Izdelava energetske izkaznice

0
1530
Izdelava energetske izkaznice

Izdelava energetske izkaznice (EI) je obvezna za nove stavbe in za stavbe, ki se prodajajo ali oddajajo v najem za obdobje enega leta ali več. Pri novogradnjah je EI izdelana na podlagi preračunanih kazalnikov rabe energije, na osnovi dejansko izvedenih del (in ne projektnega stanja). EI je javna listina, ki jo izdajo pooblaščene organizacije, s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in pričakovanih stroških za energijo. Vsebuje tudi priporočila za povečanje energetske učinkovitosti stavbe.

EI vam je lahko v pomoč tudi pri nakupu nepremičnine, saj lahko s primerjavo različnih stavb in podatkov zapisanih na EI primerjate, katera stavba porabi več energije in tudi, katera stavba bo v prihodnje potrebovala večje posega za energijsko prenovo (zamenjava oken, strehe, fasade, sistema za ogrevanje).

4 kazalniki energetske učinkovitosti zapisani na EI

  • potrebna toplota za ogrevanje stavbe in hlajenje stavbe,
  • dovedena energija za delovanje stavbe (dovedena energija, ki se v enem letu dovede stavbi za pokrivanje potreb po ogrevanju, hlajenju, pripravi tople vode, prezračevanja, razsvetljavi),
  • primarna energija in
  • emisije CO2.

Na izraženih ključnih energijskih kazalnikih stavbe, se lahko opredeli tudi energijski vidik trajnostne gradnje. Kazalniki so izraženi na enoto površine m² na leto. Osrednjega pomena je prvi kazalnik, ki opredeljuje razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti. Razvrščen je glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe (označen je s črtkami od A do G; A – največja energetske učinkovitost – toplotna uporabljena za ogrevanje je najmanjša, razred G pa je energetsko najbolj potraten).

Kako do EI: Izdela jo neodvisni strokovnjak z licenco, ki vam ob izdelavi priporoči tudi najučinkovitejše ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. V ceno je vključen prispevek za izdajo EI in strošek izdelave EI s strani izdajatelja. Cena in tudi kvaliteta sta odvisni od posameznega izvajalca, osnova prispevka za izdajo EI pa od velikosti stavbe in števila posameznih enot stavbe ter namembnosti.

Računska ali merjena EI

Računska EI (lahko se izda za vse stavbe) je podlaga za izračun priporočil ukrepov in njihove vračilne dobe. Pri računski EI se vpliv stanovalcev ne upošteva. Poraba energije je izračunana na osnovi povprečne notranje temperature 20 C oz. ogrevanja prostorov na 20 C. S takšnim izračunom se lahko stavbe primerja med seboj. Na podlagi računov za energijo zadnjih 3 let je izdelana merjena EI (le za obstoječe nestanovanjske stavbe), ki prikaže predvsem informacijo o življenjskem slogu stanovalcev.

Sodelujoči strokovnjaki:

Roman Perčič

Roman Perčič

Vodja oddelka za okolje in prostor Občina Sevnica

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here