikom tveganja do potrditve bolezni lahko preteče dolgo obdobje.

V notranjem okolju stavb smo izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja in njihovim parametrom, ki jih najpogosteje delimo na fizikalne, kemične, biološke, psihosocialne in ostale.

Dejavniki tveganja za nastanek SBS / BRI in njihovi parametri (Vir: Kukec in Dovjak, 2014)
Dejavniki tveganja za nastanek SBS / BRI in njihovi parametri (Vir: Kukec in Dovjak, 2014)

SBS in učinki na zdravje

Izpostavljenost dejavnikom tveganja, ki vplivajo na pojav SBS se pri ljudeh najpogosteje odraža v nespecifičnih zdravstvenih problemih. Med najpogostejše simptome, ki se pojavljajo pri posameznikih v različnih kombinacijah in oblikah uvrščamo:

– draženje sluznic zgornjih dihalnih poti, občutek zamašenega nosu,
– draženje očesne veznice,
– kašelj,
– glavobol,utrujenost,pomanjkanje koncentracije,
– zadihanost, občutek težke sape,
– izpuščaji, srbečica, suha koža,
– nenormalna percepcija vonja in
– motnje vida.

Odziv organizma pri posameznikih je najpogosteje odvisen od vrste in količine škodljive snovi, trajanja izpostavljenosti, izpostavljenosti kombinaciji različnih dejavnikov tveganja ter predhodnega zdravstvenega stanja. Najpogosteje učinki na zdravje niso življenjsko ogrožajoči, imajo pa velik vpliv na kakovost življenja.

Kako preprečiti SBS

Ukrepi za obvladovanje in preprečevanje SBS morajo temeljiti predvsem na preventivnih ukrepih od faze načrtovanja do izgradnje in uporabe stavbe.

Med najpomembnejše ukrepe za zmanjšanje in obvladovanje pojava SBS in nadzor nad dejavniki tveganja uvrščamo:

  • implementacija in izvajanje ustreznih pravnih predpisov (npr. zvočna zaščita, toplotna zaščita, osvetljenost, kvaliteta zraka ipd.),
  • ocena tveganja in obvladovanje tveganja,
  • ustrezne epidemiološke raziskave (ocena izpostavljenosti, okoljska anamneza – ki jo opravi zdravnik s pomočjo vprašalnika o dejavnikih tveganja v bivalnem in delovnem okolju),
  • načrtovanje stavb, ki temeljijo na bioklimatskih načelih (značilnosti lokacije-stavbni ovoj-konstrukcijski sklopi), uporaba zdravju in okolju prijaznih gradbenih proizvodov in
  • učinkoviti in ustrezno vzdrževani HVAC sistemi (angl. heating, ventilating and air conditioning systems–ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija) – npr. čiščenje in vzdrževanje klimatskih naprav, ogrevalnih sistemov ipd.

Pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje dejavnikov tveganja v notranjem okolju stavb je potrebno sodelovanje vseh sodelujočih od faze projektiranja, gradnje, uporabe, vzdrževanja in nadzora.

Viri in več informacij: World Health Organization (WHO). Strategic approaches to indoor air policy-making. Bilthoven: WHO European Center for Environment and Health, 1999. Krainer, A., Košir, M., Kristl, Ž. & Dovjak, M. Passive house versus bioclimatic house. Gradb vestn 57 (3): 58-68, 2008. Kukec, A., Dovjak, M. Prevention and control of Sick Building Syndrome (SBS). Part 1: Identification of risk factors. Int J San Eng Res 8 (1): 16-40, 2014. Burge, PS. Sick building syndrome. Occup Environ Med 61: 185-190, 2004. Redlich, CA., Sparer, J., Cullen, MR. Sick-building syndrome. Lancet 349: 1013-1016, 1997.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here