Nagradna igra PRIROČNIK DOM ZA DRUŽINE 2024

0
1493
Nagradna igra Priročnik DOM za družine 2024
Nagradna igra Priročnik DOM za družine 2024

Žrebamo sedežno garnituro v vrednosti 2.300 eur, ki jo podarja podjetje M TOM.

Nagradna igra poteka od 21. 6. 2024 do 27. 3. 2025. Žrebanje bo 28. 3. 2025 v prostorih uredništva Priročnika DOM za družine.

Brezplačni izvodi Priročnika DOM za družine so na voljo na upravnih enotah, občinah, GURS-ih, okrajnih sodiščih (z zemljiško knjigo) in notarjih po Sloveniji.

Obiščite jih in si vzemite svoj izvod Priročnika DOM za družine 2024. Veljavni so zgolj kuponi iz tiskanega izvoda Priročnika DOM za družine 2024.

Kupon pošljite na
MOGENAS d. o. o.,
Za krajem 5, 1000 Ljubljana,
s pripisom za nagradno igro Priročnik Dom.

Preverite ponudbo sedežnih garnitur podjetja M TOM. Tukaj pa preverite, kaj narekujejo trendi opremljanja.


Splošni pogoji nagradne igre Priročnika DOM 2024

Nagradna igra poteka od 21. 6. 2024 do 27. 3. 2025. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz PRIROČNIKA DOM 2024, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik DOM 2024, najkasneje do 27. 3. 2025 (velja datum poštnega žiga). Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakega sodelujočega je dovoljen le en kupon za žrebanje, ki mora biti lastnoročno podpisan. Če bomo prejeli več kuponov s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebali bomo sedežno garnituro podjetja M TOM, d. o. o. v vrednosti 2.300 € (z vključenim DDV), ki jo podarja M TOM, d. o. o.. Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika DOM 2024, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov.

Javno žrebanje nagrad bo v petek, 28. 3. 2025, ob 12. uri, v prostorih Uredništva Priročnika DOM, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje).

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado (sedežno garnituro) prevzel po predhodnem dogovoru v podjetju M TOM, d. o. o., Stari trg 36, 8230 Mokronog. Če bi nagrajenec izbral sedežno garnituro, katere vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati neposredno podeljevalcu nagrade (M TOM, d. o. o.). Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Vsi modeli sedežnih garnitur na fotografijah so simbolični, nagrajenec bo lahko izbiral izključno med modeli, ki bodo po žrebu na voljo v M TOM, d. o. o..   

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrade ni možno izplačati v denarju. Če bi se naknadno ugotovilo, da dobavitelj iz kakršnih koli razlogov ne more dobaviti izbranega modela, lahko nagrajenec izbere med ostalimi modeli, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobene od ponujenih modelov sedežnih garnitur, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS d. o. o. in M TOM, d. o. o. ter njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kuponu za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke in jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen jih vpiše v sistem e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu PrirocnikDom.si.


Nagradna igra Priročnik DOM za družine 2023

V nagradni igri smo

izžrebali SEDEŽNO GARNITURO v vrednosti 2.300 €, ki jo podarja podjetje M TOM.

ŽREBANJE je bilo 1. marca 2024.

Brezplačni izvodi Priročnika DOM za družine so še vedno na voljo na upravnih enotah, občinah, GURS-ih, okrajnih sodiščih (z zemljiško knjigo) in notarjih po Sloveniji.

Veljavni so zgolj kuponi iz tiskanega izvoda Priročnika DOM za družine 2023.


Splošni pogoji nagradne igre Priročnika DOM 2023


Nagradna igra poteka od 3. 7. 2023 do 29. 2. 2024. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz
PRIROČNIKA DOM 2023, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik DOM 2023, najkasneje do 29. 2. 2024 (velja datum poštnega žiga). Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakega sodelujočega je dovoljen le en kupon za žrebanje, ki mora biti lastnoročno podpisan. Če bomo prejeli več kuponov s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


Izžrebali bomo sedežno garnituro podjetja M TOM, d. o. o. v vrednosti 2.300 € (z vključenim DDV), ki jo podarja M TOM, d. o. o.. Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika DOM 2023, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov.

Javno žrebanje nagrad bo v petek, 1. 3. 2024, ob 12. uri, v prostorih Uredništva Priročnika DOM, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje). Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado (sedežno garnituro) prevzel po predhodnem dogovoru v podjetju M TOM, d. o. o., Stari trg 36, 8230 Mokronog. Če bi nagrajenec izbral sedežno garnituro, katere vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati neposredno podeljevalcu nagrade (M TOM, d. o. o.). Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Vsi modeli sedežnih garnitur na fotografijah so simbolični, nagrajenec bo lahko izbiral izključno med modeli, ki bodo po žrebu na voljo v MTOM, d. o. o..

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrade ni možno izplačati v denarju. Če bi se naknadno ugotovilo, da dobavitelj iz kakršnih koli razlogov ne more dobaviti izbranega modela, lahko nagrajenec izbere med ostalimi modeli, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobene od ponujenih modelov sedežnih garnitur, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS d. o. o. in M TOM, d. o. o. ter njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kuponu za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke in jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen jih vpiše v sistem e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu PrirocnikDom.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here