Ključne lastnosti montažne in klasične gradnje

0
2085

V ospredju je energetska učinkovitost, ki jo izkazuje že sam projekt in ob tem se danes mnogi graditelji že zavedajo, da so stroški vzdrževanja in kakovost vgrajenih materialov pomemben faktor pri izbiri načina gradnje. Sledi funkcionalnost objekta skozi celotno obdobje koriščenja objekta. Še vedno pa se posveča premalo pozornosti temu, kakšen vpliv na zdravje uporabnikov imajo vgrajeni materiali. Izbirajte materiale, ki tudi po koncu življenjske dobe ne bodo obremenjevali okolja in jih bodo lahko v celoti reciklirali in ponovno uporabili.

Čas gradnje

Iz časovnega vidika je montažna gradnja hitra, saj se stene izdelajo že vnaprej, transportirajo na lokacijo in sestavijo. Investitorji v zadnjem obdobju pogosto izberejo tudi skeletno gradnjo, kjer se tudi stene sestavi na lokaciji. Potrebno pa je upoštevati predhodno izvedbo temeljev, kjer je čas za sušenje betona vsaj tri tedne. V primeru izvedbe kleti se ta doba še podaljša, a gre v nadaljevanju hitreje. Okvirna ocenjena doba izgradnje montažne hiše je do 6 mesecev. V primeru skeletne gradnje ali čakalne dobe za sestavo sten v tovarni, lahko čas izgradnje preseže tudi 10 mesecev (pri izvedbi na ključ).

V primeru zidane hiše so sistemi modularne oziroma sistemske gradnje že natančneje razviti. Biroji stremijo k hitrejšemu projektiranju ter posledično gradnji, s čimer olajšajo delo že na nivoju projekta in kasneje olajšajo gradnjo izvajalcu ter zmanjšajo možnosti napak. Veliko izvajalcev ponuja hitre sistemske rešitve tudi pri klasični zidani gradnji. Včasih je klasična zidana gradnja trajala dlje, tudi kakšno leto. Hitrost gradnje je z uporabo sodobnih sistemskih rešitev z brušeno opeko tudi do 3x hitrejša kot klasično zidanje z opeko, kjer se za vgrajevanje zidakov uporablja malta. Pri gradnji z opeko je trajanje odvisno tudi od tega, ali se odločite za izvajanje po fazah ter financiranja.

Čas sodobne opečne gradnje so proizvajalci dosegli tudi z novim načinom vgrajevanja brušenih opečnih zidakov, ki omogoča suho vgradnjo z lepilom brez malte. Lepilo je dostavljeno na gradbišče skupaj z opeko, nanos lepila na zidake  s pomočjo »pištole« je preprost, hiter in natančen. Zidovje je suho, zato lahko zidarska dela hitreje napredujejo. Ne potrebujete elektrike in vode za mešanje malte, odpadejo transportni in manipulativni stroški, ki so sicer potrebni pri pripravi in prenosu malte na gradbišču.

Primerjava ponudb

Ni nujno, da so vse cenejše ponudbe slabe, ker je ponudnikov precej, je smiselna temeljita preverba in posvet s strokovnjakom. Nujno preverite kaj točno hiša nudi, v smislu sestave sten, tipa in debeline izolacije, uporabljenih surovin med gradnjo ter materialov vezanih na finalizacijo, ker so takšne hiše večinoma ponujene na ključ.

Pri montažni gradnji bodite previdni pri izvedenih delih in vgrajenih materialih v primerjavi z naročenimi. Še posebej pri prefabriciranih elementih so pogoste bližnjice in napake (premalo izolacije, pretanke plošče). Najemite neodvisnega nadzornika za natančno kontrolo izvedenih del. Ti izzivi so pri klasični gradnji precej redkejši zaradi višje transparentnosti pri izvedbi.

Načeloma velja, da boste gradnjo montažne hiše morali odplačati prej, pri zidani pa si čas izvedbe lahko razporedite glede na možnosti financiranja. Za številne investitorje je to vredna izmenjava, saj pri montažni gradnji tako vložijo manj časa in energije. Pri zidanju hiše je mogoče ceno znižati tako, da sami opravite določena dela ali organizacijo del, a to lahko vodi tudi v zaplete (podaljša se čas gradnje, otežena komunikacija z velikim številom različnih izvajalcev in zamude, kasneje pa oteženo uveljavljanje  reklamacij).

Zemljišče in zemeljska dela

Tako pri zidani gradnji kot montažni hiši, mora biti kletna etaža zasnovana kot armiranobetonska ali delno zidana, nad njo pa se lahko izvede zidana gradnja ali montažni del. V kolikor se zemljišče nahaja na nagnjenem terenu, se investitorji velikokrat odločijo za izgradnjo kleti. Za investitorja to pomeni, da mora pravočasno izbrati izvajalca montažnega dela, saj lahko na ta način projektant ustrezno zasnuje zunanje mere kletne etaže tako, da bo dimenzijsko le-ta ustrezala nadaljnji gradnji in postavitvi montažnih sten.

Pred izvedbo se je smiselno z izbranim izvajalcem montažnega dela pogovoriti o možnosti, da bi prevzel tudi izvedbo kleti. Velikokrat ponudniki montažnih hiš tega ne izvajajo, torej mora investitor poiskati še enega izvajalca za izvedbo zemeljskih in gradbenih del za izvedbo kleti. Podobna situacija je sicer tudi pri izvedbi temeljne plošče oziroma temeljev, kadar hiša ni podkletena. Izberite projektanta, ki bo lahko izdelal vse načrte tako za zidani oz. betonski, kakor tudi za montažni del.

Načeloma za montažno gradnjo ni lokacijskih ovir, a vseeno svetujemo, da v primeru izrazito senčnih ali vetrovnih leg raje izberete zidano gradnjo.

Izkoristek & dizajn prostorov

Zidana gradnja se izvaja kot povezano zidovje, pri sodobnih opečnih rešitvah se uporabljajo sistemski elementi, ki omogočajo hitro in enostavno izvedbo povezanega zidovja brez toplotnih mostov. To omogoča tudi pri zidani gradnji večje razpone in funkcionalnost prostorov.

Pri montažni gradnji so omejitve glede razponov manjše. Iz konstrukcijskega vidika križno lepljene lesene plošče nudijo še nekaj več svobode pri oblikovanju.

Armiranobetonska gradnja je pri investitorjih klasično zasnovanih hiš najmanj iskana in se zanjo odločajo, kadar so zahteve glede velikosti, oblike in razponov višje. Potrebno je veliko opaža in armature, omogoča pa več svobode pri oblikovanju.

Zidane hiše imajo vertikalne in horizontalne vezi, to je v uporabi že odkar so bili sprejeti  predpisi glede potresne varnosti po potresu v Skopju letu 1963. V 80-ih pa je to postala stalna praksa. Medetažne plošče se večinoma izdeluje kot AB plošče, redkeje kot montažne plošče, pri katerih je potrebno še toliko bolj upoštevati problematiko razponov, ker morako plošče na obeh koncih nalegati na nosilno steno spodaj, posebno pozornost pa je potrebno nameniti tudi morebitni odprtinam in prebojem v takšni medetažno konstrukciji.

Pri standardih nosilnosti so izvajalci v vsakem primeru vezani na standard Eurokod 8. Na splošno pa se težko govori o višjih in nižjih standardih, ko gre za individualno gradnjo, saj je potrebno Evrokod upoštevati ne glede na material nosilne konstrukcije.

Energetska učinkovitost

Osnovno pravilo za energetsko učinkovitost je ustrezna orientacija hiše in pravilna razporeditev odprtin glede na smeri neba tako, da so doseženi čim boljši dobitki sončne energije. Pravilo velja ne glede na tip gradnje oziroma uporabljene materiale. Prav tako morajo biti hiše ustrezno prezračevane in morajo upoštevati vetrovne razmere.

Opečne stavbe odlikuje varovanje uporabnika pred vplivi iz okolja (naravne nesreče, potres, požar) in nudijo visok nivo bivalnega udobja ter ob ustreznem načrtovanju tudi prihranek pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje objekta. Prednosti opečne gradnje izhajajo že iz tradicije v regijah, mikroklime na lokaciji in lastnosti samega sistema, zato se več kot polovica družinskih hiš še vedno gradi z opeko. Opeke imajo izredno dolgo življenjsko dobo in uporabnost. Po koncu življenjskega cikla opečne stavbe, lahko opečne  gradnike v celoti reciklirajo ali ponovno uporabijo.

Za montažne hiše velja, da bi morale imeti že v osnovi bolje rešene detajle ter da je že sama sestava stene pravilno zasnovana. Povprečna končna debelina montažne stene v osnovni izvedbi je 30 cm. Pri klasičnem pristopu v zidani gradnji je zunanji zid debeline 25 ali 30 cm, z dodanim izolacijskim slojem 20cm. Takšna hiša mora imeti ustrezno rešene detajle vgradnje stavbnega pohištva, pri zidani hiši pa je potrebno več pozornosti posvetiti vsem armiranobetonskim delom, ki so največja nevarnost za nastanek toplotnih mostov, v kolikor niso ustrezno izolirani.S sodobnimi zidaki, ki imajo že integrirano toplotno izolacijo se že z debelino zidu 38 cm zadosti kriterijem za gradnjo Skoraj nič energijskih stavb. S pripadajočimi sistemskimi rešitvami  se preprečijo toplotni mostovi.

Tako za montažno kot zidano hišo velja, da projektant ustrezno predvidi detajle vgradnje stavbnega pohištva, spojev, previsov, balkonov, teras. Izvajalec pa mora te detajle ustrezno vgraditi.

Na trgu je prisotna tudi gradnja iz porobetonskih blokov, ki jih odlikuje odlična izolativnost, požarna in potresna varnost ter tudi hitra gradnja zaradi razdelanih detajlov ter modulerne gradnje. Najnovejše tehnike gradnje v razvoju ponujajo že celo 3D tiskanje enostavnih konstrukcij.

Bivalna klima

Energetsko učinkovita gradnja je poleg zahteve ustvarjanja gradnje z nizko energetsko porabo, tudi ekološka in usmerjena k uporabi naravnih in obnovljivih materialov, ki znižujejo CO₂ odtis. Les je že od nekdaj sinonim za domačnost in toplino. V kolikor se investitor odloči za viden les na določenih stenah interierja, je občutek še toliko bolj prijeten, a preverite tudi tehnologijo izdelave in uporabljene premaze.

Notranjo klimo lesene hiše omogoča naravna difuzija zraka skozi lesene stene, saj te površine delujejo kot filtri in zagotavljajo kakovosten zrak v notranjosti. Zaradi praviloma majhne stopnje vlažnosti lesa vgrajenega v elemente montažne konstrukcije je bivanje prijetnejše in zdravo. Zaradi nizke vlažnosti tudi ni pogojev za razvoj žuželk in gliv.

Tudi opečna gradnja zagotavlja zdravo in udobno bivalno klimo, saj je narejena iz naravnih elementov: gline, zraka, vode in ognja. Opečni zidovi omogočajo izvrstno uravnavanje temperature in vlage v prostoru in tako poleg udobja posrbijo tudi za manjšo porabo energije, ki je potrebna za ogrevanje in hlajenje prostorov. Najsodobnejši opečni zidaki z integrirano kameno volno so s kombinacijo dveh difuzijsko odprtih gradbenih materialov in hkrati veliko sposobnostjo akumuliranja toplote odlično izhodišče za zdravo bivanje in prihranke skozi vse letne čase.

Izolacijske lastnosti

Lesena hiša dosega odlične izolacijske karakteristike, v kolikor je sestava sten ustrezna. Pomislite na material toplotne izolacije na zunanji strani stene, za katero je smiselno, da je čimbolj naravna (npr. lesena volna, celulozni kosmi itd.). Ti materiali imajo sicer manjšo izolativnost, zato niso vedno primerni pri hišah visoke energetske učinkovitosti), je pa zaradi linijskih nosilcev lesene konstrukcije mogoče izolacijo postaviti tudi med njih, kar zmanjša debelino sten.

Zaradi majhne akumulacijske sposobnosti se montažni objekti pri prekinjenem ogrevanju lahko v primerjavi z zidano hišo hitreje ohladijo, pri ponovni vzpostavitvijo ogrevanja pa omogočajo hiter ponoven dvig temperature notranjega zraka. Ta lastnost je pozitivna v primeru, ko stavba ni pogosto v uporabi. Predstavlja pa slabost, ko želimo čim boljši izkoristek alternativnega vira sončne energije, saj za to potrebujemo toplotno akumulacijsko maso v stavbi (pri zidani hiši akumulacija večja).

Včasih je veljalo pravilo, da je pomembna razlika med montažno in klasično zidano gradnjo v tem, da je montažna gradnja suha, klasična gradnja z opeko pa zaradi samega načina gradnje zahteva čas, da se vgrajeni materiali posušijo. To se je v sodobnih časih zelo spremenilo, saj je danes možno opeko vgraditi tudi na »suh« način s pomočjo lepila. Gre  za popolnoma ravne opečne površine brez matnih spojnic. V tem primeru je možna izdelava minimalne debeline ometa, ki se zelo hitro posuši.

Opečnata hiša regulira vlago (med uporabo, ko je ustrezno presušena), ne bo pregretja, metem ko se montažna hiša hitreje pregreje. Sodobna gradnja opečnih hiš, tj. opečni zid iz zidakov z integrirano toplotno izolacijo, ima tudi visoko toplotno kapaciteto, kar je pomemben faktor pri vzpostavljanju udobne in zdrave bivalne klime. Ta lastnost opeke omogoča, da vas masivni opečni zid učinkovito varuje pred vplivi iz okolja – poleti pred vročino – pozimi pred mrazom, in hkrati v prostoru ohranja temperaturno ravnovesje, kar je osnovni pogoj, da se v prostoru dobro počutimo.

Za gradnjo novih stavb graditelji izbirajo sodobne opečne proizvode, z bistveno boljšimi toplotno izolativnimi lastnostmi v primerjavi opečno gradnjo, kjer se opeka vgrajuje z malto. Pri najnovejših sistemskih rešitvah, z opeko, ki ima že vgrajeno toplotno izolacijo, pa lahko z masivnim opečnim zidom – brez dodajanja izolacije dosežete najvišje energetske razrede.

Leseno hišo odlikuje tudi potresna varnost, vendar jo dosegajo tudi pri zidanih hišah, le da je nosilna konstrukcija bolj masivna. Opečni zidaki brušeni na naležnih površinah se vgrajujejo s pomočjo lepila. Primerni so tudi za uporabo tudi na potresno ogroženih območjih. Odpornost sistemskih rešitev z brušeno opeko in lepilom je na delovanje potresnih sil preizkušana na akreditiranih inštitutih in tudi v praksi. Pri nedavnih potresih v sosednji državi Hrvaški na objektih, ki so bili grajeni z brušeno opeko in lepilom ni bilo poškodb.

Sodelujoči strokovnjaki:

Irena Hošpel

https://www.wienerberger.si/

Projektno tehnična svetovalka, Wienerberger d.o.o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here