Medsosedski odnosi

0
2700
Sosedski odnosi
Sosedski odnosi

S sosedi se lahko dobro razumemo, lahko pa prihaja do nesoglasij. Kako ta nesoglasja rešimo in kakšni so dobri medsosedski odnosi?

V vsakdanjem življenju je kvaliteta okolja, v katerem živimo, zelo pomembna. Kakšno je življenje v naši soseski? Kakšne odnose imamo s sosedi? Se obrnemo k njim po pomoč, radi pokramljamo z njimi? Ali pa se jih izogibamo in smo celo v sporu z njimi?

Pravo vprašanje, ki si ga v takem primeru marsikdo zastavi je, kako odreagirati na obnašanje svojega soseda, pa naj bo to v večstanovanjski hiši, v bloku ali pa v kakšni hiši v naselju. Ker smo si ljudje med sabo različni, je jasno, da vsakdo na tovrstni problem odreagira po svoje. Najskrajnejša oblika rešitve spora s svojimi sosedi je verjetno sojenje oziroma tožba na sodišču. A če dobro premislite – je vredno iti tako daleč?

Mediacija

Najenostavnejša in preprosta rešitev je alternativno reševanje sporov, kar pomeni, da vam pri tem pomaga tretja oseba, ki je neodvisna in nevtralna ter uživa zaupanje obeh oseb oziroma strank. Ta način se imenuje mediacija in je najcenejša, hitra in najugodnejša za vse vpletene v spor, tretja oseba, ki spor rešuje pa je mediator. Delo mediatorja opravljajo strokovni delavci z dolgoletno prakso na tem področju, ki so usposobljeni za vodenje postopka mediacije. Mediator se praviloma pogovarja z vsakim udeležencem posebej, udeleženim nato pomaga, da tvorno sodelujejo pri razreševanju skupnih problemov in iskanju rešitev, ki so v njihovo skupno dobro. Mediator praviloma skrbi za enakost vseh udeleženih in za pravilno izvedbo postopka mediacije. Glede vsebine spora med udeleženci se ne opredeljuje. Na pobudo udeležencev mediator lahko svetuje in pomaga iskati rešitve. Vsebina vsake mediacije je strogo zaupne narave, razen če se udeleženci med seboj ne dogovorijo drugače.

Hišni red – temelj dobrih odnosov

Mediacija pa je le ena izmed možnosti, s pomočjo katere se lahko rešujejo medsosedski spori. Še vedno je spor najlažje rešiti na sporazumen način in če se le da tako, da ga sosedje rešijo sami med sabo. Res je, da je država zato, da ne bi prihajalo do medsosedskih sporov, poskrbela s predpisi in z uredbo, a le ta prav posebej ne ureja medsosedskih odnosov v večstanovanjskih objektih. Tam si morate pravila igre določiti lastniki sami. V blokih se pravila najpogosteje določijo s pomočjo hišnega reda, ki ga oblikujejo etažni lastniki na zborih, skupku teh pravil pa pravimo hišni red. Nekih uzakonjenih pravil za medsosedske odnose znotraj večstanovanjskih stavb namreč ni. Hišni red se mora po pravilu napisati in objaviti na oglasni deski v bloku (če oglasne deske ni, pa se lahko prilepi na steno), da ga lahko vidijo vsi stanovalci in vsi zunanji obiskovalci, ki prihajajo v blok. Če se hišni red prekrši, je dobro, da stanovalci najprej rešujejo probleme med sabo, če pa se nikakor ne morejo dogovoriti oziroma, če gre za res kakšno težjo kršitev hišnega reda, pa je za to v nadaljnjem postopku pristojna policija.

Morda bo k boljšim medsosedskim odnosom pripomogla tudi zanimivost, da so v raziskavi, ki so jo znanstveniki leta 2010 opravili v Bostonu, ugotovili, da neurejena soseščina in slabi medsosedski odnosi zelo slabo vplivajo na zdravje, še posebej pri ženskah. Omenjene okoliščine namreč pogosto povzročijo srčno-žilne bolezni, ki povečujejo možnost srčnega infarkta. Sproščeno vzdušje med sosedi torej dobro vpliva na počutje posameznika, zato se sporom s sosedi raje izognite, če je to le mogoče.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.