Nagradna igra PRIROČNIKA DOM 2020

0
146

Sodelujte v nagradni igri Priročnika Dom 2020!

Žrebamo 2x stol TOMY+

v vrednosti 1.650 eur.

Žrebanje: 23. 10. 2020

*Svoj izvod Priročnika Dom 2020 lahko poiščete na GURS, UE, Občinah, in pri notarjih.

Splošni pogoji nagradne igre Priročnik Dom za družine 2020 

Nagradna igra poteka od 25. 3. 2020 do 22. 10. 2020. Glavna nagrada sta dva stola TOMY+ podjetja M-TOM d. o. o., v skupni vrednosti 1.650 € (z vključenim ddv). Izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika Dom za družine 2020, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik Dom, najkasneje do 22. 10. 2020 (velja datum poštnega žiga). Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi. Na vsakem kuponu za žrebanje so lahko napisani podatki le ene sodelujoče osebe. Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne in nepoškodovane kupone, izrezane iz Priročnika Dom, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnih koli dodatkov ali nalepljenih predmetov. 

Javno žrebanje bo v petek, 23. 10. 2020, ob 10. uri, na sedežu uredništva (Mogenas, Za krajem 5, Ljubljana). Med sodelujočimi bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela stol TOMY+ podjetja M-TOM d. o. o., v skupni vrednosti 1.650 € (z vključenim ddv). Nagrajeni osebi bosta o nagradi obveščeni po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju. 

Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) ter poravna davčne obveznosti, v roku 15 dni po obvestilu o prejeti nagradi. Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado prevzel pri M-TOM d. o. o., po predhodnem dogovoru, v roku 30 dni. 

Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani, žrebanje pa bo za lastni arhiv tudi snemano. Vsi modeli izdelkov podjetja M-TOM d. o. o. na fotografijah so simbolični, nagrajenec bo lahko izbiral izključno med modeli, ki bodo po žrebu na voljo v podjetju M-TOM d. o. o. Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrade ni možno izplačati v denarju. V kolikor bi se naknadno ugotovilo, da dobavitelj iz kakršnih koli razlogov ne more dobaviti izbranega modela, lahko nagrajenec izbere med ostalimi modeli, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobene od ponujenih modelov, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o. in M-TOM d. o. o. ter njihovi ožji družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. 

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove navedene podatke in jih po e-pošti obvešča o novostih (v ta namen jih vpiše v sistem e-obveščanja na spletnem portalu za mlade družine BabyBook.si).

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here