6 načel varnega najema stanovanjskega posojila

0
1925

Čas pridobitve posojila

Časovna obdobja do od začetka iskanja kredita do pridobitve stanovanjskega posojila trajajo zelo različno. V kolikor dokumentacijo pridobite zelo hitro in je tudi pravno mnenje glede nepremičnine brez pripomb, potem lahko posojilo dobite v roku dveh, treh tednov. V kolikor se vmes pojavijo kakšni izzivi, banka npr. zahteva dodatno poroštvo, so v evidenci Sisbon slabši zapisi, pravno mnenje ni brez pripomb, pa lahko na odobritev čakate tudi nekaj mesecev. Zato je ključno, da nikoli ne podpisujete (pred)pogodbe o nakupu nepremičnine, preden na banki ne dobite zelene luči. Vse preveč je primerov, ko posamezniki potem zaradi neodobrenega kredita izgubijo že vplačano aro.

Celoten strošek kredita

Vsi stroški najema stanovanjskega posojila morajo biti zakonsko opredeljeni v t. i. Predhodni informaciji banke. To so banke stranki dolžne dati še preden pride do podpisa kreditne pogodbe. Osnovni stroški (odobritve, notarja, cenitve) pa morajo biti opredeljeni v sami ponudbi. V Predhodni informaciji morajo biti navedeni tudi morebitni dodatni pogoji (poroštvo, varčevanja, sklenitev zavarovanja, bančni paket).

Na banko z izdelanim načrtom

Banke ne sprašujte, kakšen naj bo vaš obrok kredita. Sami že prej natančno izračunajte, kolikšen obrok si lahko privoščite, glede na vašo finančno sliko. Zaželeno je, da na banko pridete z izdelanim načrtom in projekcijo, kako ta obrok ne bo bistveno ogrozil vašega proračuna. Za predvideni obrok že najmanj 6 mesecev prej dajajte podoben ali enak znesek na stran. Na ta način banki dokažete, da se zavedate kaj vas čaka v prihodnosti in da ste na novo finančno situacijo pripravljeni.

Nepredvidljivi dogodki

Pripravite se na dogodke, ki se vam lahko pripetijo (npr. izguba službe, bolezen). Ključno je to, da sami že prej poskrbite, da imate privarčevan vsaj 6 mesečni znesek v višini vašega obroka, za zaščito ob npr. izpadu dohodka.

Najem posojila s partnerjem

Četudi gre za en kredit se izognite vključitvi obeh partnerjev v najem kredita. Ker na ta način po nepotrebnem zmanjšate kreditno sposobnost tudi partnerju. Zadolži naj se le en partner, v kolikor je to mogoče, drugi pa pristopa kot zastavitelj (v kolikor bosta oba lastnika). V kolikor zaradi kreditne sposobnosti to ni mogoče, navadno banke stroške razpolovijo, jih pa na to opozorite, v kolikor jih ne bi.

Sklenitev paketov za ugodnejše stanovanjsko posojilo

Še posebej bodite pozorni na storitve, ki vam  jih banke ponujajo dodatno in na drobni tisk pri sklepanju »ugodnostnih« paketov ob najemu stanovanjskega posojila.

  • Sklenitev paketa: Paketi lahko zajemajo kreditno kartico, limit, nezgodno zavarovanje ali zavarovanje za primer brezposelnosti. Bodite pozorni predvsem na kreditno kartico in limit, saj je po eni strani sklenjen paket vezan na kredit težko prekiniti, po drugi strani pa je lahko povod za prekoračitev stanja, obresti za prekoračitev, nova posojila. Bodite pozorni pri samem strošku vodenja računa. Ti so ponekod zelo visoki, kar pomeni, da se boste zavezali ta visok strošek plačevati še naprej.
  • Rentno varčevanje: Pri rentnem varčevanju bodite pozorni na obdobje zaveze, nekatera pa so vezna tudi na vašo upokojitev. Kajti če izberete slednjega, do sredstev ne morete dostopati brez odločbe o upokojitvi. V kolikor pa pogoja ne sprejmete pa vam banka lahko zviša obrestno mero z 0,30 odstotno točko, ali več.
  • Nezgodno zavarovanje z enkratnim plačilom premije: Premija za nezgodno zavarovanje sklenjena preko banke je lahko višja, kot bi bila pri zavarovalnici. Ob enkratnem predhodnim plačilu zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje vam banka ali zavarovalnica ničesar ne vrača. V primeru naravne smrti, ki je nezgodno zavarovanje ne krije, breme poplačila posojila pade na dediče.
  • Paket zavarovanj – življenjsko, avtomobilsko in nepremičnine: Banka vam sicer ob sklepanju stanovanjskega kredita res ponudi 50 % popust, da sklenete vsa zavarovanja pri njih in hkrati pridobite nižji pribitek obrestne mere pri najemu stanovanjskega posojila, vendar v resnici ta »popust« ni tolikšen, kot mislite da je. Ob preračunu lahko hitro ugotovite, da v resnici niste kaj dosti pridobili.

Sodelujoči strokovnjaki:

Ana Vezovišek

http://vezovisek.si/

specialistka za financiranje in osebni proračun, Vezovišek & Partnerji d.o.o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here