Nakup nepremičnine preko agencije

0
2358
Nepremičninska agencija
Nepremičninska agencija

Večina prometa z nepremičninami v Sloveniji se zgodi s pomočjo agencije. Zagotovo je to najbolj varen način trgovanja z nepremičninami, priporočen vsem, ki se prvič srečujete s takšnim postopkom.

Prvi korak je izbira nepremičninske agencije. Ponudba na trgu je velika, zato Jožef Murko, dipl. inž. grad., svetuje, da izberete nepremičninsko agencijo, ki je podpisnica Kodeksa dobrih poslovnih običajev, ima ustrezno zavarovanje odgovornosti, njihovi agenti pa imajo licenco posrednika. Svetujemo pa tudi, da je članica Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP – www.zdnp.si), ki združuje že več kot 100 agencij.

Agencijo preverite
Potencialno agencijo preverite v medijih in na spletu (da ni o njenem delovanju negativnih novic), prav tako povprašajte pri znancih in prijateljih, ali vam lahko koga še posebej priporočijo.

Nepremičninski agent se vam mora predstaviti z izkaznico, da ima opravljeno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja. Izberete lahko tudi več nepremičninskih agencij, s katerimi boste sodelovali, vendar pa boste pri tem najverjetneje morali nekaj malega plačati za stroške posredovanja, četudi ne boste izpeljali dejanskega nakupa oziroma prodaje z vsemi.

Agencija je zagotovo najboljša zaščita pri pravnem vidiku. »Zavezana je preveriti fizično in pravno stanje nepremičnine, ki je predmet posredovanja, in o ugotovitvah seznaniti tako naročitelja kot tretjo osebo. Zavezana je pridobiti listine, ki so javno dostopne, vse ostale dokumente, ki so v posameznem primeru potrebni zaradi specifičnosti posamezne nepremičnine ali drugih okoliščin, pa so stvar posebnega dogovora in naročila,« pojasnjuje Jožef Murko. Pred izbiro agencije imejte s posrednikom pogovor, »kajti pred prodajo ali oddajo se morajo stranke prepričati, ali gredo njihova razmišljanja v pravo smer. To je prvi korak, ki ga morate storiti, saj je potem celoten proces prodaje ali oddaje veliko lažji in manj stresen za vse stranke v postopku prodaje,« pa svetuje Daniel Lovšin, direktor nepremičninske agencije in član Upravnega odbora ZDNP.

Sodelovanje z agencijo

Med agencijo in kupcem/prodajalcem se sklene pogodba o posredovanju.V primeru ogledov pa se podpiše potrdilo o ogledu nepremičnine. Daniel Lovšin pojasnjuje, da ta vsebuje »spisek ogledanih nepremičnin, podatke o kupcu/najemniku in pogoje prodaje/oddaje – največkrat je tak pogoj delitev plačila za posredovanje. S podpisom potrdite, da ste si nepremičnino dejansko ogledali, ste seznanjeni s pogoji prodaje/oddaje torej s kupnino oziroma najemnino, delitvijo plačila za posredovanje, morebitnimi drugimi stroški in podate dovoljenje za trženje in obveščanje po e-pošti.« Prav tako pa služi kot evidenca in nadzor nad ogledi nepremičnin. Pri nakupu oziroma prodaji je pomembna transparentnost in nepristranskost posrednika. Na koncu sledi »zaključni prodajni postopek s pripravo in usklajevanjem pogodbe o nakupu nepremičnine ter po podpisu sprovedba davčnega postopka, pri kmetijskem zemljišču tudi s sprovedbo upravnega postopka, in overitvijo podpisa pri notarju,« razlaga Jožef Murko. Agencija bo poskrbela tudi za primopredajo nepremičnine po plačilu kupnine, poskrbeli bodo za popis števcev (elektrika, voda, telefon itd.), kar je zabeleženo v primopredajnem zapisniku. Murko še dodaja, da je provizija vezana na uspešno realizirano prodajo nepremičnine, in je zakonsko omejena na najvišjo vrednost 4 % brez vključenih dajatev, v praksi pa je vezana na tip nepremičnine in prodajno ceno. Pri plačilu posredovanja bodite pozorni, da se ne prevali na kupca oziroma najemnika,saj je to protizakonito in v nasprotju z dobro poslovno prakso.

V primeru nevšečnosti

Seveda pa lahko tudi pri sodelovanju z agencijo pride do nevšečnosti, npr. da se vam po opravljenem nakupu, v primeru, da ste odkrili skrite napake, več ne javljajo (za skrite napake je sicer odgovoren prodajalec/najemodajalec, če o njih ni obvestil kupca/najemnika oziroma agencije), da napišejo nižji znesek na pogodbi, vas zavaja z informaciji o nepremičnini itd. Predlagamo, da najprej preverite Kodeks dobrih poslovnih običajev, ki so ga dolžne spoštovati nepremičninske družbe, ki so se zavezale k spoštovanju in uveljavljanju strokovnih in moralnih standardov. Že tam boste našli ogromno pravnih in tehničnih pravil, odgovorov ter napotkov. Daniel Lovšin tako svetuje, da v primeru kršitev prijavite družbo in sprožite postopek na ZDNP. Oni izrečejo ukrepe kršiteljem Kodeksa, v primeru kršitve zakona pa prijavo posredujejo ustreznim inšpekcijskim službam. Enako lahko naredite tudi sami, torej sami prijavite agencijo ustreznim organom.

Sodelujoči strokovnjaki:

Daniel Lovšin

http://www.casabela-nepremicnine.si/

direktor nepremičninske agencije Casabela nepremičnine in član Upravnega odbora ZDNP

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here