Izbor in vračilna doba ogrevalne naprave

0
1687

Naložba v ogrevalni sistem zahteva premislek o različnih dejavnikih – poleg lastnostih stavbe še dostopnost energentov, geografska lega, kakovost izolacije, navade uporabnikov. Že v fazi umeščanja stavbe v prostor se arhitekti trudijo, da je optimalno postavljena, tako da je večji del steklenih površin orientiranih proti soncu

Med snovanjem stavbese investitorji, tudi na podlagi nasvetov strokovnjakov običajno v grobem odločajo koliko varčno stavboželijo imeti, ali se bodo zadovoljili z zakonskim minimumom, ali želijo imeti bolj učinkovito, morda plus energijsko stavbo (stavba, ki s pomočjo vgrajenih sistemov za izkoriščanje obnovljivih virov energije pridobi več energije kot jo porabi za svoje delovanje). O sami določitvi sistema ogrevanja se prične razmišljati takoj za tem, ko se umesti stavbo v prostor in določi arhitekturno zasnovo. Ob načrtovanju zamenjave sistema ogrevanja ali zgolj ogrevalne naprave je ključno, da premislite ali nameravate ali boste izvedli še kašen kot je toplotna sanacija  ovoja stavbe in vgradnja energijsko varčnega stavbnega pohištva.  

Izračun vračilne dobe

Univerzalnega najboljšega sistema ogrevanja ni. Pri izbiri pravega načina ogrevanja za vaš dom, upoštevajte strošek investicije, vzdrževanja, energenta ali energije ter tudi  trajnostni vidik (uporaba obnovljivih virov),čas za upravljanje naprave, možnost koriščenja lastnega gozda in amortizacijsko dobo(upoštevajte, kdaj bo treba kurilno napravo zamenjati).

Pri sodobnih gradnjah, kjer se je raba toplotne energije zmanjšalale na nekaj kWh na m2letno (računska raba energije za ogrevanje tipične hiše je v skladu z direktive Evropske unije o energijski učinkovitosti stavb največ 25 kWh na m² na leto), izberite eno in to učinkovito ogrevalno napravo. Izogibajte se kombinaciji večjih različnih generatorjev toplote, če to ni potrebno. Te kombinacije, pri sodobnih stavbah, običajno le podaljšujejo vračilno dobo investicije v ogrevalni sistem. V praksi se sekudarni vir ogrevanja običajno tudi ne izkorišča tako pogosto kot se sprva načrtuje.

Ključni podatki, ki jih je potrebno vedeti, ko izbirate med različnimi viri energije in ogrevalnimi napravami, so razpoložljivost energentov in morebitne predpisane omejitve za lokacijo gradnje, kot je obveznost priklopa na toplovod. Takšni pogoji lahko hitro zožijo nabor rešitev. Če pa imate možnost izbire, izberite ogrevalno napravo, ki odgovarja vašemu slogu življenja (npr. če ste veliko zdoma izberite napravo, ki lahko deluje dlje časa brez dodatne manipulacije in vam bo ogrela dom na ustrezno temperaturo  pred prihodom). Pri izračunu vračilne dobe upoštevajte vse prednosti in slabosti naprav – na primer toplotne črpalke vam navkljub višji začetni investiciji, lahko omogočijo tudi hlajenje prostorov medtem ko morate pri drugih sistemih, v primeru potrebe po hlajenju, upoštevati še uporabo klimatskih naprav.

Hiše, ki so dobro izolirane in imajo vgrajen tudi učinkovit prezračevalni sistem(z rekuperacijo), potrebujejo malo energije za ogrevanje. V takšni hiši ima izbor vira za ogrevanje manjšo težo na letni strošek za energijo.  Tako  pri izboru načina ogrevanja, t večjo pomembnost  drugi vidiki, kot so začetna investicija, vaš življenjski stil oz. udobje. 

Delna ali celovita sanacija ogrevanja

Najpogostejši razlog za zamenjavo ogrevalnih naprav je njegova dotrajanost. Povprečna življenjska doba ogrevalnih naprav je od 12 do 20 let, odvisno od vrste naprave in njene kakovosti. Tudi odpoved drugih elementov v sistemu ogrevanjakot je dotrajan dimnik, puščanje rezervoarja ipd., so lahko razlog za delno ali celovito sanacijo sistema ogrevanja. 

Za zamenjavo vidno dotrajane ogrevalne naprave se odločite pravočasno. S pravočasnim ukrepanjem lahko mirno izberete rešitev, ki vam najbolj ustreza.Najhuje je, če nas v neugodno situacijo spravi (nepričakovana) popolna odpoved ogrevanja sredi najhujše zime ali pa med prazniki. V takem primeru je potrebno ukrepati hitro in za analizo vseh alternativ ni časa. In take rešitve niso začasne ampak moramo z njimi živeti naslednjih 15 do 20 let. 

V starejših stavbah, kjer se izvajajo večji posegi, se najprej vprašajte – ali v celoti obnoviti sistem ogrevanja, od generatorja toplote vse od ogrevalnih teles ali se odločiti za manj korenito sanacijo. Pri slednji je prvi in najpogostejši ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti zamenjava ogrevalne naprave

Pri določanju vrstnega reda ukrepov pri sanaciji stavbe, naj imajo prednost ukrepi, ki ustvarjajo največje prihranke obratovalnih stroškov in rabe energije. Pravilneje je, da najprej saniramo toplotni ovoj stavbe. A včasih je iz takšnih ali drugačnih razlogov potrebno najprej zamenjati ogrevalno napravo in nato izvesti sanacijo ovoja stavbe. V večini primerov s premišljeno izbiro ob zmanjšani porabi (do zmanjšane porabe bi na primer prišlo, če bi naknadno zamenjali toplotni ovoj stavbe)učinkovitost naprave ne pade, saj novejši generatorji toplote enostavneje prilagajajo moč spremenljivi (manjši) porabi.

Celovita storitev izvajalca

Pri izbiri podjetja za prenovo ogrevalnega sistema, se  prepričajte, da je za to usposobljeno in ima ustrezne reference. Prednost imajo izvajalci, ki vam nudijo celovito storitev. V nekaterih primerih tudi velikost podjetja, kateremu boste zaupali sanacijo in njihovo delovanje (mnenja uporabnikov, stabilnost podjetja na trgu), lahko pomeni določeno garancijo. Zaradi pestrosti izbire ogrevalnih naprav si vzemite dovolj časa za razmislek. 

Ogrevalne naprave, katere vgrajujejo pri celovitih energetskih sanacijah stavb, so po tehničnih lastnostih zelo podobne tistim, ki se jih uporablja pri sodobnih novogradnjah. Na drugi strani, ko govorimo o zamenjavi centralne ogrevalne naprave v stavbi, ki ima visoko rabo energije in potrebuje v radiatorjih temperaturo vode nad 60 ⁰C, vsekakor ne razmišljamo o vgradnji toplotne črpalka zrak-voda. Pri vseh načrtovanjih novih sistemov je potrebno preveriti možnosti, ki so na razpolago. 

Ogrevalne naprave, katere vgrajujejo pri celovitih energetskih sanacijah stavb, so po tehničnih lastnostih zelo podobne tistim, ki se jih uporablja pri sodobnih novogradnjah. Na drugi strani, ko govorimo o zamenjavi centralne ogrevalne naprave v stavbi, ki ima visoko rabo energije in potrebuje v radiatorjih temperaturo vode nad 60 ⁰C, vsekakor ne razmišljamo o vgradnji toplotne črpalka zrak-voda. Pri vseh načrtovanjih novih sistemov je potrebno preveriti možnosti, ki so na razpolago. 

Pri izboru ogrevalne naprave je nujno, da ste seznanjeni s čim več podatki iz življenjske dobe ogrevalne naprave, torej o stroških, porabi časa za namestitev, upravljanju in vzdrževanju

Poleg pridobljenih informacij s strani projektantov, ponudnikov opreme, monterjev in sosedov, poiščite možnosti koriščenja brezplačnega energetskega svetovanja mreže ENSVET. Strokovnjaki vam bodo lahko z nasveti pomagali pri določitvi o najboljši ogrevalni napravi za vaš dom in življenjski stil ter vam tudi svetovali glede možnosti pridobitve subvencij. 

Pri izbiri ogrevalnega sistema:

– raziščite, kateri energenti so vam najlažje dosegljivi in na razpolago

– s strani projektanta pridobite izračun potrebne moči ogrevanja in izračun toplotnih izgub

– razmislite o vašem življenjskem stilu in udobju, ki ga želite – ste pripravljeni se s sistemom ogrevanja ukvarjati večkrat na teden, enkrat tedensko oziroma enkrat mesečno ali le enkrat letno s pritiskom na gumb, imate na razpolago prostor za shranjevanje sekancev ali peletov); 

– preglejte kazalnike energetske učinkovitostiogrevalne naprave 

– pozanimajte se o zahtevnosti vgradnjeter o načinu upravljanja in vzdrževanja naprave;

– odločite se, ali želite isto napravo uporabljati tudi za hlajenje prostorov, ali boste hlajenje naslovili z drugo rešitvijo. 

Energenti iz obnovljivih virov

Prehod na ogrevanje s toplotno črpalko

Na splošno je toplotna črpalka po ročnosti dobra alternativakotlom na kurilno olje. Tehnologija toplotnih črpalk omogoča izkoriščanje obnovljivega vira energije(zrak, voda ali zemlja) v večji meri, a je celoten vidik uporabe odvisen od tega, na kakšen način se proizvaja električne energija s katero poganjamo toplotno črpalko. Je naprava, ki nam ne omogoča le ogrevanja stavbe in vode za sanitarno uporabo, ampak jo lahko v poletnih mesecih uporabljamo tudi za ohlajanje doma.

Poznamo tudi toplotne črpalke, ki se uporabljajo izključno za pripravo tople sanitaren vode. Videz teh toplotnih črpalk je običajno podoben večjemu električnemu grelniku vode, t.i.bojlerju. 

Sodobno ogrevanje na lesno biomaso

Lesena biomasa (drva, sekanci ali peleti) je obnovljiv vir energije, z uporabo katerega lahko prispevate k trajnostnemu razvoju lokalnega območja ter zmanjševanju emisij CO2. Ogrevalni sistemi na biomaso predstavljajo eno boljših trajnostnih alternativ za ogrevanje domov, kjer so stroški za samo začetno investicijo v visoko učinkovito tehnologijo relativno nizki. Če upoštevate še možnost pridobitve subvencije, je kočna investicija še toliko nižja. Ponudba na trgu je po vrsti in moči teh ogrevalnih napravzelo pestra. 

Uporaba sončnih kolektorjev

Možen obnovljiv vir energije kot vir za ogrevanje je lahko sončna energija, ki je primerna za ogrevanje tople sanitarne vode in dogrevanje prostorov. Ključni elementi tega sistema so  sprejemniki sončne energije (kolektorji), transportni sistem in zalogovnik tople sanitarne vode. Začetna investicija v tovrsten sisteme je višja. So pa kasnejši stroški delovanja sistema v življenjski dobi, glede na pridobljeno energijo, zelo nizki. 

Sodelujoči strokovnjaki:

Patricijo Božič

Energetski svetovalec mreže ENSVET

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here