Kako izbrati lokacijo za bolj kakovostno življenje

0
2351
Lokacija
Lokacija

V mesto ali na podeželje

Makrolokacija predstavlja kraj oziroma mesto, mikrolokacija pa neposredno okolico, pri kateri preverite:

 • Koliko je oddaljena najbližja trgovina, pošta, banka, zdravstvena ustanova in nujna zdravstvena pomoč?
 • Kako je urejen javni prevoz in promet, kje se nahaja najbližja postaja javnega prometa? Kako so urejeni pločniki, kolesarske steze?
 • Koliko časa vam vzame vsakodnevna vožnja do službe v prometni konici ali obstajajo še kakšne druge, stranske poti? Ste navajeni vsakodnevne daljše vožnje in posledično stroškov (gorivo, servis, pnevmatike itd.)?
 • Kako daleč je oddaljen najbližji sosed (spoznajte jih, njihove navade in način življenja)? Kaj pa najbližja kmetija (poleti več mrčesa), kmetijska površina (spomladi vonj)? Kako daleč je najbližje igrišče, park, gozd (ste navajeni življenja z divjimi živalmi), sprehajalna površina?
 • Kje je postavljena javna razsvetljava (da vam ne sveti direktno v spalnico)? Kako daleč je oddaljena bolj prometna cesta (zaradi hrupa in onesnaževanja)?
 • Je okolje varno oziroma ima znano kriminalno preteklost?
 • Pomislite tudi na otroke. Kje se nahaja vrtec, šola, glasbena šola?
 • Se bodo otroci lahko igrali na dvorišču, je v bližini urejeno igrišče?
 • Ali v bližini stanujejo stari starši, ki bodo lahko varovali otroke?

Izbira parcele

Preverite:

HTML Code here
 • Pravno urejen dostop do vaše parcele (Izpisek iz zemljiške knjige dobite na upravni enoti, pri notarju ali zemljiškoknjižnem sodišču z izpolnjeno vlogo, do nje pa lahko dostopate tudi na spletu (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo).
 • Ali vas pri nakupu parcele čakajo še kakšni dodatni stroški (npr. boniteta zemljišča in s tem povezana sprememba namembnosti)?
 • Komunalne in druge priključke – vodovod, kanalizacija in višina komunalnih prispevkov občini, plinovod, telefon, internet, kabelska televizija (komunalni dovodi in odvodi naj bodo kratki). Če je parcela zazidljiva, so komunalni vodi verjetno urejeni. Če gre za kmetijsko zemljišče, pa običajno niso.
 • Sestavo tal, višino podtalnice, utrjenost strmin (tudi sosedovih). Gradnja na močvirnatih tleh ali na strmih terenih je bolj zahtevna (posledično dražja), običajno je čez leta potrebna tudi dodatna sanacija.
 • Strani neba (sončna in senčna lega), dodaja Balažic, in skladno s tem, ali boste lahko postavili želeno hišo v taki legi.
 • Oddaljenost od močnega televizijskega ali radijskega oddajnika zaradi elektromagnetnega sevanja.
 • Stopnjo onesnaženosti (v nekaterih delih Slovenije so prebivalci zaradi industrijske dejavnosti bolj izpostavljeni trdnim kovinam).
 • Razpoložljivost parkirnih mest.

Ko boste na ogledu parcele, si oglejte okolico in ocenite, v kakšnem stanju so sosednje stavbe, kje je najbližji potok, reka oziroma ali nastane v primeru obilnejših padavin hudournik. Koliko avtomobilov se je peljalo mimo oz. koliko je prometa? Koliko sosedov ste srečali? Z njimi lahko tudi poklepetate (kako je živeti v tej okolici, je veliko hrupa, se razumejo s sosedi, ali s skupnostjo skupaj rešujejo vprašanja itd.).

Hiša ali stanovanje

 
Hiša Stanovanje
Nakup je dražji.Nižja kupnina, nižji stroški.
Sami skrbimo za vsa dela ali popravila, zato je dobro, da imamo veselje z opravili v hiši in njeni okolici.Manj vzdrževanja (pleskanje na nekaj let, sicer le čiščenje).
Stroški vzdrževanja ali morebitnih sanacij so višji, saj za njih poskrbimo sami.Visoki stroški za sanacije (menjava strehe, fasada itd.) se porazdelijo na več lastnikov stanovanj.
Hiša v okolici mesta ali na podeželju zahteva vsakodnevno vožnjo v službo, trgovino, vrtec, šolo.Skupne prostore v večstanovanjski hiši ali bloku vodi upravljalec.
Možnost razširitve ali dograditve. Prostora za shranjevanje je na pretek.Omejen prostor, stanovanja ni moč razširiti (razen zasteklitve balkona).
Samostojno bivanje, pri katerem se nam ni treba ozirati na sosede.Preveriti izolativnost sten, vrat, oken zaradi moteče okolice.
Kvalitetno bivanje z naravo (urejanje vrta, pridelovanje lastne zelenjave).Manj povezanosti z okoljem.

 

Balažic pravi: »Mlade družine se večkrat odločijo za hišo, ker so je vajeni morda iz mladosti in ker se otroci lahko svobodno igrajo okoli hiše. Na drugi strani pa pari največkrat kupujejo stanovanja. V tem primeru pred nakupom pogosteje sprašujejo o tem, kakšna je razporeditev prostorov, kakšne mesečne stroške ima stanovanje, kako in kdaj je bil blok obnovljen, način ogrevanja, kje je bolj tiho oz. hrupno, kakšni so odnosi s sosedi v bloku itd.«

Cene zemljišč in nepremičnin

 Zazidljivo zemljiščeKmetijsko zemljiščeGozdno zemljišče
Povprečna cena v I. polletju 2016 v Sloveniji60 €/m21,40 €/m20,50 €/m2
Povprečna velikost zemljišča1.300 m25.200 m216.000 m2

 

 Stanovanje Eno- in dvostanovanjske hiše z zemljiščem
Povprečna cena v I. polletju 2016 v Sloveniji1.490 €/m2 (LJ 2.130 , okolica LJ 1.670, MB 1.050, CE 1.130, KR 1.610, KP 2.040 €/m2)721 €/m2
Povprečna pogodbena cena 78.000 €114.000 €
Povprečna uporabna površina 52 m2158 m2 hiša z 900 m2 zemljišča

Vir: GURS, Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu, oktober 2016, začasni podatki.

Uporabne povezave:

Za konec 

Idealna nepremičnina je podobna sedmici na lotu. Če se tega zavedamo, potem smo pripravljeni na kompromise in razumsko tehtamo v danem trenutku med razpoložljivimi nepremičninami glede na naše finančne zmožnosti, potrebami in željami glede na lokacije, tehnične in druge lastnosti posamezne nepremičnine.

Viri: www.e–prostor.gov.si, www.odprtehiseslovenije.org, www.gradbenik.eu, www.trgnepremicnin.si, www.gradim.si, www.ozs.si, www.slonep.net, www.uradni–list.si, www.gzs.si, www.gu.gov.si.

 

Sodelujoči strokovnjaki:

Martina Balažic

Martina Balažic

http://www.tikida.si/

nepremičninska posrednica, Tikida, d. o. o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here