»Samooskrba« z električno energijo – net metering

0
2017
Net metering

Net metering (neto meritev) je mehanizem »obračuna« električne energije, ki predstavlja možnost samooskrbe z električno energijo. Sončna energija, ki pride na zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja, je neizčrpen vir energije, ki jo lahko izkoriščamo pasivno ali aktivno. Pasivno izkoriščanje poteka preko pasivnih gradbenih elementov za ogrevanje in osvetljevanje prostorov. Aktivna uporaba sončne energije vključuje sprejemnike sončne energije – to so kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov in sončne elektrarne, ki s fotonapetostnim efektom neposredno pretvarjajo sončno energijo v električno.

6 prednosti energije sonca:

  • je takoj na voljo,
  • tisti, ki jo uporabljajo, prihranijo pri stroških za ogrevanje,
  • zavira onesnaževanje zraka v naseljih,
  • zmanjšuje emisije COob zelo nizkih stroških in odvisnost od uvoženih virov energije,
  • povečuje raznovrstnost oskrbe z energijo,
  • je preizkušena in zanesljiva.

3 pomanjkljivosti energije sonca:

  • proizvodnja odvisna od sončnega obsevanja in ne od potreb;
  • lahko vplivajo na vizualno podobo objekta;
  • višji začetni stroški.

Raba sončne energije s fotovoltaiko 


Življenjska doba sončne elektrarne je okoli 25 let, PV-modulov pa precej daljša. Pri postavitvi sončne elektrarne se obrnite na strokovnjake.  

Fotovoltaika sončno energijo neposredno pretvarja v električno, s pomočjo sončnih celic. Sončna celica je običajno zgrajena iz dveh tipov polprevodniškega materiala (silicij, CIGS, CdTe-kadmijev telurid ipd.) v monokristalni, multikristalni ali amorfni obliki. Ob absorbiranju sončnih žarkov se v sončni celici generirajo elektroni in vzpostavi električna napetost, ki ob priključitvi bremena požene električni tok. Proces pretvorbe sončne energije v električno je čist, tih, zanesljiv in potrebuje le svetlobo, kot edini vir energije. Sončne celice so povezane v fotonapetostni (PV) modul, ki predstavlja najmanjšo neločljiva enota sončne elektrarne.

Postavitev in priklop sončne elektrarne


Sončna elektrarna na hiši se običajno priklopi na interno električno omrežje in deluje paralelno z javnim električnim omrežjem. Z vgradnjo sončne elektrarne prispevate k svoji energetski neodvisnosti, poskrbite za brezplačen vir energije za domače potrebe.

Že pred začetkom izdelave načrta in dokumentacije postavitve sončne elektrarne preverite pri podjetju za distribucijo električne energije, o možnosti vključitve načrtovane sončne elektrarne na javno distribucijsko omrežje ter pridobite vsa mnenja in dovoljenja za gradnjo ter priključitev na omrežje. Izvedba del je navadno opravljena v 1 dnevu, za ureditev dokumentacije pa potrebujete navadno okoli 2 meseca.

Montaža se izvede navadno na streho objekta, v katerem je števec za porabo električne energije, ali na bližnje pomožne objekte (garaža). Fotonapetostni sistemi so lahko tudi vgrajeni v stavbo, kar pa zahteva načrtovanje sistema že pred gradnjo objekta. Najugodnejša površina za postavitev sončne elektrarne je obrnjena na jug z naklonom 30°, vendar so zaradi relativno nizkih cen fotonapetostnih modulov tudi neoptimalne postavitve lahko ekonomsko upravičene.

Samooskrba z električno energijo – net metering

Net metering (neto meritev) je mehanizem »obračuna« električne energije, ki predstavlja možnost samooskrbe z električno energijo iz mikro naprav za proizvodnjo in uporabo električne energije iz obnovljivih virov (npr. sončne ali vodne energije do 11 kVA). Lastniki (npr. gospodinjski odjemalci) naprav, ki proizvedejo več energije, kot jo potrebujejo v danem trenutku, lahko odvečno energijo oddajo v javno električno omrežje in jo prevzamejo, ko jo ponovno potrebujejo.

Obračun električne energije (in omrežnine) se izvede ob koncu koledarskega leta, kot razlika med prevzeto in oddano električno energijo. Mesečno se plačuje le omrežnina in prispevki, ki so vezani na obračunsko moč. Viški oddane električne energije se ne plačajo. Pred samo priključitvijo naprave za samooskrbo z električno energijo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo v hiši, je potrebno pri ponudniku električne energije (operaterju) pridobiti soglasje za priključitev merilnega mesta.

Sodelujoči strokovnjaki:

dr. Kristijan Brecl

http://lpvo.fe.uni-lj.si/

Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, Univerza v Ljubljani

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here