Gradbeni nadzornik – izbor in pogodba

0
3527
Nadzornik


Gradbeni nadzornik vam je lahko priporočen s strani drugih graditeljev/investitorjev, ki so zgradili svoj dom. Za reference prosite tudi nadzornika, vendar jih preverite. Hkrati preverite tudi ali je pooblaščena oseba vpisana v imenik IZS.

Cene nadzora so v preteklih letih znašale manj kot 1 % celotne investicije, s povečanjem obsega obveznosti so se povečale tudi cene nadzora, ki sedaj znašajo okoli 2 % vrednosti investicije. Tudi pri manjših stavbah ima nadzornik enako število obveznosti in dober nadzornik z odgovornim nadzorom, lahko mogoče s pomočjo pri izbiri kvalitetnega izvajalca, prihrani denar in skrbi, predvsem pa bo zagotovi dolgoročno kvaliteten dom. Nadzornik naj ne bo inštrument za neupravičeno zniževanje cene izvajalca. Če je dobro opravil svoj nadzor, reklamacij ne bi smelo biti.

Kakšno pogodbo skleniti z nadzornikom

V kolikor se na sestave pogodb ne spoznate, lahko predlagate, da nadzornik predloži svoj vzorec pogodbe. V tem primeru jo podrobno preučite in dodajte tudi svoje želje. V 13. in 64. členu GZ so zapisane zakonske obveznosti, ki jih nadzornik mora izpolniti. Teh predpisov ni potrebno dodajati v pogodbo, vključite pa ostale naloge nadzornika. Po novem GZ nadzornik nima obveznosti, da mora nadzorovati tudi spoštovanje rokov izvedbe. Prav tako nima zakonske obveznosti, kako pogosto mora poročati investitorju, da nadzira količine izvedenih del, potrjuje račune, mesečne situacije in podobno. Ob koncu gradnje tudi ni nadzornikova obveznost, da prevzame dela oz. objekt ali sodeluje pri končnem obračunu. Če investitor želi, da nadzornik oz. zanj vodja nadzora ta naloge opravlja, morata te obveznosti sporazumno določiti v pogodbi o nadzoru in o njih seveda seznaniti izvajalca.

Za pomoč pri oblikovanju svoje pogodbe si investitor lahko poišče vzorec pogodbe o gradbenem nazoru na spletnem naslovu Inženirske zbornice Slovenije IZS (v času zaključevanja redakcije še sestavljen na podlagi starega zakona). Garancije za izvedena dela pri enostanovanjski gradnji niso običajne, je pa seveda tudi to lahko predmet pogodbenega dogovora.

Sodelujoči strokovnjaki:

Aleksandra Velkovrh, dipl. ing. gr.

Predavateljica na Centru za izobraževanje

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here