Primerjava cen električne energije

1
10788
Primerjava cen elektrike

Trg z električno energijo je pester, zato lahko vsako gospodinjstvo izbere ponudnika po svoji meri.

Podjetje, ki želi postati dobavitelj električne energije, mora registrirati dejavnost dobave (če gre za podjetje iz tujine, mora imeti v Sloveniji ustanovljeno vsaj podružnico), pri operaterju trga Borzen pa si mora to podjetje urediti pripadnost v bilančni skupini ali podskupini. Kot odjemalec si lahko dobavitelja električne energije izberete ne glede na kraj bivanja. Priporočljivo je, da se pred izbiro oziroma menjavo dobavitelja električne energije pri dobavitelju informirate o ponudbah, cenah ter drugih pogojih, ki so za vas pomembni. Svetujemo, da pred sklenitvijo pogodbe o dobavi z določenim dobaviteljem opravite še primerjavo ponudb oziroma cen različnih dobaviteljev.

Tomaž Lah svetuje, da se pri izbiri poleg cene pozanimate tudi o naslednjih kriterijih:

 • času vezave ponudbe (koliko časa boste odjemalec električne energije določenega ponudnika),
 • zagotovljeni ceni za določen čas,
 • pogojnosti ponudbe,
 • plačilu pogodbene kazni ob predčasni odpovedi pogodbe ali zaradi zamenjave dobavitelja ipd.

Pri primerjavi ponudb dobaviteljev električne energije si lahko pomagate tudi s primerjalnikom stroškov oskrbe, ki ga najdete na spletni strani Agencije za energijo www.agen-rs.si, kjer so objavljeni časovno aktualni podatki o dobaviteljih na trgu in njihove ponudbe rednih cenikov. Program omogoča primerjavo informativnih ponudb rednih cenikov dobaviteljev električne energije in izračun letnega zneska oskrbe z električno energijo za posameznega dobavitelja. Posamezni dobavitelji ponujajo tudi različne paketno oblikovane ponudbe, kot so na primer ponudbe za toplotne črpalke. Ker primerjalnik stroškov oskrbe na spletni strani Agencije za energijo zaradi zakonskih določb ne omogoča izračuna in primerjave stroška oskrbe po akcijskih oziroma paketnih ponudbah dobaviteljev, je smiselno tudi te preveriti neposredno pri dobaviteljih oziroma na njihovih spletnih straneh.

Raba električne energije v gospodinjstvih v 2014, vir: SURS, preračun Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU)
Raba električne energije v gospodinjstvih v 2014, vir: SURS, preračun Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU)

Postopek zamenjave dobavitelja

Postopek zamenjave dobavitelja je preprost, praviloma traja od tri do 21 dni od vložitve popolne vloge. Pri tem je treba opozoriti, da v primeru ko ima odjemalec s prejšnjim dobaviteljem sklenjeno pogodbo o dobavi z vezavo za določen čas, lahko pri predčasni odpovedi te pogodbe dobavitelj zaračuna dodatne stroške oziroma pogodbeno kazen. Skladno z določili Energetskega zakona pa lahko v tovrstnih primerih vezava traja največ eno leto. Novi dobavitelj bo začel električno energijo dobavljati praviloma s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila zamenjava dobavitelja uspešno izvedena. Skladno z uveljavitvijo podzakonskega akta pa bo ta rok v prihodnje lahko znašal največ 21 dni od datuma oddaje popolne vloge in izpolnitve drugih pogojev za izvedbo zamenjave dobavitelja.

Plačevanje elektrike

Električna energija se plačuje glede na dejansko porabo ali pavšalno, pri čemer je obračun na podlagi dejanske porabe pogojen s tehničnimi zmožnostmi prevzemno-predajnega mesta, saj v določenih primerih namreč omrežje še ne omogoča daljinskega odčitavanja. Pri pavšalnem načinu plačila se ob koncu obračunskega obdobja, praviloma je to eno leto, izvede poračun, ki odraža dejansko porabo elektrike. Če je bila pri odjemalcu medletna višina pavšala prenizko določena, lahko ob koncu obračunskega obdobja pride do visokih zneskov poračuna. Da bi se temu izognili, priporočamo, da uporabniki že med letom spremljajo svojo porabo in sami javijo popisano stanje števca dobavitelju ali elektrodistribucijskemu podjetju, lahko tudi večkrat. Za lažjo predstavo o tem, koliko posamezna naprava v gospodinjstvu porabi električne energije, si lahko omislite tudi indikator porabe električne energije. Tako boste na preprost način odkrili tudi največje porabnike električne energije, za katere boste v prihodnje lažje načrtovali, kdaj in kako jih boste uporabljali. V primeru dvotarifnega odjema priporočamo, da večji porabniki električne energije obratujete predvsem v času nižje tarife.

Tarifni časi

Ločimo več tarifnih časov, njihova razporeditev je naslednja:

večja tarifa (VT): je večja dnevna tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure;

manjša tarifa (MT): je manjša tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in praznik ves dan;

enotna tarifa (ET): je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan, ves dan.

Primerjava letnega zneska oskrbe z električno energijo

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo letnega zneska za oskrbo z električno energijo na podlagi ponudb rednih cenikov različnih dobaviteljev, pri čemer so v tabeli primerjane cene enoletne porabe štiričlanske družine (obračunska moč 7 kW, VT: 2175 kWh, MT: 2175 kWh).

DobaviteljPonudbaKončni znesek v evrihStruktura virovModel cenika
Elektro Energija, d. o. o.Osnovna oskrba z električno energijo709,67Fosilni viri: 55,9 %
Jedrsko gorivo: 22,9 %
Obnovljivi viri: 21,2 %
Porabljena električna energija
E 3, d. o. o.E3 preprosti673,77Fosilni viri: 54,9 %
Jedrsko gorivo: 27,5 %
Obnovljivi viri: 17,6 %
Porabljena električna energija
Elektro Maribor Energija plusPaket osnovna oskrba 2. stopnja /DT661,48Fosilni viri: 47,9 %
Jedrsko gorivo: 38,8 %
Obnovljivi viri: 13,4 %
Obračunska moč
Petrol, d. d.Preklopite se na Petrol!641,42Fosilni viri: 43 %
Jedrsko gorivo: 21 %
Obnovljivi viri: 36 %
Porabljena električna energija
Petrol Energetika d. o. o.Gospodinjski odjem641,42Fosilni viri: 55 %
Jedrsko gorivo: 9 %
Obnovljivi viri: 36 %
Porabljena električna energija
GEN-I, d. o. o.Poceni elektrika – gospodinjski odjemalci639,43Fosilni viri: 17,4 %
Jedrsko gorivo: 58,5 %
Obnovljivi viri: 24,1 %
Porabljena električna energija

Vir: Agencija za energijo, podatki so izračunani na dan 23. 5. 2016

V nadaljevanju predstavljamo nasvete, s pomočjo katerih boste lahko privarčevali nekaj energije

 • Pralni in pomivalni stroj vključite v času cenejšega električnega toka (MT). Pri tem je zelo uporabna funkcija časovnega zamika, ki jo imajo nekateri aparati.
 • Če je le mogoče, starejše električne aparate zamenjajte z varčnejšimi (oznake A, A+, A++, A+++ ipd.). Ne pozabite, da naprave, ki so v pripravljenosti (stand by), prav tako porabljajo energijo! Po ocenah Inštituta Jožef Stefan – Centra za energetsko učinkovitost v Sloveniji povprečno gospodinjstvo porabi 40 W elektrike za naprave v stanju pripravljenosti. Na letni ravni je to približno 30 evrov.
 • Uporabljajte varčne žarnice in ugašajte luči, ko svetlobe ne potrebujete več, sploh v mesecih, ko je dovolj naravne svetlobe.
 • Najmanj elektrike porabi indukcijska kuhalna plošča. Čeprav je nekoliko dražja od običajne, se na dolgi rok pri njej prihrani.
 • Likalniki sodijo med najbolj potratne gospodinjske aparate. Izberite tiste, ki likajo s pomočjo pare, najprej likajte občutljiva oblačila in postopoma preidite na oblačila, ki potrebujejo najvišjo temperaturo likanja. Med daljšimi premori likalnik izklopite.
 • Perite pri nizkih temperaturah, saj že z znižanjem temperature pranja s 60 na 40 °C lahko prihranite do 45 odstotkov, z nadaljnjim znižanjem s 40 na 30 °C pa lahko prihranite še dodatnih 30 do 40 odstotkov energije.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

1 komentar

 1. Namen imam menjat dobavitelja in izbrati nekoga kjer je elektrika bolj poceni. Sedaj pa me zanima če menjaš dobavitelja elektrike, a se moraš sam ukvarjat z "birokracijo" ali to zate opravi nov dobavitelj?
  Je potrebno pri tem tudi kaj plačati?

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here