Lesena, klasična ali montažna gradnja

0
5971
Gradnja hiše
Gradnja hiše

Skupaj s strokovnjaki smo pripravili tabelo s primerjavo klasične in montažne gradnje. Preverite katere so prednosti in slabosti na obeh straneh.

Gradnja hiše klasično (mokro) ali montažno (suho)? Pri klasični gradnji so kletni prostori narejeni iz betona ali betonskih zidakov, nadstropja pa iz zidakov (opečnati, plinobetonski). Medtem pa pri leseni gradnji razlikujemo med različnimi načini gradnje. V nadaljevanju smo skupaj s strokovnjaki pripravili tabelo z medsebojno primerjavo.

PREDNOSTIPOMANJKLJIVOSTI
Lesena skeletna gradnja hiše
– v primeru uporabe naravnih materialov ekološko primernejša
– zaradi lahkosti potencialno bolj odporna na potrese
– hitra postavitev skeleta – lesene konstrukcije (v enem tednu)
– enako kot pri drugih sistemih, velik izbor ponudnikov
– na področju gradnje in materialov veliko novosti in izboljšav
– vsi vgrajeni materiali morajo imeti certifikat o kakovosti, v primeru predizdelanih elementov pa morajo pridobiti certifikat ustrezne institucije o sestavljenem produktu
– lahkost gradbenih elementov
– če les ni dovolj suh ali ustrezne kvalitete, se pojavlja naknadno škripanje, pokanje lesa in lahko pride do razpok na stikih finalnih oblog – v primeru vgradnje materialov kontrolirane kvalitete to ni pomanjkljivost
– manj odporna na vlago in vodo, zato ni primerna za postavitev v potencialno poplavno ogroženih področjih ali ob strmih terenih, kjer obstaja možnost vdora površinskih voda ali blata
– slabše dušenje temperature in temperaturne zakasnitve (ni akumulacije), fazni zamik – v primeru lesenih izolacijskih materialov
– požarna ranljivost je odvisna od uporabljenih materialov
Lesena okvirna gradnja iz predizdelanih velikostenskih panelov
– manjša poraba lesa zaradi optimalnih prerezov lesenega okvirja
– hitra gradnja (v enem tednu)
– požarno varna (posebna sestava panelov)
– ekološka v primeru uporabe naravnih materialov
– skoraj celotno debelino stene predstavlja toplotna izolacija
– manj izvajalcev na mestu gradnje, saj je večina elektroinštalacij speljana že v panelih
– potrebno je preveriti način montaže na lokaciji in dostopnost terena
– zaradi velikosti panelov potreba po dvigalu določene kapacitete glede na razmere na lokaciji
– manjše prilagajanje individualnim željam
Lesena masivna gradnja iz križno lepljenih plošč
– hitra in kvalitetna gradnja
– tehnološko najbolj napredna
– možnost postopne izvedbe zato najbližja alternativa klasični gradnji
– dobra rešitev za zahtevne konstrukcijske in arhitekturne zasnove objektov
– zaradi križno vezanih plasti ni deformacij zaradi vlage
– požarno in potresno odporne
– zaradi lahkosti in kompaktnosti lesene masivne konstrukcije se jo priporoča na slabše nosilnih tleh
– možna tudi gradnja večjih poslovnih in stanovanjski objektov
– zaradi celotnega lesenega masivnega ovoja in s tem več vgrajenega lesa so nekoliko dražje
– prav tako potrebno nekaj več prostora za gradbeno mehanizacijo, se pa lahko velikost križno lepljenih elementov pri načrtovanju prilagodi razmeram na gradbišču
– glede na velikost sestavnih elementov potreba po dvigalu določene kapacitete
Brunarice
– naravna gradnja
– naravna izolacija
– zdravo življenjsko okolje (les vpija strupe iz ozračja)
– pri pravilni izvedbi dolga življenjska doba
– lesena konstrukcija vidna zunaj in znotraj
– po gradnji se še določen čas poseda (do cca. 5 cm na etažo); če so ustrezno rešeni detajli, to ne predstavlja izziva
– nekateri urbanistični načrti ne dovoljujejo postavitve lesenega objekta
Klasična gradnja hiše
– bolj odporna na vlago, vodo in vremenske razmere
– bolj požarno odporna
– zaradi izvedbe del v ”lastni režiji” nižji stroški, ki se lahko časovno razporedijo na daljše obdobje
– večja možnost prilagajanja oblik in dimenzij željam
– potresno varna, vendar bolj ranljiva za poškodbe
– tradicionalno uveljavljene tehnike zidanja
– velik izbor materialov in izvajalcev zidanja
– priporoča se jo na neravnih terenih ali kjer je veliko izkopa
– večja možnost napak pri gradnji
– večja odstopanja, neravnine, tolerance
– v primeru gradnje v lastni režiji je vprašljiva kakovost in strokovnost izvedbe
– dolgotrajnejša, postopna gradnja (najhitreje so zgrajene hiše v enem letu)
– zaradi manj kvalitetnih materialov cena nižja
– obdobje sušenja, približno dve leti po obratovanju se energija ogrevanja porablja za izsuševanje
– pri površni gradnji možnost toplotnih mostov, zaradi česar so lahko višji izdatki pri sanaciji vlage
– manj ”ekološka” zaradi uporabe najcenejših materialov

Klasična gradnja hiše

Kletni prostori so narejeni iz betona ali betonskih zidakov, nadstropja pa iz zidakov (opečnati, plinobetonski).

Montažna/lesena gradnja hiše

Ravno pri leseni gradnji prihaja do največ napredka in se napoveduje, da je prihodnost v leseni masivni gradnji. Namreč les je naravni material in ponuja boljše pogoje za življenje v leseni masivni gradnji. Dr. Bruno Dujič pri tem pravi, da je les »kot obnovljiva surovina edini gradbeni material, ki ima neizmerne prednosti pred klasičnimi materiali. Poleg kvalitete bivalnega okolja je postala velika prednost tudi mnogo hitrejša izvedba objekta. Ker število klasično grajenih objektov v tem obdobju upada, se to kaže kot velik skok v razmerju lesene in klasične gradnje glede na število letno zgrajenih objektov v Sloveniji. Lesena gradnja naj bi naraščala tudi v prihodnosti predvsem zaradi ekološko in trajno usmerjenega razvoja družbe, kjer je les edini konstrukcijski material, ki ima izjemno ”eko”bilanco.«

Križno lepljena gradnja, foto: CBD
Križno lepljena gradnja, foto: CBD

Lesena skeletna gradnja pomeni, da se lesene elemente pripravi in strojno obdela že prej in se jih v celoto poveže na gradbišču. Na notranji strani se jih zapre z OSB ploščami, na zunanji pa z lesnimi vlaknenkami. Medetaže se že v večini namesto stropnikov poploščenih z OSB ploščami izvedejo iz križno lepljenih lesenih masivnih plošč. Pri leseni okvirni panelni gradnji gre za sestavljanje samostojnih enot (panelov), ki so medsebojno združljive in so izdelane iz različnih materialov – stenski elementi se izdelajo v tovarni in imajo že vdelano napeljavo. Brunarice se gradi iz masivnega lesa, za gradnjo se uporablja samo les. Gradnja iz sodobnega masivnega križno lepljenega lesa je posledica napredka tehnologije predelave lesa in lesnih tvoriv. Uporablja se ploskovne križno lepljene (Xlam) oziroma CLT (Cross Laminated Timber) lesene elemente. Plošče so izdelane iz 8-20 cm debelih večslojnih panelov. Kot pravi dr. Bruno Dujič, »so elementi popolnoma stabilni v svoji ravnini, kar pomeni, da ni prisotnih deformacij zaradi spremembe vlage in obtežbe, kot je to prisotno v klasični leseni masivni gradnji.« Vsi ostali sloji izolacije in finalizacije se izvedejo na leseno masivno konstrukcijo s postopkom pritrjevanja. V Sloveniji je sistem dokaj mlad, prva hiša na tak način je bila zgrajena leta 2006, do sedaj pa je bilo zgrajenih več 100 objektov.

Pomembno je tudi vzdrževanje

Vse hiše pa seveda potrebujejo redno vzdrževanje. V prvi vrsti je pomembno vzdrževanje zaščite pred vodo. To pomeni, da redno vzdrževanje obsega »stalno kontroliranje in vzdrževanje čistih in funkcionalnih žlebov, kritine, nadstrešnic, okenskih polic, drenažnih pasov, odtokov s površin ob hiši itd. Prav tako je treba preverjati instalacije – vodovod, kanalizacijo, ogrevalne sisteme,« svetuje arhitektka Darja Valič. Vodotesnost pa pomeni tudi skrb za vzdrževanje primerne vlažnosti zraka v hiši, zato je pomembno tudi pravilno in skrbno zračenje. V primeru zanemarjanja in prevelike vlažnosti pa Darja Valič še dodaja, da je škoda, ki se zaradi tega pojavi, težje popravljiva pri lesenih hišah kot pri klasičnih, saj lahko vlaga v leseni konstrukciji bolj ogrozi stabilnost kot v opečni steni.

Sodelujoči strokovnjaki:

David Antolinc

asist. dr. David Antolinc

http://www3.fgg.uni-lj.si/

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

dr. Blaž Dolinšek

http://www.gi-zrmk.si/

univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o.

Bruno Dujič

dr. Bruno Dujiču, univ. dipl. inž. grad.

http://www.cbd.si/

CBD gradbeno in poslovno projektiranje, d.o.o.

Marko Pirc

Marko Pirc

mag. inž. el., energetski svetovalec, energetsko svetovalna pisarna Brežice

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here