Kako izbrati streho nad glavo

0
5137
Sleme strehe vzhod - zahod
Sleme strehe vzhod - zahod

Na Gorenjskem, kjer je več snega, so strehe bolj strme, na Primorskem so zaradi burje obtežene, v Prekmurju imajo nizek naklon, saj tam ni toliko snega.

Glavna vprašanja pri izbiri strehe

 • Kako strešna kritina obvaruje stavbo pred točo, zmrzaljo, vetrom, snegom in drugimi naravnimi pojavi?
 • Kakšen je naklon strehe?
 • Ali je ostrešje dovolj trdno za težo strehe?
 • Kako vizualno izbrati primerno kritino glede na okolje in naše želje?
 • Kateri materiali so okolju prijaznejši?
 • Kako dolga je življenjska doba strehe?
 • Koliko nas bo stala primerna streha nad glavo?

Vremenski pogoji in naklon strehe

Naklon strehe je odvisen od značilnosti kraja, vremenskih pogojev in objekta. Kjer je padavin več, so strehe bolj strma, zato da voda lažje odteka. Na Gorenjskem, kjer je več snega, so strehe bolj strme, na Primorskem so zaradi burje obtežene, v Prekmurju imajo nizek naklon, saj tam ni toliko snega. Kjer je naklon večji, lahko uporabite manjše prekrivanje strešnikov in obratno. Pri položni strehi pade za kar 40 % več dežja na posamezen strešnik kot na strmejše strehe. Glede na naklon ločimo:

 • ravne strehe (nagib do 5°),
 • položne strehe (nagib 5–25°),
 • strme strehe (nagib 25–40°),
 • zelo strme strehe (nagib 40–60°).

Trdnost ostrešja

Ostrešje mora držati streho, skupaj z vsemi obtežitvami, zato morate preveriti dejavnike od zunaj (sneg) in znotraj (ogrevanje in hlajenje). Kvadratni meter opečnate ali betonske kritine obremeni konstrukcijo tudi za 40 ali več kg, medtem ko vlaknocementna za približno 15 kg, kritina iz bitumenske lepenke le okoli 10 kg. Upoštevajte prezračevalni zračni kanal, ki omogoča pretok zraka za prezračevanje, sušenje, hlajenje navznoter, da ne nastaja kondenzacija. Streha zadržuje sevanje, kar omogočajo različni premazi kritine. Pri strehah z naklonom in ko je prostor pod streho namenjen bivanju (mansardi) je potrebna sekundarna kritina (folija), ki ščiti notranjost pred vdorom vode in prekomernimi izgubami energije. V kolikor sekundarne kritine ne boste imeli, je treba prazno podstrešje večkrat zračiti in podstrešje izolirati.

Izgled strehe

Strehe so različnih barv (opečnato rdeča, temno rjava, bakreno rjava, temno zelena, modra, siva, antracit črna …), ki dopolnjujejo celoten objekt, tako da bo vaša hiša zasijala v celoti. Predvidite, da betonska kritina lahko zbledi, prav tako zbledijo naravni materiali, novejši materiali pa so (barvno) obstojnejši.

Število strešin ali kril strehe je odvisno od predvidene stavbe, pri nas pa se največkrat uporablja dvokapnice. Ločimo:

 • enokapna ali dvokapna streha – ena ali dve strešini, pri slednji voda odteka v dveh smereh,
 • štirikapna streha – streha iz štirih strešin nad pravokotnim tlorisom (sleme je vzporedno daljši zunanji steni),
 • šotorasta streha – streha iz štirih strešin, kjer so štirje grebeni stikajo v eni točki (slemena ni),
 • križna streha –  streha nad kvadratnim tlorisom in dveh pravokotnih slemen v isti višini (kapuni,  voda odteka po štirih žlotah in nato po štirih vertikalnih žlebovih),
 • mansardna streha – streha z lomljenima strešinama, ki imata različna naklona (spodnji del od kapu proti lomu je bolj strm, zgornji del od loma proti slemenu pa položnejši),
 • ravna streha – streha brez naklona pogosto služi za terase.

Strešine se na vrhu stikajo v sleme, smer slemena pa običajno določa občinski prostorski akt. Če gradite na sončni lokaciji, razmislite o namestitvi sprejemnikov sončne energije za ogrevanje prostorov in vode. V tem primeru je najprimernejša smer slemena vzhod–zahod (slika zgoraj).

Sleme strehe
Sleme strehe

Arhiv Andrej Svetina: sleme strehe jug – sever, brez mahu 

Vrsta kritine

Kritino izbiramo glede na podnebne razmere, težo, ki jo prenese objekt, trajnost, varnost, arhitekturo objekta ter vzdrževanje. Kritine delimo na lahke in težke. Lahke kritine so iz slame, skodel, desk, trstike, pločevine (bakrena, aluminijasta, pocinkana, prokron …), valovite plošče, prozorne strehe. Med težke kritine pa štejemo betonske, opečnate, glinene in kamnite kritine. Primerjavo nekaterih vrst kritine si lahko ogledate tukaj.

Trajnostno naravnana streha
Zelena streha je lažja v primerjavi z ostalimi, predvsem se uporablja v urbanih okoljih, ker omogoča zmanjšanje temperatur v okolju poleti ter zadrževanje meteornih voda ob nalivih. Zelena streha čisti zrak (m2 zelene površine lahko letno očisti kar 0,2 kg prašnih delcev iz zraka) in zmanjšuje izpust ogljikovega dioksida (na leto lahko absorbira od 5 do 8 kg ogljikovega dioksida, kolikor ga približno odda običajni avto, ki prevozi 80 km), zagotavlja pa tudi življenjski prostor organizmom. Uporabi se manj zahtevne rastline (grmovnice, travo, mah, netresk, začimbnice, zeli, homulice), katerih vzdrževanje je enostavno, streho pa je treba letno pregledovati. Pri položnejših strehah se lahko uporabi večje rastje in travo, ki se jo tudi kosi, medtem ko pri strehah z večjim naklonom uporabimo nezahtevno rastje, ki prav tako zahteva manjšo debelino rastlinskega substrata (ta je lahko med 8 in 40 cm, odvisno od nosilne konstrukcije). Če je naklon strehe nad 25 stopinj, je treba vgraditi še zadrževalne letve zaradi erozije, kar nekoliko podraži izvedbo.

Če se odločite za zbiranje deževnice za nadomeščanje vode, ki ni pitna (izpiranje stranišč, pranje perila, čiščenje, pranje avtomobila, zalivanje vrta), so primernejše gladke površine kritine (glineni strešniki, umetne snovi). Manj primerne so betonska kritina, travnata, ki zadržuje prah, ter kovinska, saj se kovina izloča v vodo in je tako manj primerna za zalivanje rastlin.

Življenjska doba

Streha ima dolgo življenjsko dobo, vsaj 30 let. Montažo prepustite usposobljenim krovcem, če njim ne zaupate, pa lahko najamete specialista za nadzor strehe. Dosledna izvedba krovskih in kleparskih storitev mora biti skladna s tehničnimi navodili in gradbeno-fizikalnimi zakonitostmi. Priporoča se, da izvajalec poda potrdilo o kakovosti strehe. Pri izbiranju strehe bodite pozorni na garancijo in pod kakšnimi pogoji bo veljala. Streho menjajte šele, ko se pojavijo poškodbe na kritini ali konstrukciji, sicer pa mora biti enostavna za vzdrževanje.

Sodelujoči strokovnjaki:

Andrej Svetina

http://www.gi-zrmk.si/

Energetski svetovalec mreže ENSVET, Svetovalna pisarna mreže ENSVET Jesenice in Svetovalna pisarna mreže ENSVET Radovljica

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here