Kako izbrati sončno elektrarno

0
2322

Slovenija je na splošno enakomerno zelo dobro osončena, zato skoraj ni regije, kjer postavitev sončne elektrarne ne bi bila ekonomsko upravičena. Kako izbrati sončno elektrarno? Za določitev potrebne velikosti sončne elektrarne se je najbolje obrniti na ponudnike sončnih elektrarn ali neodvisne svetovalne službe, ki s preučitvijo lege in velikosti strehe ter porabe električne energije izračunajo velikost elektrarne in njeno vračilno dobo. Zaradi trenutne zakonodaje se na enodružinskih hišah splača postaviti sončno elektrarno za samooskrbo. Majne elektrarne za prodajo električne energije se ekonomsko ne izplačajo.

Samooskrba gospodinjstva z električno energijo

Sistem samooskrbe za gospodinjstva (GO) in mali poslovni odjem (MPO) za MPO in GO z električno energijo je v Sloveniji trenutno še povezan s t. i. shemo neto merjenja (angl. net metering) električne energije na letnem nivoju.  V veljavi bo samo še do konca leta 2023. Trenutno se pripravlja nova Uredba o samooskrbi, ki bo prešla na mesečni obračun z možnostjo prodaje viškov energije, vendar podrobnosti novosti še niso znane.

Neto merjenje pomeni, da se električna energija, ki je bila oddana v elektroenergetsko omrežje (distribucijsko omrežje oz. elektro podjetje) letno obračuna z energijo, ki je bila iz omrežja prevzeta. Lastnik objekta ob koncu leta doplača le razliko, če je iz omrežja prevzel več energije, kot jo je v njo oddal. V kolikor je v distribucijsko omrežje oddal več energije, kot jo je sprejel, jo preda svojemu dobavitelju. V sistemu samooskrbe z neto merjenjem elektroenergetsko omrežje deluje kot navidezen hranilnik električne energije.

Obračun električne energije (in omrežnine) se izvede ob koncu koledarskega leta, kot razlika med prevzeto in oddano električno energijo. Mesečno se plačujejo le stroški, ki so vezani na obračunsko moč.

Z vgradnjo sončne elektrarne prispevate k svoji energetski neodvisnosti, poskrbite za brezplačen vir energije za domače potrebe. Samooskrba pomeni, da sončno elektrarno priklopite na interno hišno električno omrežje (ali omrežje znotraj večstanovanjske zgradbe; v primeru OVE skupnosti se elektrarna priključi neposredno na distribucijsko omrežje) in deluje paralelno z javnim električnim omrežjem, proizvedeno električno energijo pa v čim večji meri uporabite. Viški proizvedene energije se oddajo v omrežje in »netirajo« s prevzeto električno energijo na letnem nivoju.

OVE skupnost ni isto kot samooskrba večstanovanjske zgradbe (bloka). Pri OVE skupnosti se lahko med sabo poveže npr. tudi več hiš, ki so povezane na isto transformatorsko postajo. Sončne elektrarne se postavijo samo na najbolj idealne lege, proizvedeno elektriko pa po v naprej določenem ključu, uporabljajo vsi vključeni uporabniki. Ta sistem je idealen predvsem za tiste, ki bivajo v stavbah, ki niso primerne za postavitev elektrarne – nimajo prave lege, preveč razgibana streha in ni dovolj prostora. V primeru OVE skupnosti se »netira« le električna energije, strošek omrežnine pa ostaja.

6 letna vračilna doba investicije

Kakovostnejši proizvajalci sončnih modulov, ki predstavljajo glavni del sončne elektrarne, zagotavljajo garancijo, da bo po 25 letih iz sončne elektrarne še vedno mogoče izkoristiti nad 80 % proizvedene električne energije. Pomembna komponenta sončne elektrarne je razsmernik, ki pretvarja enosmerno električno napetost modulov v izmenično napetost omrežja,  ter maksimirizira donos elektrarne. Za razsmernik proizvajalci zagotavljajo vsaj 10 letno garancijo, z možnostjo podaljšanja na 20 ali 25 let.

Življenjska doba sončne elektrarne lahko ob kakovostnih komponentah in ustreznem vzdrževanju doseže tudi 30 let in več.

Pri trenutnih cenah električne energije in povprečnih višinah specifične investicije (1.000–1.300 €/kW), se lahko investicija v sončno elektrarno povrne že v 6 letih, v posameznih primerih tudi prej. Ob predpostavkah – ustrezno načrtovana energetska naprava za objekt, kakovostna izvedba del in vzdrževanje ter morebitna pridobitev subvencije. Za sisteme z obnovljivimi viri energije (OVE) je možno pridobiti finančne spodbude Eko sklada.

Smotrnost investicije v sončno elektrarno

Investicija v sončno elektrarno za samooskrbo je v osnovi smotrna, v kolikor se količina proizvedene energije ujema s porabo. Zaradi višje specifične cene majhnih elektrarn pa ekonomsko postanejo upravičene šele, ko za elektriko na mesečni ravni porabite 70–100 € ali več. V primeru nižje porabe električne energije, je investicija manj smiselna, saj se, zaradi višje specifične cene elektrarne povrne v daljšem roku. Pred odločitvijo o postavitvi izbrani ponudnik preveri vašo preteklo porabo električne energije.

Pri novogradnji se navadno pogleda velikost stavbe ter način ogrevanja (pri novogradnjah je zelo pogosto to toplota črpalka). Če bo ogrevanje s toplotno črpalko se predvidijo toplotne energetske izgube stavbe. Na podlagi tega se določi energija za ogrevanje. Glede na povprečno porabo gospodinjstev se doda še ostala poraba elektrike. Upošteva se tudi število družinskih članov. Preverijo tudi morebitne načrtovane investicije, npr. v električno vozilo.

Pomembna informacija je, ali v bližnji prihodnosti planirate povečati svojo porabo. To naj se upošteva pri določitvi končne velikosti sončne elektrarne, da bo le-ta zadovoljila potrebe po porabi tudi takrat.

Mesto za postavitev

Najprimernejša lokacija za sončno elektrarno je streha, zato se pri postavitvi upošteva njena lega, usmerjenost, naklon, velikost ter kakovost strešne kritine in ostrešja.

Streha, ki je obrnjena na jug in ima naklona 30, je najbolj optimalna. Kar ne pomeni, da je ni mogoče postaviti tudi na druge strehe, na primer na streho orientirano na vzhod in zahod. Orientacija proti severu, z večjimi nakloni strehe, ni primerna.

Pri postavitvi je treba upoštevati, da streha nima preveč ovir (dimniki, nadstrešna okna ipd.) in da ni senčena. To pomeni, da v bližini ni preveč objektov, ki bi jo zakrivali (drevesa, bližnji objekti, hrib). Pred montažo sončne elektrarne je priporočljivo zamenjati dotrajano streho ali strešno konstrukcijo. Strešnike je možno menjati tudi naknadno, vendar je investicijsko gledano to manj smotrno.

Poiščite partnerja in ne le izvajalca

Sončna elektrarna terja določen finančni vložek, a klub temu samo cena pri končni izbiri ne bi smela imeti ključne vloge. Na ponudbo glejte celovito, saj gre za kompleksnejši, dolgotrajnejši projekt. Izberite, ne le izvajalca, temveč partnerja, ki vam bo celovito pomagal urediti vse potrebno, da boste lahko začeli sami proizvajati elektriko.

Poleg same montaže oz. postavitve elektrarne, naj ponudba vključuje urejanje potrebne dokumentacije oz. soglasja  s sistemskim distributerjem omrežja z električno energijo (SODO) ter tudi Eko skladom za subvencijo/kredit. 

Pri montaži je dobro, da so izvajalci izkušeni in da imajo s strani izvajalca kakovostno podporo. Ker gre za dela na višini je nujen tudi varnostni načrt in zavarovanje projekta, s tem vas izvajalec, v primeru nesreče, razbremeni odgovornosti.

Ker ima sončna elektrarna dolgo življenjsko dobo izberite izvajalca, ki ima določen ugled, reference, je že nekaj časa na trgu in zagotavlja kakovost poprodajnih storitev. Kar pomeni, da vam nudi podporo skozi celotno življenjsko dobo elektrarne, da bo zagotavljal primeren odziv v primeru morebitnih okvar. Izvajalec vam bi moral v primopredajni dokumentaciji predstaviti tudi možnost uveljavljanja garancije direktno pri proizvajalcu komponente.

Urejanje dokumentacije predstavlja večji del projekta

Pri postopku postavitve lastne sončne elektrarne urejanje dokumentacije zahteva največ časa. Najprej pridobite soglasje za priključitev naprave v električno omrežje, ki ga izda lokalni distributer. Poleg soglasja je treba pripraviti in oddati vlogo za subvencijo in po potrebi financiranje pri Eko skladu, vlogo za izplačilo subvencij, vlogo za priklop ter pogodbo o priključitvi. Pri izbranem ponudniku sončne elektrarne na ključ preverite, ali je priprava oz. urejanje omenjene dokumentacije vključena v  končne ponudbo oz. ceno sončne elektrarne.

Sodelujoči strokovnjaki:

dr. Kristijan Brecl

http://lpvo.fe.uni-lj.si/

Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, Univerza v Ljubljani

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here