Kako se odločiti za pravo peč

0
922
Peč
Peč

Kljub temu, da je takšen način ogrevanja med cenejšimi, dobro premislite o izboru vrste peči, saj je pravilna izbira zelo pomembna z vidika izkoristkov in znižanja ogrevalnih stroškov.

S številnimi načini ogrevanja, velikostmi in ekološkimi načeli, ki so vpleteni v delovanje, so si peči znova priborile pomembno mesto v domu. Kljub temu, da je takšen način ogrevanja med cenejšimi, dobro premislite o izboru vrste peči, saj je pravilna izbira zelo pomembna z vidika izkoristkov in znižanja ogrevalnih stroškov.

Vrste peči

Na trgu je ponudba izvedb peči na trda goriva izredno široka. Ena izmed možnih delitev peči je tudi glede na akumulacijsko sposobnost.

Peči z akumulacijsko sposobnostjoPeči brez akumulacijske sposobnosti
Izdelane so iz materialov, ki imajo sposobnost akumulacije toplote (pečnice, lončeni zidaki in šamotne opeke). Za takšne peči je značilno, da oddajajo toploto tudi po prenehanju kurjenja (12 ur in več, odvisno od izvedbe).Izdelane so iz materialov, ki se hitro segrevajo in tudi ohladijo.
Sem prištevamo: lončene peči, krušne peči, klasične štedilnike, toplozračne peči ipd.Sem prištevamo: vse izvedbe peči iz železa, jeklene pločevine ipd.

Značilnosti

Za stalno ogrevanje je kot vir dodatnega ogrevanje primerna klasična lončena peč, saj zaradi velike akumulacijske sposobnosti porabi izredno malo drv. Ena od pomanjkljivosti je skorajda neuporabnost v prehodnih obdobjih, saj potrebujemo približno uro in pol do dve uri, da peč toliko segrejemo, da lahko oddaja toploto. Če vas ta slabost precej moti, se lahko še vedno odločite za toplozračno peč ali kombinirano lončeno peč. Značilnosti vseh treh peči so prikazane v tabeli.

Lončene peči
Toplozračne pečiKombinirane lončene peči
izredno majhna poraba drv (na kurilno sezono v povprečju  od 4 do 5 m3, odvisno od velikosti peči in tipa izvedbe)obloga oddaja toploto tudi (približno tri do štiri ure, odvisno od stopnje segretosti)obloga toplozračnega dela oddaja toploto po prenehanju kurjenja (približno tri do štiri ure), obloga klasičnega dela pa približno šest do deset ur, odvisno od stopnje pregretosti
obloga iz keramičnih pečnic in oddajanje toplote preko zunanjih površinzačetek segrevanja prostora že po 15 do 20. minutah po začetku kurjenjazačetek segrevanja prostora že po 15 do 20. minutah
oddajo okoli 0,7 do 1,2 kW/m2 toplote (odvisno od tipa izvedbe in uporabljenega materiala za zunanje površine)sestavljene so iz kaminskega kurišča, obloge iz pečnic ali drugega mineralnega materiala*kombinirano segrevanje prostora (toplozračno (naraven vzgon zraka) in s sevanjem lončenega dela peči)
uporaba ne obremenjuje okoljaventilatorjev za prisilno kroženje zraka se ne uporabljasestavljene so iz toplozračnega in klasičnega dela
možnost oblikovanja v različnih oblikah in barvah (možna prilagoditev vsakemu prostoru in posamezniku)obloga ne sme biti iz materialov, ki ne akumulirajo toplote (npr. plinobetona, betona ali kamna)možnost oblikovanja klasičnega dela (v obliki razgibanega dodatka, ogrevane klopi z ogrevanim naslonom ali brez njega ipd.)
kurišča so lahko tudi zunaj prostora, ki ga ogrevamo (npr. na hodniku, stopnišču …)uporaba kurišča s steklenimi vrati (odpiranje na stran ali dvižno)uporaba kaminskega kurišča s steklenimi vrati (odpiranje navzgor ali na stran v prostor)
možnost dodajanja ogrevane klopi, vgradnje pekača, modificiranega kurišča ipd.ogrevanje prostora z naravnim kroženjem zraka

 

možnost uporabe samo toplozračnega dela
možnost segrevanja več sosednjih prostorovmožnost segrevanja več sosednjih prostorov

* s sposobnostjo akumulacije toplote ter sistema (kanalov) regulacijskih zračnikov za ogrevanje prostora ali sosednjih prostorov.

Ponudba kurišč je na našem trgu precej pestra, pred vsakim nakupom posebej preverite, ali so ta kurišča opremljena s potrebnimi potrdili o skladnosti s standardom SIST EN 13229, CE informacijo ter ali imajo vsa potrebna navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje. Pred nakupom se je dobro posvetovati tudi s strokovnjaki pečarske stroke.

Kakšni so trendi

V zadnjem času je največje povpraševanje po lončenih pečeh v različnih izvedbah (peč s sediščem oz. ležiščem, kombinacije za peko, krušne ali kmečke peči), saj zagotavljajo ogrevanje neodvisno od ostalih virov (elektrike, plina, kurilnega olja), imajo zelo velik izkoristek, tudi preko 90 %, majhno porabo drv (4 do 5 m³ na kurilno sezono), veliko akumulacijsko sposobnost in dolgo življenjsko dobo.

Na kaj moramo biti pozorni pri načrtovanju gradnje

 • Najprej se je treba odločiti za primerno izvedbo glede na želje in pričakovanja. Izbiramo lahko med lončenimi, zidanimi, kombinirano lončenimi in toplozračnimi pečmi ter toplozračnimi kamini.
 • Nato je treba v stanovanjskem prostoru določiti primerno lokacijo kamina. Krsnik predlaga, da je kamin najbolje postaviti nekje v središču bivalnih prostorov.
 • Glede na tip peči ali kamina je treba izbrati primeren premer dimnika, izvedbo priključka in višino dimnika.
 • Zelo pomembno je, da zagotovite trdno podlago oziroma temelj peči ali kamina.
 • Zagotovite primeren dovod zunanjega zgorevalnega zraka po najkrajši poti.
 • Posebno pozornost posvetite požarni zaščiti sten ob kaminu ali peči, prehodu dimovodnih kanalov skozi lesene stene, strop in ostrešje.
 • Ne pozabite odstraniti vseh inštalacij v območju kamina ali peči.
 • Izvedite toplotno zaščito proti pregrevanju gradbenih konstrukcij.

Vzdrževanje in uporaba

V kolikor se pri uporabi ravnamo po navodilih za uporabo, ki jih predpiše izvajalec ali dobavitelj, je vzdrževanje kaminov in lončenih peči enostavno. Zelo pomembno je, da uporabljamo primerno suha drva (14 % – 16 % vlage) in s tem zagotovimo primerno izgorevanje ter ustvarjanje manj saj, kar posledično pomeni manj in lažje čiščenje med samo uporabo.

Pred vsako kurilno sezono je obvezno čiščenje in pregled kamina ali peči na trda goriva. Pregled in čiščenje opravi pooblaščeni dimnikar, zajema pa: dimovodne naprave – dimnik, pregled kurišča, pregled in čiščenje dovoda zgorevalnega zraka. Med uporabo pa redno čiščenje zajema vsakodnevno odstranjevanje pepela ter čiščenje stekla in zunanjih površin kamina ali lončene peči. Posebno pozornost je treba nameniti pregledu dovoda zunanjega zgorevalnega zraka (prehodnost dovodne cevi) ter morebitnim poškodbam tesnil na kuriščnih vratih.

Varna uporaba kaminov in peči

Ob uporabi kaminov in peči na trda goriva je treba upoštevati navodila proizvajalca ali dobavitelja za uporabo in vzdrževanje. Posebno pozornost je treba posvetiti:

 • uporabi primernih drv, kajti kamin ali peč ni sežigalnica za vso odpadno šaro, ki jo najdemo okoli hiše;
 • zagotovitvi primerne količine svežega zgorevalnega zraka za gorenje, vse sesalne naprave (ventilatorji, kuhinjske nape, atmosferski sušilni stroji, ventilacije) morajo imeti svoj dovod zraka od zunaj, saj v prostoru ustvarjajo podtlak, kar ima lahko za posledico sesanje dimnih plinov iz kurišča kamina ali peči;
 • primerni odmaknjenosti gorljivih in lahko vnetljivih snovi od kamina ali kuriščnih vrat in delov kamina ali peči, ki se segrevajo;
 • prehodu dimovodnih kanalov skozi lesene stene, saj ta zahteva posebno pozornost pri izvedbi.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.