Priljubljenost toplotnih črpalk

0
3919

Toplotnim črpalkam (TČ) raste priljubljenost, saj za ogrevalno napravo ni naročanja in skladiščenja energentov (drv, peletov, sekancev) ter nečednega kurjenja, kot pri ogrevanju na trda goriva. Element udobja je v ospredju, saj deluje s pritiskom stikala.

TČ iz okolja jemljejo energijo z nizko temperaturo in jo v svojem notranjem krogu dvignejo na višjo temperaturo le s pomočjo uporabe električne energije. Do 75 % ogrevalnih potreb lahko pokrijete z energijo iz narave. Le 25 % je treba dodati v obliki električne energije. Investitorje tako v ogrevalni sistem za novogradnje kot ob zamenjavi kurilnih naprav v obstoječih objektih v odločitev predvsem prepričajo nizki stroški ogrevanja in da je to okolju prijazen način ogrevanja – brez emisij dimnih plinov.

se razlikujejo po uporabi 3 obnovljivih virov

Energija iz zemlje

TČ lahko koristijo energijo zemlje na dva načina. Energijo lahko dobijo blizu površine tal, kjer je temperatura na globini 1,5 m praktično skozi celo leto ista. V ta namen se v zemljo vstavijo zemeljski kolektorji, ki so sestavljeni iz več vej cevi. Alternativno lahko, kjer je malo prostora, v zemljo vstavijo zemeljsko sondo, do globine 100 m in več. Temperatura je tu skozi celo leto konstantna, okoli 10 ⁰ C, kar je več kot dovolj za pridobivanje toplotne energije.

Prednosti uporabe geotermalne toplote:

 • dobro skladiščenje toplote,
 • konstantna temperatura skozi celo leto.

Pogoji za uporabo geotermalne toplote:

 • velika površina v okolici hiše,
 • v nekaterih primerih potrebujete dovoljenja.

Zrak iz okolja kot vir energije

TČ lahko koristijo tudi okoliški zrak. Moderne TČ delujejo ekonomično, tako da lahko toploto za ogrevanje iz okolice pridobivajo tudi pri – 20 ⁰ C zunanje temperature.

Prednosti uporabe energije iz zraka:

 • lahka dostopnost,
 • ne zahteva posebnih dovoljenj,
 • najmanjši poseg v okolje,
 • primerno za modernizacijo.

Pogoji za uporabo energije iz zraka:

 • prostor za postavitev zunanje enote.

Podzemne vode kot vir energije

TČ lahko koristijo tudi energijo podzemnih voda. Temperatura podzemnih voda je praktično konstantna ne glede na letni čas in zunanje temperature. Za uporabo podzemnih voda je potreben poseben vodnjak.

Prednosti uporabe podzemnih voda:

 • zelo učinkovito,
 • dobro skladiščenje toplote: temperatura je konstantna od 7–12 ° C tudi v zimskem obdobju.

Pogoji za uporabo podzemnih voda:

 • potrebna so posebna dovoljenja (Direkcije Republike Slovenije za vode),
 • kakovost in količina podzemne vode: dovolj vode z nizkim procentom mineralov in kalcijevega karbonata.

Izluščite ključne informacije iz ponudb  

Pri izbiri ponudnika preverite učinkovitost naprave, pozanimajte se o zalogi rezervnih delov, in poznajte ključne informacije o napravi, kot so moč TČ, letni izkoristek naprave in grelno število.

 • Moč TČ je pri prenovi opredeljena glede na velikost vašega doma, stanja ovoja vaše stavbe in orientiranosti okenskih odprtin. Ogrevalno moč toplotne črpalke ne smete zamenjevati z njeno električno močjo. Strokovnjak jo določi glede na ogrevalno obremenitev kW/m²/leto. V kolikor izberete TČ tudi za ogrevanje sanitarne vode, bo opredelil še dodatno moč, 0,1–0,3 kW/osebo. Ob novogradnji se o ogrevalni napravi opredelite že v projektu za izvedbo, pri načrtovanju strojnih inštalacij.
 • Letni izkoristek naprave se meri v številu SCOP (tj. letno grelno število) letno razmerje med oddano toploto in vso vloženo električno energijo (tako iz kompresorja, kot ventilatorja in obtočnih črpalk za ogrevanje vode in stanovanja). Večje kot je število SCOP manj bo vložene električne energije in večja bo pridobitev toplote. Pri nižjih temperaturah je poraba električne energije višja. Na primer v Novem mestu je v povprečju 10oC, pri TČ s SCOP 3,91 in pri izhodni temperaturi vode v sistem 55oC, pomeni, da za vsak 1kW električne energije dobite 3,91kW toplote.
 • Drugi podatek je grelno število (COP), ki ponazarja razmerje med vloženo električno energijo in pridobljeno toplotno energijo. Če ima TČ grelno število 4.0, to pomeni da za 1 kWh vložene električne energije pridobite 4 kW toplotne energije. Pri izbiri bodite pozorni tudi po katerem standardu je zapisano grelno število (novejši EN 16147 ima natančnejše merjenje). Zapisana je še ena oznaka, in sicer pod katerimi pogoji je bilo grelno število merjeno. Zapisi kot so A15W45 sporočajo, da je bilo grelno število določeno pri 15 ⁰C in pri 45 ⁰C pretoka ogrevane vode.
 • Garancija velja od datuma namestitve. Velja opozoriti, da je obvezno opravljati letni servis, kajti s tem se zagotovi zgodnje odkritje težav in seveda zanesljivo in dolgo delovanje TČ. V primeru okvare je čas popravila odvisen od ponudnika, manjše težave se lahko odpravijo že isti dan, v primeru večjih pa popravilo lahko traja tudi teden dni (odvisno od razpoložljivosti rezervnih delov). Priporočamo servis enkrat letno, predvsem v primerih adaptacij pri katerih obdržite obstoječe hišne inštalacije (kovinske cevi), da pregledajo vitalne dele notranje in zunanje enote, očistijo filtre in stikala pretoka.

Povezava na ogrevalni sistem

 • Določene modele TČ se lahko poveže na radiatorsko ogrevanje, torej TČ ni primerna le za talno gretje. Posvetujte se, ali število radiatorjev zadošča za doseg želenih temperatur. Klasični ogrevalni sistemi (na drva, pelete, kurilno olje) ogrevajo vodo v radiatorjih na 60 ⁰C, pri TČ pa to ni potrebno in z zalogovnikom tople vode ohranjate temperaturo. Pri dobro izoliranih stavbah zadošča ogrevanje vode na 40 ⁰C. Nizkotemperaturni režim pa omogoča, da se voda, ko ogreje prostor, ne ohladi in tako ne potrebuje ponovnega cikla ogrevanja (kot klasični ogrevalni sistem).
 • Pri povezavi na ogrevalni sistem v starejših hišah je pomemben podatek, kakšne temperature TČ dosega pri nizkih temperaturah, 10–15 ⁰C. V kolikor naprava ne doseže zadostne temperature samo s kompresorjem, to lahko negativno vpliva na letne obratovalne stroške. V teh primerih se namreč kompresor ustavi, delovanje pa se prenese na električne grelnike. Zato je za energetsko manj učinkovite stavbe (starejše zgradbe) smiselno izbrati visokotemperaturne TČ.

Pridobitev subvencije Eko sklada

Eko sklad odpira javne pozive, katerih namen so nepovratne finančen spodbude za rabo obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10 in posledično izboljšanje kakovosti zraka. Kot ena izmed naložb, za katero lahko kandidirate za nepovratna sredstva, je tudi vgradnja TČ. Nepovratno finančno spodbudo lahko pridobite za nakup in vgradnjo električne, plinske, hibridne TČ za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (TČ za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s TČ), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. V kolikor se prijavljate za finančno spodbudo in bo nova TČ za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, ste upravičeni do dodelitve višje nepovratne finančne spodbude.

Za pridobitev subvencije Eko sklada je potrebna izpolnjena vloga in dokumentacija, nekateri ponudniki pa vam tudi svetujejo pri izpolnitvi vloge. Povzetek ključnih točk iz Eko skladove vloge):

 • račun  za  nakup  in  vgradnjo  ogrevalne  TČ  s  pripadajočo  inštalacijo  za priklop,  ki  mora  vključevati  popis  del  in  opreme,  vrsto  in  točen  tip ter proizvajalca TČ;
 • dokazilo  o  plačilu  celotnega  računa  (npr.  kopija  plačilnega  naloga,  izpis  iz  spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.); ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem  in izvajalcem  naložbe v primeru  plačila  naložbe  na  obroke  ali  v  primeru  potrošniškega  kreditiranja  nalože;
 • fotografije vgrajene TČ (v primeru vgradnje ogrevalne TČ zrak/voda  je  treba  priložiti  fotografije  tako  zunanje  kot  notranje  enote  oz. krmilnega dela TČ);
 • fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru in fotografija prostora,  posneta  po  odstranitvi stare  kurilne  naprave  in  pred prenovo prostora, tako  da bo  nedvoumno  razvidno,  da  je  bila  stara  kurilna  naprava odstranjena (v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo TČ);
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne  TČ voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno v javnem vpogledu v izdana   vodna  dovoljenja  Direkcije  Republike  Slovenije  za  vode,  ki  je  dostopen  na:  https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/;
 • podatkovni list nove TČ skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013,  spremenjene  z  Delegirano  uredbo  Komisije  (EU)  št.  518/2014  oziroma drugo  ustrezno dokazilo, če nova TČ še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Mitja Janež

Vaillant d.o.o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here