Izbira in umestitev toplotne črpalke

0
1355

Toplotne črpalke za delovanje izkoriščajo brezplačne obnovljive vire energije; vodo, zrak in zemljo. Mit o veliki porabi električne energije in visokem račun za elektriko, ki ju pripisujejo toplotnim črpalkam, ni resničen, v kolikor izberete kakovostno toplotno črpalko oz. napravo. Le neznaten delež električne energije je potreben za obratovanje naprave. Čeprav je začetna investicija lahko višja, so stroški ogrevanja v primerjavi z drugimi energenti izredno nizki.

Visok račun električne energije je povezan z nestrokovnim svetovanjem in nepravilnim dimenzioniranjem toplotne črpalke. Zaradi tega se lahko večkrat vklapljajo električni grelci v Visok račun električne energije je povezan z nestrokovnim svetovanjem in nepravilnim dimenzioniranjem TČ. Zaradi tega se lahko večkrat vklapljajo električni grelci v TČ. Naprava porabi več električne energije, če ima objekt več toplotnih izgub.

Redno spremljajte tudi akcije ponudnika električne energije, kajti redni ceniki se lahko v primerjavi z akcijskimi ceniki razlikujejo tudi do 20 %. Akcije so omejene na določeno obdobje – ponudnik električne energije lahko po prenehanju akcije obračuna električno energijo po rednem ceniku, zato je priporočljivo to upoštevati pri izbiri ponudnika.

Toplotna črpalka ni primerna le za talno gretje, ampak se lahko priklopi tudi na radiatorsko ogrevanje(odvisno od sistema). Moč toplotne črpalke je pri prenovi opredeljena glede na velikost vašega doma, stanja ovoja vaše stavbe in orientiranosti okenskih odprtin. Strokovnjak jo določi glede na ogrevalno obremenitev kW/m²/leto. V kolikor izberete toplotno črpalko tudi za ogrevanje sanitarne vode, bo opredelil še dodatno moč, 0,1–0,3 kW/osebo. Ob novogradnji se o ogrevalni napravi opredelite že v projektu za izvedbo, pri načrtovanju strojnih inštalacij.

3 tipi toplotnih črpalk

 • Split toplotna črpalka: zunanja in notranja enota; enoti sta povezani s plinsko povezavo, ki jo mora izvesti usposobljen monter (poznati mora delo s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi);
 • Kompaktna toplotna črpalka (monoblok): celotna toplotna črpalka je nameščena zunaj stavbe, v prostorih so nameščeni zalogovnik, grelnik sanitarne vode, inštalacijski material; pri izvedbi zrak–voda je navadno pod zemeljskim površjem speljana vodna povezava;
 • Toplotna črpalka za notranjo vgradnjo (toplotna črpalka brez zunanje enote): celotna naprava je umeščena v notranjost stavbe (npr. v kletnih prostorih, utilityju); za povezavo z zunanjim zrakom izvedejo kanalski sistem za odvod in dovod zraka.

Toplotna črpalka z uparjalnikom odvzame toploto energijskemu viru (zemlji, zraku ali podtalnici). V krogotoku se hladilno sredstvo v uparjalniku segreje in spremeni v plinsko stanje. Hladilnemu sredstvu kompresor dvigne tlak in ga segreje. V ogrevalni sistem ali sanitarno vodo se proizvedena toplota prenese s pomočjo kondenzatorja (toplotni prenosnik). Naprava omogoča hlajenje oz. pohlajevanje prostorov. Obstajajo pa tudi naprave, ki so sicer na trgu redkeje prisotne, ki v enem ohišju poskrbijo za ogrevanje, hlajenje oz. pohlajevanje ter tudi prezračevanje prostorov.

Pri toplotnih črpalkah, ki za delovanje izrabljajo vir toplote vodo ali zemljo, zunanja enota ni potrebna. Pri t. i. geotermalnih toplotnih črpalkah se v zemljo vstavijo zemeljski kolektorji ali geosonda, ki se poveže z notranjo enoto v objektu. Notranja enota zaradi tega ni nič bolj hrupna ali moteča, zasede zgolj 0,5 m² in jo lahko postavite v majhen prostor. Dolgoročno so geotermalne toplotne črpalke izjemno učinkovite, ker sta vira voda oz. zemlja najbolj zanesljiva vira energije, ter omogočajo največje prihranke.   

TČ, ki ne bode v oči

Videz toplotne črpalke je postal pomembnejši, dizajn sodobnejši, tak, ki se zlije z okolico. Izberite toplotno črpalko, ki se najbolj poda arhitekturi vašega doma.

Dovod zraka mora biti omogočen iz vseh strani. Ker je iz toplotne črpalke odvedeni zrak hladnejši od zunanjih temperatur, ne sme biti odvod zraka usmerjen v steno ali balkon (da ne pride do poledenitve). Zunanjo enoto je smiselno postaviti na podstavek (npr. betonski, na katerega se nasuje manjše kamenje), s katerim je otekanje kondenza bolj nadzorovano.

Na hrup TČ vpliva odboj zvoka v okolici

Vira hrupa na zunanji enoti sta ventilator in kompresor. Zamejite ga lahko s čim krajšo dolžino med obema enotama. Dejavniki, ki vplivajo na jakost hrupa toplotne črpalke so:

 • model (najprimernejši model je odvisen od načina ogrevanja vašega doma; talno, radiatorsko ali kombinirano ogrevanje ter odločitev ali je to primarni ali sekundarni vir ogrevanja, ter ali boste z njo tudi hladili prostore),
 • prilagoditev dimenzij na velikost doma,
 • proces delovanja,
 • montaža (pri izbiri samomontaže izgubite možnost garancije, saj naprava ni bila vgrajena s strani pooblaščenega serviserja; izgubite tudi možnost pridobitve subvencije),
 • lokacija namestitve (za varen in hiter dostop serviserjem).

Pred izbiro obiščite referenčno postavitev toplotne črpalke ponudnika in se prepričajte o glasnosti delovanja. Veliko vlogo pri hrupnosti pa igra tudi lokacija umestitve v okolico. Postavitev v kot, preblizu objekta ali ovire (pod balkon, ob stebre in predelne stene, med dve steni) lahko namreč zvok toplotne črpalke ojača. Zato naj bo usmerjena v prazen prostor, kjer so možnosti odboja minimalne (npr. proti cesti, gozdu) ali zasadite zelenje. Odmaknjena naj bo od spalnih prostorov, tako vaših kot sosedovih. Že pred investicijo v napravo o vašem namenu obvestite sosede, če smatrate da jih lahko hrup moti.

Pri toplotnih črpalkah zrak-voda se svetuje, da je temelj toplotne črpalke ločen od temelja hiše. Vibracije se namreč lahko širijo pri montaži na konzole ali postavitvi na streho objekta, zato takšna vgradnja ni priporočljiva.

Investitorji, ki imajo pomisleki glede glasnosti naprave, izberejo toplotno črpalko brez zunanje enote. V tem primeru lahko izberete toplotno črpalko zrak–voda, ki je z zunanjim zrakom povezana s kanalskim sistemom za odvod in dovod zraka.

6 vprašanj za ponudnika

 1. Ali je toplotna črpalka narejena za naše vremenske pogoje?
 2. Kako tiha je, da ne moti sosedov in okolice?

Jakost tihih toplotnih črpalk je okoli 42 dB, kar je manj kot hrup prometa, sesalca za prah in tudi pogovora.  

 • Kako učinkovite so naprave in ali obstajajo skriti stroški kot je npr. vremenska zaščita?
 • Na koga se lahko obrnete, če morebiti pride do kakšne motnje ali potrebujete pregled naprave na hitro.

Nekateri ponudniki omogočajo tudi servis toplotne črpalke na daljavo. Težavo lahko odpravijo, še preden bi jo uporabnik zaznal.

 • Pri paketnih ponudbah ali ponudbi na ključ:
 • Primerjajte tehnične podatke med ponudniki.
 • Koliko metrov povezave je vključene v ponudbo?
 • Ali ponudba vključuje ves material za delovanje in montažo?
 • Ali bo treba zamenjati obstoječo inštalacijo (stare cevi, ventili, zalogovniki)?
 • Kdo iz moje okolice je pooblaščeni serviser?
 • Kako pogosto je treba opraviti vzdrževanje?

Redni servisi sicer niso obvezni, vendar so priporočljivi, saj se tako »vzdržuje dobra kondicija naprave«. Hkrati povečajo učinkovitost delovanja, posledično pa tudi prihranke. Toplotna črpalka deluje 24 ur na dan vse dni v letu, priporočen pa je en letni servisni pregled oziroma vsaj na dve leti. Poleg servisnega pregleda toplotne črpalke (čiščenje zunanjega uparjalnika, pregled tesnosti hladilnega sistema, pregled delovanja električnih komponent, itd.) je pomemben tudi pregled ogrevalnega sistema, kot na primer tlak v ogrevalnem sistemu in čiščenje filtrov na ogrevalnem sistemu. Pregled ogrevalnega sistema lahko stranka opravi v lastni režiji, pri čemer naj toplotno črpalko pregleda ustrezno usposobljena oseba.  Uporabniki toplotnih črpalk s samo pripravo na kurilno sezono nimajo veliko dela. V kolikor imate radiatorsko ogrevanje, je priporočljivo odzračiti radiatorje. Na toplotni črpalki pa spremeniti režim delovanja iz poletnega na zimski način, v kolikor sistem to omogoča. Uporabniki lahko preverite oz. zagotovite brezhibno delovanje naprave še tako, da preverijo vse inštalacije in sčistijo filtre na inštalacijah. 

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here