Vgradnja oken

Sodobna vgradnja oken 

V Sloveniji se uvaja izraz sodobna vgradnja oken, ki vključuje vse faze vgradnje, tako da upošteva zadnje stanje tehnike in gradbenofizikalnih zakonitosti.
izbira oken

Izbira pravih oken

Izbira oken - sodobna okna so energijsko visoko učinkovita in skladna z zahtevami tehničnih predpisov, produktnega standarda in okolijske sprejemljivosti.
cena okna

Cena okna je odvisna od zasteklitve

Zasteklitev zavzema okoli 70 % površine okna in mora zagotavljati zadostno svetlobo oz. osvetljenost prostora, zaustaviti hrup in prepih ter nam ponuja vizualni stik z zunanjim okoljem.
lesena okna

Okna skozi katera boste gledali v svet

Pripravili smo primerjavo profilov oken - lesena okna, kovinska okna in PVC okna ter in kombiniranje materialov. 
izbira in vzdrževanje

Izbira in vzdrževanje sistemov za hlajenje

Kratek pregled, na kaj bodite pozorni pri izbiri sistema za hlajenje ter pri vzdrževanju sistema.
toplotna črpalka

Hlajenje s split ali premičnimi sistemi

Cenovno učinkoviti sistemi za stanovanjske hiše ali stanovanja, pa so toplotne črpalke (split sistemi), ki omogočajo ogrevanje in hlajenje.
Energetska nalepka

Energetska nalepka

Pomembna je energetska učinkovitost sistema (split ali pa premičnega sistema) – t. i. grelno število.
Gradbene faze

Od ideje do hiše v 5 korakih

Gradnja hiš poteka v petih zaporednih fazah, ki opredeljujejo v kolikšnimi meri je hiša že zgrajena in katere elemente je gradbena ekipa na hiši že vgradila.
vodja projekta vodja del

Glavne naloge in odgovornosti – vodja del in vodja projekta

Zbrali smo ključne naloge in odgovornosti 2 udeležencev pri novogradnji - vodja del in vodja projekta.

Temeljenje

Stanovanjske hiše plitvo temeljijo na pasovnih temeljih ali temeljnih ploščah, globoko temeljenje se izvede z različnimi vrstami pilotov.