Dokumenti za najem kredita

0
6065
Dokumenti

Dokumenti, ki jih potrebujete s seboj, ko urejate na banki najem kredita. Za najem kredita potrebujete vlogo za kredit, potrdilo delodajalca (o zaposlitvi in prihodkih za zadnje tri mesece), obrazec upravno-izplačilne prepovedi, ki ga potrdi delodajalec, zadnje tri plačilne liste, zadnjih 6 bančnih izpiskov, osebni dokument in davčno številko, cenitev nepremičnine in podatke o nepremičnini – ZK izpisek.

Potrebna dokumentacja

Za nakup nepremičnine potrebujete še originalni izvod notarsko overjene kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, za katero se izdaja kredit. Za gradnjo nepremičnine je treba dodati še pravnomočno gradbeno dovoljenje, dokazilo o lastništvu nepremičnine, za katero se izdaja kredit, nekatere banke bodo zahtevale tudi zbrane predračune ali ponudbe prodajalcev blaga oz. izvajalcev storitev, pogodbe o izvajanju del, situacije itd. V primeru, da jemljete kredit za obnovo, pa nekatere banke zahtevajo še projektno mapo ali predračune izvajalcev. Dokumentacija se lahko od banke do banke razlikuje.

Opozoriti velja na posojila pri zasebnih posojilodajalcih. Tveganje za najem kredita pri teh je večje, saj je nadzor manjši. Zato se dobro pozanimajte, od koga si izposojate denar.

Subvencije in krediti Ekosklada

Sofinancira se večinoma le del investicije, izpolnjevati je treba različne pogoje, ki so določeni v razpisu. Ob prijavi je treba oddati vlogo in priloge. Če vloga ni popolna, imate čas, da jo dopolnite v 15 dneh. Vzrok za dopolnitev vloge so največkrat manjkajoča soglasja vseh solastnikov stavbe, neskladja med podatki v vlogi in podatki GURS, zemljiške knjige ter gradbenih dovoljenj, pretečena veljavnost predračuna, pomanjkljive navedbe na predračunu in manjkajoče fotografije. Med najpogostejšimi vzroki za zavrnitev vloge so: ob oddaji vloge že izvedena naložba, oprema, ki ne ustreza tehničnim zahtevam razpisa, da stavba ni stanovanjska ali pa ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi. Po končani naložbi sta razloga zavrnitve najpogosteje, da ni ustrezno izvedena oziroma je ni izvedel usposobljen in v času izvedbe naložbe za ustrezno dejavnost registriran izvajalec. Več na www.ekosklad.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Ana Vezovišek

http://vezovisek.si/

specialistka za financiranje in osebni proračun, Vezovišek & Partnerji d.o.o.

Igor Perger

http://www.hisafinanc.si/

finančni svetovalec, Hiša financ

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here