Garancija po končani gradnji

0
1966
Garancija po gradnji
Garancija po gradnji

Gradnja je končno končana, novi dom je pripravljen na vselitev, toda naročnik opazi, da gradbena dela niso opravljena v skladu z dogovorom. Kaj storiti?

Naloge naročnika

Po izvršbi gradbenih del mora rezultat dobro pregledati. Na tak način bo storjene napake odkril hitro. O napakah mora najpozneje v enem mesecu od odkritja napak obvestiti izvajalca. Opozori lahko tudi na t. i. skrito napako, ki se pokaže kasneje. Izvajalca mora pozivati k odpravi napak in mu omogočiti odpravo napak v primernem roku. Če se tudi po 10 letih od izročitve ter prevzema del pokažejo napake v gradnji (trdnost, solidnost gradnje), mora naročnik obvestiti izvajalca o njih v šestih mesecih od odkritja napake. Miha Schnabl iz odvetniške pisarne Bilić pravi: »Naročnik, ki je izvajalca sicer pravočasno obvestil o napakah opravljenega posla, po enem letu od tega obvestila ne more več sodno uveljavljati svoje pravice, razen v primeru ugovora zoper izvajalčev zahtevek za plačilo.« Naročnik ima pravico zahtevati odpravo napak. Če bi bili stroški popravila napake preveliki, ima naročnik pravico znižati plačilo ali pa zahtevati povračilo škode.

Če izvajalec ne odpravi napak do izteka primernega roka, lahko naročnik:
– po lastni izbiri odpravi napake na račun izvajalca,
– zniža plačilo,
– odstopi od pogodbe.

Naročnik ni dolžan zahtevati odprave napak, če: ima končni rezultat napako v delu, ki ni bilo s pogodbo izrecno dogovorjeno ali/in je očitno, da izvajalec napake tudi v primernem dodatnem roku ne bo odpravil oz. je ni sposoben odpraviti. V slednjem primeru ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povračilo škode.

Zaradi potreb morebitnega sodnega postopka se svetuje, da se vsa obvestila (notifikacije) o ugotovljenih napakah ter pozive k odpravi napak v primernem roku izvajalcu pošlje po priporočeni pošti oz. na drug način, s katerim bo mogoče dokazati, da je naročnik izpolnil svoje zakonske dolžnosti. Le na tak način bo garancija po gradnji možna.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.