Načrtujete gradnjo ali obnovo doma? Preverite spodbude Eko sklada za zmanjšanje stroškov!

0
382

Eko sklad ponuja nepovratna sredstva za številne naložbe občanov v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stavbah in sicer za:

 • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema,
 • vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken,
 • toplotna izolacija fasade,
 • toplotno izolacija strehe ali stropa,
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske stavbe ali nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski stavbi,
 • celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.

Za ureditev ogrevanja pa so na voljo trije ukrepi:

 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje,
 • priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje (velja samo v občinah s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka).

Občani lahko izkoristite tudi možnost nepovratnih sredstev Eko sklada za naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

V primeru kandidiranja za tri ukrepe obnove stavbe z eno vlogo pa so na voljo višja nepovratna sredstva kot za posamične ukrepe. Še višje so spodbude za nekatere ukrepe za socialno šibke občane.

Na voljo so tudi nepovratna sredstva za skupne naložbe pri obnovi večstanovanjskih stavb, in sicer za naslednje ukrepe:

 • toplotna izolacija fasade,
 • toplotna izolacija strehe ali stropa,
 • optimizacija sistema ogrevanja in
 • obsežna energetska prenova.

Vlogo za pridobitev sredstev lahko v imenu upravičencev vloži upravnik stavbe, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb. Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v višini do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe oziroma do 40 odstotkov za obsežno energetsko prenovo. Za socialno šibke upravičence je spodbuda višja in znaša 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Eko sklad ponuja tudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb. Spodbuda je lahko dodeljena za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer:

 • s kurilno napravo na lesno biomaso;
 • z ogrevalno toplotno črpalko;
 • s plinskim kondenzacijskim kotlom;
 • s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Za zgoraj naštete ukrepe Eko sklad ponuja tudi ugodne kredite po spremenljivi obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 % in z odplačilno dobo do 20 let. Kredit lahko najamete še za zamenjavo azbestne strešne kritine, odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, zamenjavo vodovodnih ali kanalizacijskih cevi, ki vsebujejo azbestna vlakna, nakup hišnih kompostnikov, ki so namenjeni predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva, pa tudi za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ali namestitev zbiralnikov deževnice in naprav za čiščenje pitne vode.

Eko sklad omogoča pridobitev nepovratne finančne spodbude in najem ugodnega kredita hkrati.

Pri odločanju za naložbo in izpolnjevanju vloge za Eko sklad vam lahko brezplačno pomagajo neodvisni energetski svetovalci mreže ENSVET. Za obisk v eni od lokalnih pisarn, ki so vzpostavljene po vsej državi, se lahko naročite na spletni strani www.ensvet.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.

Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so vam na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na ekosklad@ekosklad.si ali na www.ekosklad.si.

oglasno sporočilo

Deli

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here