Energetska izkaznica

1
4449
Energetska izkaznica
Energetska izkaznica

Vse novogradnje in vse obstoječe stavbe morajo pri prometu z nepremičninami pridobiti energetsko izkaznico, pri čemer veljajo za večstanovanjske stavbe posebne zahteve.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za njeno povečanje.

Po določilih Energetskega zakona morajo vse novogradnje in vse obstoječe stavbe pri prometu z nepremičninami pridobiti energetsko izkaznico, pri čemer veljajo za večstanovanjske stavbe posebne zahteve. Če so bile grajene pred letom 1980, jo morajo pridobiti najkasneje do leta 2015, v primeru gradnje po letu 1980 pa do leta 2030.

»Osnovni namen energetske izkaznice je podajanje informacije o energetski učinkovitosti posamezne stavbe in s tem tudi o pričakovanih stroških za energijo ter o stroškovno upravičenih naložbah, ki bi izboljšale energetsko učinkovitost stavbe in sistemov v njej,« razlaga Davorin Vuga iz podjetja Legada. Kupec oz. najemnik stavbe ima tako že pred nakupom oz. najemom podatke o približnih stroških izbrane nepremičnine in o možnosti energetske izboljšave objekta.

Energetska izkaznica ima štiri kazalnike energetske učinkovitosti:

  • potrebna toplota za ogrevanje stavbe,
  • dovedena energija za delovanje stavbe,
  • primarna energija,
  • emisije CO2.

Vsi kazalniki so izraženi na enoto površine m2 na leto,najpomembnejši pa je prvi, saj določa tudi razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti. Ta se razvrsti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe in se označuje s črkami od A do G. Razred A nakazuje najboljšo energetsko učinkovitost, pri kateri je toplota za ogrevanje najmanjša, razred G pa je energetsko najbolj potraten. Kazalnik o dovedeni energiji za delovanje stavbe pa vključuje energijo, ki se v enem letu dovede stavbi za pokrivanje potreb ogrevanja, tople vode, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije in razsvetljave.

Računska in merjena energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določa na podlagi izračunanih kazalnikov rabe energije stavbe in se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodajo ali najem. Merjena energetska izkaznica pa se določi na podlagi meritev rabe energije in je namenjena nestanovanjskim stavbam, kot so zdravstveni domovi, šole, stavbe javne uprave, kulturni domovi, poslovni prostori, ki so v uporabi vsaj dve leti.

»Energetska izkaznica stavbe je obvezna za nove stavbe, za stavbe, ki se prodajajo ali oddajajo v najem za obdobje enega leta ali več, ter za stavbe, z uporabno površino nad 250 m2, v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi,« razlaga Vuga. Če svojega objekta ne prodajate ali pa ga že imate v najemu, energetske izkaznice ne potrebujete.

RAZRED
A1od 0 do vključno 10 kWh/m2a
A2nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
B1nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
B2nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
Cnad 35 do vključno 60 kWh/m2a
Dod 60 do vključno 105 kWh/m2a
Eod 105 do vključno 150 kWh/m2a
Fod 150 do vključno 210 kWh/m2a
God 210 do 300 in več kWh/m2a

Trenutno se lahko za izdelavo energetske izkaznice odločate med preko 500 ponudniki izdelovalcev energetske izkaznice. Razlikujejo se po ceni oz. dostopnosti storitve, roku izdelave in seveda referencah. Ko izberete podjetje, mu morate posredovati naslednje podatke: naslov stavbe, številko stavbe (oz. številka dela stavbe), uporabno površino, projektno dokumentacijo (če je ta na voljo: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Projekt za izvedbo in Projekt izvedbeni del) in svoje kontaktne podatke. Po izdelavi energetske izkaznice izdajatelj to vpiše v ”Register energetskih izkaznic”, za katerega je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. Do 1. aprila 2016 je bilo vanj vpisanih preko 37.000 izdanih energetskih izkaznic. Izdane energetske izkaznice so vidne tudi na portalu za ”Javni vpogled v podatke o nepremičninah”, kjer lahko za izbrano stavbo oz. dela stavbe energetsko izkaznico tudi pregledate.

Veljavna 10 let od datuma izdelave

Cena izdelave energetske izkaznice je odvisna od površine objekta, dostopnost projektne dokumentacije, kompleksnosti stavbe in oddaljenosti objekta od sedeža izdelovalca. Tako Vuga navaja primer garsonjere v velikosti 30 m2 s popolno projektno dokumentacijo in oddaljenostjo manj kot deset kilometrov od sedeža izdelovalca – energetska izkaznica za tak objekt stane okoli 135 evrov. Za hišo v velikosti 200 m2, brez projektne dokumentacije, z oddaljenostjo manj kot pet kilometrov, pa okoli 200 evrov.

Energetska izkaznica v bloku
Če stanujete v bloku, se lahko etažni lastniki odločijo za izdelavo energetske izkaznice za celoten blok, za to pa je treba pridobiti soglasje polovice etažnih lastnikov. Izdelava energetske izkaznice za celoten blok je za posameznega etažnega lastnika bistveno cenejša od izdelave energetske izkaznice za posamezno stanovanjsko enoto.

Področje energetskih izkaznic ureja Energetski zakon in več pravilnikov ter uredb, za nadzor pa je pristojen tržni inšpektor, dodaja Vuga. Če lastnik stavbe pred prodajo ali najemom kupcu oz. najemniku ne predloži energetske izkaznice, znaša kazen 300 evrov. Prav tako je treba pri oglaševanju objekta navesti energijske kazalnike, sicer znaša globa 250 evrov. V primeru javnih stavb, mora biti energetska izkaznica nameščena na vidnem mestu.

Prva stran računske energetske izkaznice, vir: PEI 2012
Prva stran računske energetske izkaznice, vir: PEI 2012
Druga stran računske energetske izkaznice, vir: PEI 2012
Druga stran računske energetske izkaznice, vir: PEI 2012

Sodelujoči strokovnjaki:

Davorin Vuga

http://www.legada.com/

Davorin Vuga, dipl. inž. elek., vodja projektov inteligentnih stavb, podjetje Legada

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

1 komentar

  1. V zvezi z dogovori etažnih lastnikov v bloku glede energetske izkaznice imam slabe izkušnje. Se dogovarjajo, da bi se energetska izkaznica izdelala za cel blok, ampak na koncu ni nič iz tega. Če moraš prodati stanovanje, ne moreš čakati eno leto, da bi se kaj premaknilo. Nisem pa edina, ki ima takšne izkušnje. Na koncu sem poslikala stanovanje in poslala elektronsko naročilo, pa sem dobila po dokaj normalni ceni – bolje, kot pa da bi še mesece čakala, da bi se stanovalci dogovorili.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here