Energetska prenova stanovanja

0
1741
Prenova

NPri starejših objektih je ključna energetska prenova. S tem bistveno pripomorete k ugodju v prostoru, lahko zmanjšate stroške ogrevanja in nenazadnje pomembno vplivate na čistejše okolje. Vprašanje energetske prenove zahteva preračun med vloženo investicijo in prednostmi, ki jih s tem pridobite.

Za celostno energetsko prenovo je najbolj priporočljivo kombinirati vsaj tri ukrepe –

  • menjavo oken (vključno z zunanjimi senčili),
  • toplotno izolacijo strehe in fasade ter
  • menjavo sistema ogrevanja.

Preverite ponudbo subvencij

Na primer Eko sklad ponuja finančne spodbude za energetske obnove objektov – za posamezne ukrepe in tudi ukrepe celovite prenove hiše. Imajo stroge zahteve glede vgrajenih materialov, naprav in same vgradnje. Zato se po navadi bolj splača kombinirati posamezne ukrepe, npr. ukrep za toplotno izolacijo fasade, za toplotno izolacijo strehe, za menjavo oken in za menjavo kurilne naprave. Pri oknih je treba upoštevati, da so subvencionirana samo lesena okna z RAL montažo, ki pa so po navadi precej dražja od cenejših PVC oken. Pri toplotni izolaciji fasade je potrebno upoštevati zahteve glede toplotne izolativnosti fasade.

Za pridobitev sredstev je navadno treba predložiti vsaj PZI. Ob obsežnejši energetski prenovi investitor tudi vključi projektantski in strokovni nadzor, opredeljen v predpisih o graditvi objektov.

Do prihranka z energetsko obnovo

Pri prenovah mansard je zelo pomembno, da se predvidi dovolj dobra in pravilna izolacija strehe. Z energetskega vidika so zelo pomembni detajli okoli t. i. prebojev (strešnih oken, dimnika, zračnikov). To so namreč kritična mesta, preko katerih vam lahko v mansardno stanovanje vdirata hlad in vlaga.

Smisel energetske prenove je poleg prednosti opisanih v prejšnjem odstavku predvsem prihranek na stroških ogrevanja. Koliko lahko prihranite je mogoče oceniti z izračunom toplotnih izgub po prenovi in prihrankom zaradi boljšega izkoristka pri novem viru ogrevanja.

Tudi starejšo hišo je mogoče spremeniti v nič ali celo plus energijsko, vendar po navadi finančni vložek v takšno energetsko sanacijo bistveno presega koristi, ki bi jih s tem pridobili.

V primeru rekonstrukcij, je tako kot pri novogradnjah, treba upoštevati Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Sodelujoči strokovnjaki:

Jure Judež

Jure Judež

http://www.celovito.si/

u. d. i. a., ekipa Celovito

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here