Izvedba in vzdrževanje ravne strehe

0
237

Osnovni korak je dober projekt, pri čemer je bistveno, da projektant predvidi dovolj višine za izvedbo vseh izolacijskih in zaključnih slojev ter tudi potrebnih naklonov in vertikalnih zaključkov. Prav zaradi pomanjkanja višine, ki izhaja že iz samega projekta, izvajalec na gradbišču pogosto ne more izvesti vseh del tako, kot bi jih lahko oz. moral, zato da bi streha imela dolgo življenjsko dobo in ohranila svojo funkcijo.

Izvedba neprezračevalne ravne strehe

Neprezračevane so praktično vse  ravne strehe. Pri klasični ravni strehi (ki je sestavljena iz parne zapore, toplotne izolacije in hidroizolacije) se pogosto zgodi, da parna zapora ni ustrezno zasnovana ali izvedena, zaradi česar topel in vlažen zrak pride do hidroizolacije, kjer kondenzira, zaradi česar se toplotna izolacija sčasoma prekomerno navlaži. To se v praksi dogaja precej pogosto, v večini primerov lastniki in izvajalci niti ne ugotovijo, da se je toplotna izolacija namočila zaradi kondenzacije, saj najprej pomislijo na to, da je hidroizolacija netesna.

HTML Code here

Pri obrnjenih ravnih strehah (sestoji samo iz hidroizolacije in toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena s stopničastim preklopom (XPS), ki leži nad hidroizolacijo (torej v mokri coni) je dejanska toplotna prehodnost pogosto bistveno večja od računske, zato ker zaradi neravne podlage toplotna izolacija ne leži tesno v kontaktu s hidroizolacijo, in ker toplotno izolacijo izvajalci pogosto površno vgradijo. Zato so obrnjene strehe pri trenutnih zahtevah po toplotni zaščiti postale nezanimive oz. se naj bi jih  uporabljale le v izjemnih primerih.

V zadnjem času so zato toliko bolj zanimive t. i. plus ravne strehe (to so strehe s parno zaporo, toplotno izolacijo, hidroizolacijo in dodatnim slojem toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena nad hidroizolacijo), pri katerih so združene prednosti klasične in obrnjene strehe.

Sicer je največ napak na vseh ravnih strehah narejenih na zaključkih, ki pogosto niso niti ustrezno zasnovani niti izvedeni. Predvsem na terasah in drugih t. i. izkoriščenih strehah so zaključki  pogosto prenizki, kar se največkrat zgodi pri balkonskih vratih, zato prične voda ob močnejših padavinah, ob dežju z vetrom ali ob tem, ko se odtok zamaši, na teh mestih zatekati preko hidroizolacije in od tam v notranjost objekta. Pri terasah in balkonih, ki na robu nimajo atike (nizek zid) oz. zidane ogreje, se pogosto pozabi na to, da je treba na robu hidroizolacijo priključiti na odkapno pločevino in da mora biti ta detajl zasnovan tako, da bo voda lahko odtekala s hidroizolacije. Pogosta napaka je tudi, da se hidroizolacija ne naredi v ustreznem naklonu. Ta mora biti pri neizkoriščenih strehah (npr. takih, pri katerih nad hidroizolacijo ni več nobenih drugih slojev) praviloma vsaj 2 %, če se lahko podkonstrukcija kasneje povesi (tako kot je to pogosto slučaj pri jeklu oz. lesu) pa praviloma vsaj 3 %. Naklon pri izkoriščenih ravnih strehah je potreben tudi zato, da voda čim prej odteče s hidroizolacije, in da se posledično čim manj časa zadržuje v, na primer, betonskem tlaku. Vsaj minimalen naklon, oziroma ustrezen drenažni sloj, potrebujete tudi pri zelenih strehah, in sicer zato, da vode na strehi ni (nikjer) preveč.

Izvedba prezračevalne ravne strehe

Prezračevalnih ravnih streh je v praksi zelo malo, saj je treba imeti pri njih dve podkonstrukciji: eno za parno zaporo in toplotno izolacijo ter drugo za hidroizolacijo, vmes pa moramo imeti še prezračevan zračni sloj. Ta mora biti dovolj visok, poleg tega pa morajo biti tudi dovodne in odvodne odprtine dovolj velike. Višina zračnega sloja je odvisna tako od dimenzije strehe kot tudi od naklona in od tega, kakšna je relativna difuzijska upornost parne zapore oz. spodnjih slojev (pod toplotno izolacijo). Kako se dimenzionira zračni sloj, je navedeno v npr. DIN 4108 (nemški standard za toplotno zaščito zgradb). Ustrezno prezračevanje je še posebno pomembno tam, kjer se spodaj nahajajo postori z visoko temperaturo in zračno vlago, kot npr. v prostorih z bazeni. Pri prezračevanih strehah je podlaga za hidroizolacijo običajno lesena (npr. iz OSB plošč ali desk, ki pa morajo biti ustrezne kakovosti in širine), ali jeklena.

Redne sanacije poškodb in vzdrževanje

Tudi ravne strehe je treba redno pregledovati in vzdrževati, kako na pogosto pa je močno odvisno od zasnove strehe. Pri izkoriščenih strehah je običajno treba pregledovati samo odtoke, ki jih je treba redno čistiti, in vertikalne priključke ter zaključne sloje. Ti so lahko zelo različni, zato je zelo različno tudi njihovo vzdrževanje. Pran prodec, ki se zelo pogosto uporablja za zaščito ravnih streh, tako praktično ne potrebuje nobenega vzdrževanja, medtem ko je tudi ekstenzivno ozelenjenje strehe običajno treba vsaj enkrat letno očistiti plevela in po potrebi, če traja sušno obdobje dalj časa, tudi zaliti.

Na vertikalnih priključkih lahko hidroizolacija odstopi ali se hitreje postara, če ni zaščitena pred vremenskimi vplivi, zato je treba takšne vertikalne priključke redno pregledovati in po potrebi tudi pravočasno obnoviti.

Pri sanacijah je najpogostejša osnovna napaka, da ne preverijo, kakšna je sestava obstoječe strehe oz. v kakšnem stanju je. Tako obstoječe sloje pogosto po nepotrebnem odstranijo, ali nasprotno, nanje vgrajujejo nove sloje, čeprav so že v tako slabem stanju ali tako namočeni, da bi jih bilo treba v celoti ali vsaj deloma odstraniti oz. predhodno izsušiti. To se pogosto dogaja tudi pri energetskih sanacijah, kjer dostikrat ni na razpolago dovolj višine za izvedbo vseh potrebnih slojev, oz. za izvedbo dovolj visokih zaključkov hidroizolacije, na kar investitorji dostikrat pozabijo, medtem ko vse preveč pozornosti posvečajo temu, kako bodo zadostili kriterijem EKO sklada. Ker slednji obstoječe toplotne izolacije ne priznava, se velikokrat zgodi, da so jo investitorji, npr. zaradi pomanjkanja višine, »prisiljeni« odstraniti, čeprav je le-ta še povsem dobro ohranjena in bi tako še dolgo lahko služila svojemu namenu, namesto tega konča na deponiji.

Sodelujoči strokovnjaki:

Tomaž Škerlep, u.d.i.a.

Gradbeni inštitut ZRMK

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here