Odkrijte energetske izgube

0
1339
Prezračevanje

Danes sta pojma učinkovita raba energije ali uporaba obnovljivih virov energije postala del našega vsakdana. Ob vse ostrejših ekoloških zahtevah in zakonodaji ter vse dražji energetiki je vprašanje energetskega varčevanja postalo pomembna tematika.

Danes sta pojma učinkovita raba energije ali uporaba obnovljivih virov energije postala del našega vsakdana. Ob vse ostrejših ekoloških zahtevah in zakonodaji ter vse dražji energetiki je vprašanje energetskega varčevanja postalo pomembna tematika.

Kako ugotoviti energetske izgube

Energetske izgube na toplotnem ovoju stavbe ugotovimo s termografskim pregledom. Termografski pregled je nedestruktivno in nekontaktno merjenje površinske temperature. Z njim lahko preverimo stanje toplotnega ovoja stavbe in tako lahko odkrijemo napake pri izvedbi fasade, pri vgradnji stavbnega pohištva, identificiramo toplotne mostove, odkrijemo neustrezno tesnjenje stavbnega pohištva, določimo mesta nastanka kondenzata. Z njegovo pomočjo lahko preverimo tudi kakovost strojnih in elektro napeljav, in tako presodimo nujnost celovite ali delne sanacije, nam je povedala Marta Skubic, u. d. i. g. s Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, Gradbeni Inštitut ZRMK, d.o.o. Z njegovo pomočjo odkrijemo nepravilnosti, vendar potrebujemo za pravilno interpretacijo rezultatov ustrezno strokovno usposobljenost, predvsem kadar se iščejo razlogi za nastanek določenih težav (velikokrat se išče vzroke za nastanek plesni, navlaževanje konstrukcij, rosenje stekel itd). Za pravilno diagnosticiranje razlogov nepravilnosti pa potrebujemo ustrezno strokovno usposobljenost. Vsako telo, ki ima toploto nad absolutno ničlo (0 K oz. –273 ˚C) oddaja infrardeče valovanje. Termovizijski posnetek se opravi z infrardečo kamero, ki pretvori spekter temperature – infrardeče valovanje, ki je prostemu očesu nevidno, v barvni spekter po principu fotoaparata.

Podroben pregled zunanjega ovoja stavbe pokaže nepravilnosti pri vgradnji toplotne izolacije, kar ima za posledico podhlajevanje konstrukcije. Vir: Vir: Gradbeni Inštitut ZRMK, d.o.o.
Podroben pregled zunanjega ovoja stavbe pokaže nepravilnosti pri vgradnji toplotne izolacije, kar ima za posledico podhlajevanje konstrukcije. Vir: Vir: Gradbeni Inštitut ZRMK, d.o.o.

Kako zmanjšati energetske izgube

Energetske izgube ovoja stavbe se zmanjšajo z dobro toplotno zaščito celotnega ovoja stavbe (okna, stene in vsi deli konstrukcij, ki mejijo na zunanji zrak ali na neogrevane dele stavbe) in z ustreznim prezračevanjem stavbe. Za izgube na strojnih sistemih pa je najbolje, da pokličete strokovnjaka (redno servisiranje, pregledi dimnikarjev itd.).

Kako pravilno prezračevati prostor

Pravilno zračenje občutno vpliva na porabo energije za ogrevanje. Posebej pri menjavi oken v starejših stavbah je treba zaradi večje zrakotesnosti ovoja več pozornosti posvetiti konstantnem prezračevanju. Ob pogojih, ki jih narekujejo zahteve energetske učinkovitosti v zgradbah, je nastala potreba po sodobnih prezračevalnih sistemih. Nizko zračno prepustnost imajo sodobne gradnje in rekonstrukcije obstoječih zgradb z dobro zatesnjenimi okni in vrati ter dodatnim slojem toplotne izolacije. Veliko izgubo energije, ki ste jo vložili v ogrevanje prostorov lahko povzroči nenačrtovano in naključno zračenje prostorov. V prostorih, ki nimajo urejenega mehanskega, kontinuiranega prezračevanja ali pa jih še vedno prezračujete na klasičen sistem z občasnim odpiranjem oken, se pojavljajo neprijetne vonjave povišana temperatura zraka, visoka koncentracija ogljikovega dioksida, vlaga, plesni, pomanjkanje kisika in neprijetne vonjave. Rešitev problema so kvalitetni in zanesljivi prezračevalni sistemi.

Odkrijte vire energetskih izgub na ovoju stavbe

  • Tesnjenje oken in vrat preprosto preverite tako, da med okensko ali vratno krilo vstavite list papirja. Tesnjenje je neustrezno, če lahko list papirja izvlečete pri zaprtem oknu ali vratih.
  • Odkrijte pomanjkljivosti na ovoju stavbe in strojnih instalacijah. To se najlažje ugotovi s termografskim posnetkom stavbe in vizualnim pregledom.
  • Prezračujte! Če nimate mehanskega prezračevanja, prezračujte redno in vsak dan večkrat, po nekaj minut.
  • Kontrolirajte temperaturo v prostorih in relativno vlažnost (RH). Znižanje temperature v notranjih prostorih samo za 1 °C pomeni zmanjšanje stroškov za ogrevanje za cca 6 %. Vendar je ob nižanju temperature potrebno opozoriti na večjo nevarnost pojava kondezata na mestih toplotnih mostov. Večjo pozornost pa je potrebno nameniti relativni vlažnosti, da ne pride do nasičenosti in s tem povezane kondenzacije vodne pare. Relativna vlažnost pa naj se giblje med 40 in 55 %.
  • Nezaželeno izgubo toplote preprečite s pravilnim mehanskim prezračevanjem s rekuperacijo (izmenjava toplote). V kolikor prezračevalne naprave še niste vgradili pa okno v celoti odprite za nekaj minut. Ne zračite na »kip«. Trajanje zračenja je odvisno od toplote zraka zunanje okolice; nižja je, krajše naj bo prezračevanje (pozimi do 5 minut).
  • Ponoči imejte spuščene rolete ali druga senčila; s tem zadržite toploto v prostoru vse do jutra. Zjutraj jih seveda ne pozabite dvigniti, da bodo sončni žarki prosto dostopali v prostor in ga ogrevali.
  • Radiatorjev ne pokrivajte z zavesami, brisačami ali perilom; prav tako jih ne zakrivajte s pohištvom, da bo toplota prosto krožila po prostoru.
  • Ogrevanje izklopite 30 minut, preden zapustite dom.
  • Prepih pod vrati lahko preprečite z vstavljanjem tesnilnega praga, ta se aktivira, ko se vrata zaprejo. Na spodnji rob vrat lahko pritrdite tudi tesnilno krtačko, ki bo omogočala neovirano odpiranje in zapiranje vrat.

Sodelujoči strokovnjaki:

Marta Skubic

http://www.gi-zrmk.si/

u. d. i. g., Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, Gradbeni Inštitut ZRMK, d.o.o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here