Okna za lep pogled: alu, pvc ali lesena

0
918
Okna
Okna

Izbira učinkovitih oken je pomemben proces, zato se je pred nakupom treba seznaniti s tehničnimi karakteristikami okenskih materialov. Učinkovita okna preprečijo neželene toplotne izgube in pripomorejo k nižji porabi energije za ogrevanje.

Na izbiro ima vpliv osebna preferenca, lega in orientacija, na koncu pa je vedno treba izbrati okna, ki preprečijo neželene toplotne izgube in pripomorejo k nižji porabi energije za ogrevanje – tista, ki imajo čim manjšo toplotno prehodnost okvirja. Kakšen material izbrati?

PREDNOSTIPOMANJKLJIVOSTITOPLOTNA PREHODNOST OKVIRJA (Uf)
LESENA OKNA
– naraven material
– najbolj ekološka izbira (ogljično pozitiven material – skladišči CO2)
– možnost subvencije
– statična stabilnost konstrukcije
– relativno enostavno obnavljanje s ponovnim nanosom barve/laka
– večja mehanska nosilnost
– ekološka razgradnja
– preprosto popravilo poškodb in raz
– treba jih je redno ščititi pred zunanjimi vplivi (sicer so lahko zaščitena z debeloslojnimi premazi)
– lahko jih napadejo zunanji škodljivci (okna so lahko impregirana ter tako zaščitena pred fungicidi)
– paziti je treba pri nakupu, da so okna izdelana iz »lepljencev«, pri katerih je les širinsko lepljen običajno iz treh letev
0,69 – 1,8 W/m2K
PLASTIČNA OKNA
– cenovno ugodna
– relativno požarno odporna (lahko pa pride v primeru požara do sproščanja plinov)
– lahko vzdrževanje
– lahko pride do neželene kondenzacije zraka
– če so izpostavljena soncu in niso ustrezno ojačana, se lahko povesijo
– v primeru poškodb okvirja, težje popravilo
1,1 – 2 W/m2K
ALUMINIJASTA OKNA
– zelo odporen material, primerna predvsem, kjer morajo prenesti večjo težo
– lahko vzdrževanje
– dolga življenjska doba
– visoka toplotna prevodnost
– treba jih je dodatno prekriti s toplotnoizolacijskim ločilnim vložkom, aluminij še vedno prenaša temperaturo (npr. pozimi na dotik zelo hladen tudi na notranji strani)

Izolativnost oken

Pred nakupom novih oken se je najprej treba pozanimati, kakšna je prehodnost stekla (Ug), okvirja (Uf) in okna (Uw). Velikokrat je podatek samo za steklo, ni pa podatka za okvir in krilo okna. Naj bodo vse tri številke med seboj čim bolj izenačene. Pures določa, da je »zasteklitev s toplotno prehodnostjo (Ust) največ 1,1 W/m2K (kar predstavlja zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom, dvojno izolacijsko zasteklitev, polnjeno z žlahtnim plinom – običajno argon), toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev (Umax) ne sme biti višja od 1,3 oziroma 1,6 W/m2K,« pojasnjuje Marta Skubic s Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, Gradbeni Inštitut ZRMK, d.o.o. Takšne določbe omogočajo, da ni nepotrebnih toplotnih izgub in neželene kondenzacije ter z njo povezane plesni.

Zasteklitev okna

Več medstekelnih prostorov okno vsebuje, boljša je izolacija. Debelina stekla pri toplotni izolaciji ne igra bistvene vloge, je pa pomembna pri zvočni izolaciji in pri mehanskih vplivih (npr. neposreden udarec na steklo, toča ipd.). Za zvočno izolacijo preverite oznako Rw – višja kot je številka, bolj je zvočno izolativno okno (standarno med 32 in 46 dB). Prostori med stekli so pri sodobnih oknih običajno napolnjeni z žlahtnimi plini, kot sta argon ali kripton. Z uporabo žlahtnih (inertnih) plinov so toplotne izgube veliko nižje.

Nanos na steklu

Sevalne toplotne izgube predstavljajo dve tretjini toplotnih izgub, zato so energijsko varčna okna dodatno premazana s tankimi plastmi nizkoemisijskih nanosov (t. i. nevidnim kovinskim oksidom) na notranji površini stekla, ki je obrnjena v medstekelni prostor. Nizkoemisijski nanos prepušča kratkovalovno sončno sevanje skozi okno v prostor, preprečuje pa dolgovalovno sončno sevanje na sobno temperaturo segretih predmetov, se pravi: kratko valovno sončno sevanje, ki prodira skozi okno, prostor greje, emisijski nanos pa to toploto v prostoru zadrži. Prisotnost nanosa lahko preverite s plamenom vžigalnika, ki ga približate steklu – plamen bo odseval vijolično. V toplih dneh lahko učinek nizkoemisijskega nanosa povzroča pregrevanje prostora, zato je okna na osončenih fasadah treba zaščititi s senčili (žaluzije, polkna ali rulete).

Vgradnja oken

Vsako okno je toliko kakovostno, kolikor je kakovostna njegova vgradnja. Nepravilna vgradnja lahko povzroči vdor vode v stik med oknom in konstrukcijo, toplotni most in posledično energijske izgube, plesen, poškodbe materialov, prenos zvoka v notranjost ipd. Priporoča se vgradnja okna v isti liniji kot je zid, s kasnejšo izolacijo zidu pa dobi okno špaleto, s čemer se izognemo toplotnim mostovom. Okno mora biti mehansko pritrjeno na konstrukcijo (sidrano), lahko tudi preko različnih namenskih elementov (npr. kovinski profili). V sodobni montaži se danes uveljavlja t. i. sistem vgradnje RAL oziroma vgradnja s tesnjenjem po načelih smernice RAL (pozor, to ni enako kot RAL certifikat). V nekaterih državah EU je že obvezen, v Sloveniji pa ponekod še vedno velja za nadstandard in je posledično nekoliko dražji. Vgradnja RAL vključuje tesnjenje na treh ravneh. Zunanji sloj je vodotesen in paroprepusten, tako je omogočen prehod pare iz prostora v okolico. Notranji sloj je zrakotesen in paroneprepusten, s čimer se prepreči prehod vlage iz zunanjosti v prostor. To se doseže s tesnilnimi trakovi. Vmesni sloj je toplotna in zvočna izolacija. Vgradnja RAL je priporočljiva pri vseh energetsko varčnih novogradnjah in je obvezna pri pasivnih hišah. Takšna vgradnja pa ni nujno učinkovita v starejših objektih, zato je treba pred vgradnjo natančno preveriti možnosti. Pri vgradnji pa seveda ne pozabite na okenske police. Notranje so lahko iz kakršnegakoli materiala, medtem pa se za zunanje priporoča, da so plastične ali pločevinaste, saj kamnite hladijo spodnji del okna. Vedno pa se zunanje police polaga na izolacijo.

Kako preverimo, da okno dobro tesni?
To lahko preverite šele po vgradnji, in sicer tako, da ga pozimi odprete. Temperaturna razlika med hladno zunanjo okolico in ogretim prostorom bo povzročila, da se bo na zunanjem steklu nabral kondenz, kar pomeni, da je zunanje steklo mrzlo, okna pa dobro tesnijo.

Sodelujoči strokovnjaki:

Lovro Ameršek

Lovro Ameršek

uni. dipl. ing. vki.

Marta Skubic

http://www.gi-zrmk.si/

u. d. i. g., Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, Gradbeni Inštitut ZRMK, d.o.o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.