Energenti iz obnovljivih virov

0
613

Čedalje več ljudi izbere okolju prijazen in obnovljiv vir energije za segrevanje vode in bivalnih prostorov. Uporaba obnovljivih virov je tudi eden izmed kriterijev skoraj ničenergijske gradnje. Slovenija je bogata z gozdovi, zato je ogrevanje z biomaso oz. s pomočjo lesa varčno in učinkovito. Toplotne črpalke iz okolice odvzemajo toploto na nižjem temperaturnem nivoju in jo oddajajo v ogrevalni sistem na višjem temperaturnem nivoju. Toplotne črpalke in uporaba (sprejemnikov sončne energije) sončnih kolektorjev predstavljata sicer nekoliko višjo začetno investicijo, ki se tekom let zaradi zmanjšanja porabe energije povrne.

Ogrevanje & hlajenje s toplotno črpalko

Toplotna črpalka je po zanesljivosti in načinu uporabe dobra alternativa kotlom na kurilno olje. Tehnologija toplotnih črpalk omogoča v večji meri izkoriščanje obnovljivega vira energije (zrak, voda ali zemlja), a je celoten vidik uporabe odvisen od tega, na kakšen način se proizvaja električne energija s katero poganjate toplotno črpalko. Za delovanje in pokrivanje razlike je namreč potrebna električna energija, ki jo pridobite iz javnega elektro omrežja ali iz hišne sončne elektrarne.

Toplotna črpalka je naprava, ki vam ne omogoča le ogrevanja stavbe in vode za sanitarno uporabo, ampak jo lahko v poletnih mesecih uporabljate tudi za ohlajanje doma. Obstajajo tudi toplotne črpalke, ki se uporabljajo izključno za pripravo tople sanitarne vode. Videz sanitarnih toplotnih črpalk je običajno podoben večjemu električnemu grelniku vode, t. i. bojlerju.

 PREDNOSTIPOMANKLJIVOSTI
ZRAK-VODA (za ogrevanje izkorišča toploto okoliškega zraka)– najcenejši način ogrevanja s  toplotno črpalko – lahko jo uporabljate tudi za hlajenje– lahko so potrebne močnejše varovalke – hrup zunanjih naprav
ZEMLJA-VODA (za ogrevanje izkorišča toploto zemlje, ki ima temperaturo v odvisnosti od lokacije in strukture zemlje)– višja učinkovitost kot pri toplotni črpalki zrak-voda – dolga življenjska doba – tih način delovanja – lahko jo uporabljate tudi za hlajenjeHorizontalni zemeljski kolektor:  – veliko prostora ob objektu – zemlja mora biti čim bolj vlažna – zemljišče, kjer je položen kolektor, ne sme biti asfaltirano ali zabetonirano 
VODA-VODA (za ogrevanje izkorišča toploto podtalnice)– velika toplotna moč – visoka učinkovitost in nizka cena toplote – vrtine so za vedno – dolga življenjska doba (vrtine so za vedno) – tih način delovanja – stalna temperatura podtalnice (cca. 10 °C) – lahko jo uporabljate tudi za hlajenje– ni vsaka lokacija primerna – visok strošek investicije  običajno najvišji strošek investicije zaradi vrtin – v nekaterih primerih je potrebno dovoljenje ARSO – potrebna analiza vode
GEOSONDA (za ogrevanje izkorišča toploto zemlje, ki ima konstantno temperaturo v odvisnosti od globine vrtine in strukture zemlje oziroma kamnine)– velika toplotna moč – najvišja učinkovitost in najnižja cena toplote – vrtine so za vedno – dolga življenjska doba – tih način delovanja – lahko jo uporabljate tudi za hlajenje– primerna je vsaka lokacija  običajno najvišji strošek investicije zaradi vrtin – v nekaterih primerih je potrebno dovoljenje ARSO    

Sodobno ogrevanje na lesno biomaso

Lesna biomasa (drva, sekanci ali peleti) je obnovljiv vir energije, z uporabo katerega lahko prispevate k trajnostnemu razvoju lokalnega območja ter zmanjševanju emisij CO2. Ogrevalni sistemi na biomaso predstavljajo eno boljših trajnostnih alternativ za ogrevanje domov, kjer so stroški za samo začetno investicijo v visoko učinkovito tehnologijo relativno nizki. Če upoštevate še možnost pridobitve subvencije, je končna investicija še toliko nižja. Ponudba na trgu je po vrsti in moči teh ogrevalnih naprav zelo pestra.

 PREDNOSTIPOMANKLJIVOSTI
DRVA– cenovno konkurenčno – z dobrim kotlom odličen izkoristek energije gorenja (dolgo obdobje gorenja) – velika prednost za gospodinjstva, ki imajo gozd– visok strošek investicije – obvezen zalogovnik toplote – neavtomatizirano dovajanje goriva (dnevno nakladanje) – priprava drv je fizično naporno in zamudno delo – v primeru nakupa že narejenih drv cena ni več tako ugodna – za hlajenje potreben dokup klimatskih naprav
SEKANCI (koščki lesa v nepravilni pravokotni obliki)– najcenejše gorivo – primerni za male in večje porabnike – lahko avtomatizirano ogrevanje– visok strošek investicije – od lesnih goriv je potreben največji volumen skladiščnega prostora – velik prostor za kurilno napravo in opremo – za hlajenje potreben dokup klimatskih naprav
PELETI (so narejeni iz čistega lesa, valjaste oblike (bukev ali smreka))– avtomatiziran dovod goriva – nadzor ogrevanja na daljavo – najvišja kurilna vrednost biomase – od lesnih goriv je najmanjši volumen skladiščnega prostora– skladiščenje v izključno suhih prostorih – različne kakovosti peletov – za hlajenje potreben dokup klimatskih naprav

Ogrevanje vode s sprejemniki sončne energije

Možen obnovljiv vir energije kot vir za ogrevanje je lahko sončna energija, ki je primerna za ogrevanje tople sanitarne vode in dogrevanje prostorov. Ključni elementi solarnega sistema so  sprejemniki sončne energije (sončni kolektorji ali solarni kolektorji), transportni sistem in hranilnik tople sanitarne vode. Obstajajo ploščati in vakuumski sončni kolektorji oz. zbiralniki sončne energije. Ploščati – bakrene plošče, ki so prekrite s črno barvo, pod njimi pa so speljane bakrene cevi. Vakuumski – sestavljajo jih steklene cevi, v katere so vstavljene bakrene cevi; med cevema je vakuum, ki ima vlogo toplotnega izolatorja. Hranilniki  (solarni bojlerji) shranjujejo vodo segreto s sončno energijo in jo s pomočjo električne energije, ali drugih virov dogrevajo in ohranjajo temperaturo. Zalogovnik lahko toplo vodo hrani tudi nekaj dni po tem, ko ste jo s sončno energijo ogreli.

Začetna investicija v tovrsten sisteme je višja kot v sanitarno toplotno črpalko, so pa kasnejši stroški delovanja sistema v življenjski dobi, glede na pridobljeno energijo, zelo nizki. Strokovnjak vam pripravi izračun glede na lego vaše hiše, število oseb in navade ter naklon sončnih kolektorjev, da ujamete dovolj sončne energije in pod ustreznim kotom.

 PREDNOSTIPOMANKLJIVOSTI
SPREJEMNIKI SONČNE ENERGIJE (SONČNI KOLEKTORJI) (sončne celice, s katerimi lahko izkoriščate sončno sevanje za ogrevanje vode)  – prihranek pri obratovalnih stroških (uporaba energije sonca, ki je »brezplačno«), ne le pri obratovalnih stroških ogrevanja prostorov, ampak tudi sanitarne vode (ki lahko skozi leto predstavlja visok strošek) – lahko služijo kot podpora drugim načinom ogrevanja – ogrevanje tudi pozimi (solarno ogrevanje, za katerega je potreben naklon; sončna energija zbrana z vakuumskim kolektorjem se s pomočjo solarne tekočine prenese in shranjuje v zalogovniku, od koder je izpeljana toplota v ogrevalno napravo) – prispevate k zmanjšanju onesnaževanja okolja (ne potrebujete drugih energentov, ki obremenjujejo okolje)– visok strošek začetne investicije – za hlajenje potreben dokup klimatskih naprav – streha mora imeti ustrezno smer (najbolje proti jugu) – potrebno je zagotoviti ustrezen naklon sprejemnikov sončne energije – za primer, da več dni ni sončnih, je treba imeti kombinirani sistem, s katerim si zagotovite toplo vodo  

Pri pogovoru s strokovnjaki poznajte tudi razliko med sončnimi kolektorji in sončnimi paneli. Sončni kolektorji namreč izkoriščajo toploto sončnih žarkov za ogrevanje sanitarne vode. Medtem ko sončni paneli sončno energije pretvorijo v električno energijo.

SONČNE ELEKTRARNE: Lahko so dobra investicija za gospodinjstva, ker lahko močno zniža stroške električne energije in so okolju prijazne. Zelo pomembno je načrtovanje pri katerem je treba  upoštevati potrebno količino električne energije, lego stavbe in področja zaradi čim boljšega izkoristka. Nadomestijo lahko vso električno energijo, ki jo gospodinjstvo porabi za gospodinjske stroje in aparate, elektroniko, toplotno črpalko in električna vozila.

Najprimernejša streha je tista, ki je orientirana na jug, jugovzhod ali jugozahod in ima naklon med 20⁰ in 60⁰. Najoptimalnejša naj bi bila kombinacija orientacije na jug in strešnega naklona med 30⁰ in 35⁰.

Za 1kWp je potrebna površina od 7–10 kvadratnih metrov, ki proizvede na leto okoli 1000-1200 kWh.

Paneli (moduli):

  • najboljši izkoristek imajo monokristalni in sicer  med 15–19 %. V času obratovanja se zniža na 12 do 15 %;
  • polikristalni, ki jih proizvajalci svetujejo za večje strešne površine in postavitve na prostem. Strokovnjaki ocenjujejo, da so za naše okolje zelo primerne, saj se dobre donose dosega tudi v območju difuzne svetlobe. Izkoristke ocenjujejo na 13–18 %.

Sončne elektrarne odlikuje dolga življenjska doba, ki je do 30 let.

 PREDNOSTIPOMANKLJIVOSTI
SAMOOSKRBNA SONČNA ELEKTRARNA (fotovoltaični paneli spreminjajo sončno sevanje v elektriko)– prihranek pri obratovalnih stroških (uporaba energije sonca, ki je »brezplačno«) – v celoti pokrijejo vso potrebno električno energijo v gospodinjstvu, – prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja okolja (ne potrebujete drugih energentov, ki obremenjujejo okolje)– visok strošek začetne investicije – streha mora imeti ustrezno smer (najbolje proti jugu) ter naklon  

Za vse naštete ogrevalne sisteme je možno dobiti subvencijo in kredit Eko sklada.

Sodelujoči strokovnjaki:

Vladimir Bizjak

http://www.kocevje.ensvet.com/

energetski svetovalec, Energetsko svetovalna pisarna Kočevje

Mitja Janež

Vaillant d.o.o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here