Čista sončna energija v vaš dom

0
1228
Solarni sistem
Solarni sistem

Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki jo lahko izkoriščamo pasivno (solarni sistem), aktivno (kolektorji) ter s fotovoltaiko.

Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki jo lahko izkoriščamo pasivno (solarni sistem), aktivno (kolektorji) in s fotovoltaiko. Pasivno predstavlja solarni sistem za ogrevanje in osvetljevanje prostorov, aktivno vključuje sprejemnike sončne energije – kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov, ter fotovoltaika, kjer se energija pridobiva s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije.

6 prednosti toplotne energije sonca

  • zmanjšuje emisije CO2 ob zelo nizkih stroških in odvisnost od uvoženih virov energije,
  • povečuje raznovrstnost oskrbe z energijo,
  • zavira onesnaževanje zraka v naseljih,
  • je takoj na voljo,
  • tisti, ki jo uporabljajo, prihranijo pri stroških za ogrevanje ter
  • je preizkušena in zanesljiva.

Najbolj pogosta izbira pri nas je pasivna raba sončne energije, pri kateri niso potrebni nobeni mehanski deli. Pri aktivnem izkoriščanju sončne energije ključne elemente sistema predstavljajo:

HTML Code here

– sprejemniki sončne energije (SSE – sončni kolektorji). Njihova glavna naloga je zbiranje in pretvorba sončne energije v toplotno, ki jo naprej prenese na nosilca toplote. Ločimo ravne sprejemnike, ki so iz absorberja (črno pobarvana pločevina, na katero so pritrjene cevi z vodo) in vakuumske sprejemnike (imenovani tudi cevni sprejemniki), pri katerih je tlak znotraj sprejemnikov bistveno manjši od zračnega, njihova cena je višja od ravnih, so pa bolj učinkoviti;

– hranilnik, ki mora biti iz nerjavečega materiala ali pa zaščiten pred rjavenjem in z zunanje strani oblečen v toplotno izolacijo. Gre za kovinsko posodo, v kateri je voda, ki jo ogrevamo za potrebe ogrevanja ali sanitarno vodo, velikost se razlikuje po litrih;

– regulacija z diferencialnim termostatom, ki je sestavljena iz centralne enote, temperaturnega tipala in črpalke. Njena glavna naloga je krmiljenje prenosa toplote iz SSE v hranilnik, vendar s čim manjšimi toplotnimi izgubami.

Kaj je pomembno pri izbiri in postavitvi solarnih sistemov

Najpomembnejši dejavnik je primerna lega stavbe, ki naj ne bo v senci drugih stavb, gozda ipd. Pred odločitvijo za namestitev SSE se pozanimajte na občini, ali potrebujete kakšna dovoljenja, npr. odločbo o dovolitvi priglašenih del. Najbolje je, da so SSE obrnjeni proti jugu in nagnjeni pod kotom 45° proti vodoravni ravnini. Sprejemljiva je tudi vgradnja v smereh od jugovzhoda do jugozahoda z naklonom med 25 in 65°. Pri dimenzioniranju se posvetujte s strokovnjakom, brezplačen nasvet pa lahko dobite tudi pri energetskemu svetovalcu v energetsko svetovalnih pisarnah ENSVET. Velikost posameznih sestavnih delov mora biti ustrezno izbrana, pomembno je tudi, da so kolektorji pravilno usmerjeni. Naprava za toplo vodo naj bo postavljena in nameščena tako, da lahko izkorišča sončno energijo od začetka pomladi (marec) do konca jeseni (oktober), saj bo tako najbolj ekonomična.

Primer 4-članske družine
Najpogosteje se uporablja primerno toplotno izoliran kombiniran hranilnik toplote (300 litrov), ki zadostuje za dva dni (normalna poraba tople vode). Hranilnik v tej velikost potrebuje SSE s površino od 6 do 9 m2, pri čemer 6 m2 zadošča ob sončnem dnevu, večja površina pa je priporočljiva spomladi, jeseni in v delno oblačnih dneh.

Možnosti nakupa sistema

 PREDNOSTIPOMANJKLJIVOSTI
Nakup celotnega sistema »na ključ«, kjer se pogodba sklene z uveljavljenim strokovnjakom– ni skrbi z nabavo in kompatibilnostjo posameznih delov– višja cena
Nakup posameznih delov, kjer montažo opravi strokovnjak– dobro poznavanje vlog posameznih delov
– sodelovanje z dobrim strokovnjakom
– nekoliko nižja cena
– nakup lahko vzame več časa
Samogradnja (sprejemnike naredimo sami)– med izdelavo se spoznate s sistemom
– sami vzdržujete sistem in lahko opravite manjša popravila
– najcenejši način od vseh naštetih
– treba je veliko osebnega angažiranje in časa

Pri nakupu od prodajalca zahtevajte kopijo potrdila oziroma poročila o preizkušanju, za postavitev in dimenzioniranje sistema pa naj poskrbi usposobljen strokovnjak, še posebej, če gre za zahtevnejše sisteme. Pozanimajte pa se tudi o subvencijah Eko Sklada.

Vgradnja SSE

Vgradimo jih lahko v eno, dve oziroma več vrst v streho (namesto kritine), prosto nad streho, za kar potrebujete posebne okvirje, ali pa kot nadstrešek npr. nad teraso ali vhodom oziroma tja, kjer imate primeren prostor (ne smejo biti preveč oddaljen od hranilnika toplote). SSE so na voljo v različnih dimenzijah, najpogosteje pa so dolgi 2 m in široki od 0,75 do 1 m.

Raba sončne energije s fotovoltaiko

Fotovoltaika sončno energijo neposredno pretvarja v električno, pri čemer je proces pretvorbe čist, tih, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Pretvorba sončne energije v električno poteka v sončnih celicah, ki so povezane v fotonapetostni (PV) modul kot neločljiva celota. Sončna celica je običajno zgrajena iz polprevodniškega materiala (silicij, CIGS, CdTe-kadmijev telurid …) v monokristalni, multikristalni ali amorfni obliki.

Po podatkih slovenskega portala o fotovoltaiki je kumulativna moč sončnih elektrarn v Sloveniji 257,3 MW (marec 2015), število nameščenih sončnih elektrarn pa je 3358. Majhne sončne elektrarne zasebnih investitorjev pa so trenutno, zaradi visokih stroškov obveznih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ekonomsko popolnoma neupravičene. Življenjska doba sončne elektrarne je okoli 25 let, PV-modulov pa precej daljša. Pri postavitvi sončne elektrarne se obrnite na strokovnjake, po nasvet se lahko obrnete tudi na Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Zavarovanje solarnih sistemov

Lucjan Batista, energetski svetovalec, Ensvet, svetuje, da se o zavarovanju podrobneje pozanimate pri svojem zavarovalnem agentu, saj imajo različne zavarovalnice različne pogoje. Dodaja še, da načeloma pri zavarovanju solarnih sistemov velja, da če so sestavni del objekta in so upoštevani tudi v vrednosti objekta, je to zajeto v požarni polici (bodite pozorni, kakšni pogoji so navedeni v tej polici). V tem primeru je zavarovanje iz osnovnega rizika krito v primeru požara, strele, toče in viharja. Vandalizem pa je dodatni riziko, ki ga lahko sklenete pri dodatnem zavarovanju.

Sodelujoči strokovnjaki:

Kristijan Brecl

dr. Kristijan Brecl

http://lpvo.fe.uni-lj.si/

Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, Univerza v Ljubljani

Lucjan Batista

energetski svetovalec ENSVET, energetsko svetovalna pisarna Postojna

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here